Studia zakończone

Aktualności

08.07.2022 [makr. 2, makr. 3, makr. 4, makr. 5] Zdjęcia z wręczenia dyplomów w IUNG-PIB, w Puławach z dn. 1 lipca, oraz zdjęcia grupowe wykonywane w dniu egzaminów zostały umieszczone w materiałach poszczególnych makroregionów.

08.07.2022 [makr. 4] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 4 (zajęcia w Krakowie)

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunku rolnictwo ekologiczne (wszystkie makroregiony) odbędzie się w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskch w IUNG-PIB, ul. Czartoryskich 8 w Puławach o g. 11.00.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy, wykładowców i osoby odpowiedzialne za organizację w poszczególnych makroregionach.

30.06.2022 [makr. 5] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 5 (zajęcia w Puławach)

30.06.2022 [makr. 3] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 3 (zajęcia w Radomiu)

27.06.2022 [makr. 2] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 2 (zajęcia w Olsztynie)

 1. Przypominamy o terminach egzaminów ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze 2
  Terminy egzaminów:
  • makroregion 2 – Olsztyn – 24 czerwca 2022 r. (piątek), Aula im. prof. S. Tarczyńskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM, ul. M. Oczapowskiego 13, I piętro, Olsztyn
  • makroregion 3 – Radom – 25 czerwca 2022 r. (sobota), duża sala w CDR Radom
  • makroregion 4 – Kraków – 26 czerwca 2022 r. (niedziela), Aula – Sali konferencyjnej, Inst. Zootechniki w Balicach
  • makroregion 5 – Puławy – 23 czerwca 2022 r. (czwartek), CSK s. nr 1, Al. Królewska 17, Puławy
 2. Wszystkie materiały (prezentacje, materiały źródłowe, artykuły) do przygotowania na egzaminy z 2 SEMESTRU są zamieszczone na dysku OneDrive udostępnionym każdemu ze studentów (link był wysyłany mailem)
 3. Egzamin będzie testem jedno- i wielokrotnego wyboru. Każdy z przedmiotów egzaminacyjnych będzie zawierał 10-25 pytań. Czas przeznaczony na egzamin to maksymalnie 90 minut.
 4. Zasady uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na studiach podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolnych [Pobierz PDF]
 5. Osoby, które mają jakiekolwiek pytania dotyczące sesji mogą skontaktować się z kierownikiem studiów (kontakt) lub z wykładowcą danego przedmiotu.
 6. Spis materiałów lub zagadnień dla studentów, w ramach przedmiotów obowiązujących na egzaminach w SEMESTRZE 2:
  1. Makregion 2
  2. Makregion 3
  3. Makregion 4
  4. Makregion 5
 7. Przedmioty egzaminacyjne SEMESTR 2:
1 – (08)Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – bydłoE
2 – (09)Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – świnieE
3 – (10)Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – dróbE
4 – (11)Pasze i żywienie zwierzątE
5 – (12)Zasady przetwórstwa ekologicznegoE
6 – (13)Ochrona upraw ekologicznych przed zanieczyszczeniami zewnętrznymiE
7 – (14)Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych określających zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i dotyczących zasad wsparcia E
8 – (15)Zajęcia terenoweZ – zaliczenie na podst. obecności na zaj. terenowych

21.06.2022 [Olsztyn – makr. 2] – Materiały z wykładów 11:

11.48 – wykład – Kontrola gospodarstwa – B. Rychcik
11.1-11.2-11.49 – wykład – Podstawowe informacje – J. Tyburski

20.06.2022 [Olsztyn – makr. 2] – Materiały z ćwiczeń dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM – zjazd 8 i 10.

Zjazd 8

8.13-8.15-8.18-8.20-8.22-8-25 – ćwiczenia – Przetwórstwo – J. Tyburski
8.28-8.30-8.33-8.35-8.38-8.40 – ćwiczenia – Przetwórstwo – J. Tyburski
8.42-8.45-8.48-8.50 – ćwiczenia – Przetwórstwo – J. Tyburski

Zjazd 10 – 10.44-10.47-10.50-10.52 – ćwiczenia – J. Tyburski

14.06.2022 [Olsztyn – makr. 2] – Nowe materiały dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM – zjazd 11.

Wykład – Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych

13.06.2022 [Olsztyn – makr. 2] – Nowe materiały od prof. J. Tyburskiego ze zjazdu 8 i 10.

