Studia Podyplomowe „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolniczych

Studia Podyplomowe „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolniczych

Trwa nabór na niestacjonarne bezpłatne studia podyplomowe dla doradców rolniczych z makroregionów złożonych z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego (4), makroregionu składającego się z województwa mazowieckiego i łódzkiego (3), makroregionu składającego się z województwa lubelskiego i podkarpackiego (5) oraz makroregionu obejmującego województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie (2).

logo studia

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w – PIB w Puławach – działający w imieniu Konsorcjum,

na zlecenie

ogłasza nabór na bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym pt. „Rolnictwo Ekologiczne” dla doradców rolniczych z:

Szczegóły dotyczące naboru na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego – Odział w Radomiu


STUDIA PODYPLOMOWE „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolniczych
z makroregionu składającego się z województwa lubelskiego i podkarpackiego
◊ nabór zakończony 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w – PIB w Puławach –działający w imieniu Konsorcjum, ogłasza nabór na bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym pt. „Rolnictwo Ekologiczne”
dla doradców rolniczych z makroregionu składającego się z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Celem studiów jest przekazanie doradcom rolniczym wiedzy z zakresu prowadzenia produkcji roślinnej w systemie ekologicznym, zasad przetwórstwa ekologicznego,
chowu zwierząt w rolnictwie ekologicznym oraz regulacji prawnych określających zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i zasad wsparcia.
W programie studiów przewidziano również zajęcia terenowe.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB ul. Al. Królewska 17, w Puławach. Przewidzianych jest 11 zjazdów piątkowo- sobotnio-niedzielnych.

Limit miejsc na studia podyplomowe w makroregionie obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie wynosi 40 doradców, w tym 36 doradców zatrudnionych w publicznych podmiotach doradczych mających siedzibę lub oddział na terenie makroregionu.

Zainteresowane osoby, które wyrażą chęć uczestniczenia w tych studiach prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego umieszczonego wg. zamieszczonego wzoru i przesłanie na adres e-mail: a.karwat@cdr.gov.pl   do dn. 28.09.2020 r.
O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Z kandydatami, którzy wyrażą chęć udziału w studiach podyplomowych skontaktujemy się telefonicznie i za pośrednictwem maila w celu przesłania wymaganej dokumentacji.

Kierownik studiów:
dr Monika Kowalik
Kierownik Działu
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
email: mkowalik@iung.pulawy.pl
tel. +48 81-4786-733

Osoba do kontaktu w sprawie naboru:
Anna Karwat, CDR O/Radom a.karwat@cdr.gov.pl , tel. 48 365 69 28

Do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Harmonogram i ramowy program studiów

3. Regulamin studiów

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content