Zjazd 8 (wykłady):

8.1-8.2 – wykład – Przetwórstwo – J. Tyburski
8.4-8.5 – wykład – Przetwórstwo – J. Tyburski

Zjazd 10 (wykłady):

10.35 – wykład – Przetwórstwo – J. Tyburski

09.06.2022 [Olsztyn – makr. 2] Nowe materiały ze zjazdu 8 i 10 w folderach wykłady i ćwiczenia.

03.06.2022 [Radom – makr. 3][Kraków – makr. 4] Nowe materiały z od dr hab. Jolanty Kowalskiej, prof. IOR ze zjazdu 10 dla Radomia i Krakowa.

02.06.2022 [Radom – makr. 3] Nowe materiały z od dr. hab. Jarosława Stalengi, prof. IUNG-PIB oraz dr hab. Beaty Feledyn-Szewczyk w ramach prowadzonych przez nich przedmiotów:

Jarosław Stalenga:

Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych określających zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i dotyczących zasad wsparcia

Beata Feledyn-Szewczyk:

 1. Ochrona upraw ekologicznych_20.05.2022.pdf
 2. Pozostałości pestycydów w różnych badaniach_20.05.2022.pdf
 3. Monitoring pozostałości pestycydów i pobieranie próbek_21.05.2022.pdf
 4. Przetwórstwo i jakość żywności ekologicznej_21.05.2022.pdf

02.06.2022 [Kraków – makr. 4] Drobne zmiany w programie zjazdu XI – zmiana gospdarstwa na zajęcia praktyczne oraz zamiana wykładowców reprezentujących Instytut Zootechniki.

27.05.2022 [Radom – makr. 3], [Kraków – makr. 4], [Puławy – makr. 5] – pojawiły się kolejne materiały dla studentów z zakresu produkcji zwierzęcej i paszoznawstwa:

 • Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – bydło
 • Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – trzoda chlewna
 • Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – drób
 • Pasze i żywienie zwierząt

23.05.2022 [Puławy – makr. 5] Przesunięcie terminu zjazdu XI (zajęcia terenowe) na 10,11,12 maja w związku z Krajowymi Dniami Pola organizowanymi przez MODR w Poświętnem. Dokonano drobnych zmian w programie zjazdu, zmieniono gospodarstwo ekologiczne, w którym odbędą się zajęcia praktyczne.

23.05.2022 [Radom – makr. 3] Przesunięcie terminu zjazdu XI (zajęcia terenowe) na 27,28,29 maja w związku z Krajowymi Dniami Pola organizowanymi przez MODR w Poświętnem. Dokonano drobnych zmian w programie zjazdu, zmieniono gospodarstwo ekologiczne, w którym odbędą się zajęcia praktyczne.

23.05.2022 [Olsztyn – makr. 2] Przesunięcie terminu zjazdu XI (zajęcia terenowe) na 10,11,12 maja 2022. Dokonano drobnych zmian w programie zjazdu, zmieniono gospodarstwo ekologiczne, w którym odbędą się zajęcia praktyczne.

28.04.2022 [Olsztyn – makr. 2] Dodano materiały ze zjazdu 8 i 10 dla studentów makroregionu 2.

25.04.2022 [Radom – makr. 3][Kraków – makr. 4][Puławy – makr.5] Na dysku OneDrive są już dostępne są materiały z przedmiotu „Przetwórstwo” – z wykładów i ćwiczeń.
Link do materiałów jest taki sam jak w 1 semestrze. W przypadku problemów/pytań proszę o kontakt z kierownikiem studiów.

22.04.2022 [Olsztyn – makr. 2] Na dysku OneDrive są już dostępne materiały udostęnione przez wykładowców z wykładów i ćwiczeń – zjazd 7 i 9. Link do materiałów jest taki sam jak w 1 semestrze. W przypadku problemów/pytań proszę o kontakt z kierownikiem studiów.

04.04.2022 [Olsztyn – makr. 2] Zmiany wykładowców/ćwiczeniowców – zjazd 10 – zaktualizowano Program studiów dla makroregionu w Olsztynie – zajęcia w Olsztynie

02.03.2022 [Olsztyn – makr. 2, Radom makr. 3, Kraków – makr. 4, Puławy – makr. 5]
Zaktualizowano zakładkę Program studiów, gdzie:
– [makr. 2 – Olsztyn] – zmodyfikowano datę 7 zjazdu w Olsztynie na 25-27.02.2022 r.
– [makr. 3 – Radom] – zmieniono wykładowcę przedmiotu „Pasze i żywienie zwierząt”, zmiany w obrębie wykładowców IZ (zamiany).
– [makr. 4 – Kraków] – zmieniono wykładowcę przedmiotu „Pasze i żywienie zwierząt”, zmiany w obrębie wykładowców IZ (zamiany), zmiana 3 gospodarstwa na zajęcie praktyczne.
– [makr. 5 – Puławy] – zmieniono wykładowcę przedmiotu „Pasze i żywienie zwierząt”, zmiany w obrębie wykładowców IZ (zamiany).

02.03.2022 [Kraków makr. 4] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 4 (zajęcia w Krakowie)

28.02.2022 [Olsztyn makr. 2] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 2 (zajęcia w Olsztynie)

14.02.2022 [Radom makr. 3] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 3 (zajęcia w Radomiu)

09.02.2022 [Olsztyn makr. 2] Ze względów losowych – stan zdrowia 2 wykładowców, zjazd 7 (I zjazd semestru II) w Olsztynie odbędzie się w innym terminie. Zjazd w dniu 11.02.2022 zostaje przełożony. O nowym terminie 7 zjazdu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. Informacja będzie również dostępna na stronie internetowej studiów. Przepraszamy za niedogności.

09.02.2022 [Olsztyn makr. 2] Wszyscy słuchacze grupy z Olsztyna zdali egzaminy z 7 modułów semestru I z wynikiem pozytywnym. Wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, ze względu na absencję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Olsztynie.

03.02.2022 [Puławy makr. 5] Wyniki egzaminów dla studentów z makroregionu 5 (zajęcia w Puławach)

10.01.2022 [Olsztyn makr 2] – do pobrania zagadnienia obowiązujące w makroregionie w ramach egzaminów SESJI 1 (na podstawie wykładów, materiały udostępnione jako materiał uzupełniający i do powtórzeń) przygotowane przez wykładowców makroregionu 2:

10.01.2022 Udostępniono ostatnie materiały na zajęcia na dysku – zjazd 6. Materiały dla studentów, ze wszystkich zjazdów są kompletne.

28.12.2021 [Olsztyn makr 2] dodano materiały z poszczególnych przedmiotówegzaminacyjnych SEMESTRU 1.
Działa link udostępniony wcześniej studentom, którzy mają zajęcia w Olsztynie. W przypadku problemów proszę o kontakt z kierownikiem studiów.
Do końca roku zostaną udostępnione jeszcze dodatkowe prezentacje, o czym zostaną powiadomieni studenci.

22.12.2021 [Olsztyn – makr 2] [Radom – makr. 3], [Kraków – makr. 4], [Puławy – makr. 5]

 1. Przypominamy o terminach egzaminów ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze 1
  (sesja po zakończeniu 6 zjazdu).
  • makroregion 2 – Olsztyn – 16 stycznia 2022 r.
  • makroregion 3 – Radom – 23 stycznia 2022 r.
  • makroregion 4 – Kraków – 30 stycznia 2022 r.
  • makroregion 5 – Puławy – 16 stycznia 2022 r.
 2. Wszystkie materiały (prezentacje, materiały źródłowe, artykuły) do przygotowania na egzaminy z 1 SEMESTRU będą zamieszczone na dysku OneDrive udostępnionym każdemu ze studentów (link był wysyłany mailem):
  • makroregion 2 – do końca 2021 r.
  • makroregiony 3, 4, 5 – 21.12.2021 r.
 3. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru. Każdy z przedmiotów egzaminacyjnych będzie zawierał 10-15 pytań. Czas przeznaczony na egzamin to maksymalnie 120 minut.
 4. Zasady uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na studiach podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolnych [Pobierz PDF]
 5. Osoby, które mają jakiekolwiek pytania dotyczące sesji mogą skontaktować się z kierownikiem studiów (kontakt) lub z wykładowcą danego przedmiotu.
 6. Spis materiałów lub zagadnień dla studentów, w ramach przedmiotów obowiązujących na egzaminach w SEMESTRZE 1:
  1. Makregion 2 (spis zagadnień, materiały dostępne na dysku OneDrive wg zjazdów z podziałem na wykłady i ćwiczenia)
  2. Makregion 3
  3. Makregion 4
  4. Makregion 5
 7. Przedmioty egzaminacyjne SEMESTR 1:
1.Wymagania ogólne w zakresie rolnictwa ekologicznego (24h)
2Systemy rolnictwa ekologcznego i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne (15h)
3Utrzymywanie żyzności i aktywności biologicznej gleby – nawożenie w rolnictwie ekologicznym (15h)
4Uprawa roli w rolnictwie ekologicznym. Dobór właściwego płodozmianu (24h)
5Zapobieganie występowaniu chorób i szkodników w rolnictwie ekologcznym (20h)
6Technologie produkcji rolniczej wybranych gatunków (24h)
7Gospodarowanie na użytkach zielonych (12h)

3.12.2021 [Olsztyn – makr. 2] SALE ćwiczeniowe/wykładowe na UWM.
Szczegółowe informacje dot. rozdysponowania sal UWM na 4 zjeździe – załącznik pdf dot. rozkładu sal w czasie podziału na grupy (ćwiczenia) 10-12 grudnia 2021 r.

02.11.2021 [Olsztyn – makr. 2] SALE ćwiczeniowe/wykładowe na UWM.
Szczegółowe informacje dot. rozdysponowania sal UWM na 3 zjeździe – załącznik pdf dot. rozkładu sal w czasie podziału na grupy (ćwiczenia) 6 i 7 listopada 2021 r.

28.10.2021 W bieżącym tygodniu dodano kolejne materiały do repozytorium plików OneDrive do makroregionu 3 (Radom), makroregionu 4 (Kraków) i makroregionu 5 (Puławy). Każdy student otrzymał link do materiałów, nowi studenci oraz Ci, którzy nie mogą się zalogować proszeni są o kontakt mailowy z kierownikiem studiów – Moniką Kowalik (IUNG-PIB).

04.10.2021 Drobne zmiany związane z programem studiów zgłoszone do ARiMR 30.09.2021 r. w makroregionie 3 (Radom), makroregionie 4 (Kraków), makroregionie 5 (Puławy).
Zmiany będą wprowadzone od 8 października 2021 – zjazd 3 w Puławach.

04.10.2021 Sukcesywnie udostępniamy repozytoria wykładów dla studentów z poszczególnych makrogionów.
Wszyscy studenci makroregionu 5 powinni otrzymać już link do materiałów. W kolejnych dniach będą udostępniane linki dla makroregionów (3 i 4), które wznowiły zjazdy po przerwie covidowej. Proszę o kontakt z kierownikiem studiów wszystkie osoby, które nie otrzymały linka do repozytorium a są słuchaczami kierunku „Rolnictwo ekologiczne”.
Osoby z makroregionu 2 otrzymają link po wznowieniu studiów w Olsztynie pod koniec października 2021.


20.07.2021 Wznowienie studiów rolnictwo ekologiczne po przerwie związanej z ograniczeniami SARS-CoV-2 jest planowane na wrzesień 2021 r. Wszyscy studenci zostaną powiadomieni przez Centrum Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu, który odpowiada za nabór słuchaczy wśród doradców rolniczych.

W przypadku pytań można się również kontaktować z sekretariatem studiów w Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Dział Upowszechniania i Wydawnictw:
Maria Michałkiewicz
tel. 81 4786 720

Harmonogram zjazdów

Nowy harmonogram po wznowieniu ma charakter wstępny (po 2 zjeździe) – musi zostać przekazany i zatwierdzony przez ARiMR przed rozpoczęciem zajęć.

kalendarzaProgram studiów (02 czerwca 2022 r.)

Dokumenty

 1. Harmonogram i ramowy program studiów
  Uwaga! Harmonogram zjazdów można znaleźć w programach dla poszczególnych makroregionów – jest aktualizowany na bieżąco.
 2. Regulamin studiów

Przestrzegamy i działamy zgodnie z zasadami wizualizacji znaku i nazwy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opisanymi w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020″ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Kontakt

Kierownik studiów:
dr Monika Kowalik
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
email: mkowalik@iung.pulawy.pl
tel. +48 81-4786-733, 509-921-938

Archiwum

Skip to content