Aktualności

10.01.2022 [Olsztyn makr 2] – do pobrania zagadnienia obowiązujące w makroregionie w ramach egzaminów SESJI 1 (na podstawie wykładów, materiały udostępnione jako materiał uzupełniający i do powtórzeń) przygotowane przez wykładowców makroregionu 2:

10.01.2022 Udostępniono ostatnie materiały na zajęcia na dysku – zjazd 6. Materiały dla studentów, ze wszystkich zjazdów są kompletne.

28.12.2021 [Olsztyn makr 2] dodano materiały z poszczególnych przedmiotówegzaminacyjnych SEMESTRU 1.
Działa link udostępniony wcześniej studentom, którzy mają zajęcia w Olsztynie. W przypadku problemów proszę o kontakt z kierownikiem studiów.
Do końca roku zostaną udostępnione jeszcze dodatkowe prezentacje, o czym zostaną powiadomieni studenci.

22.12.2021 [Olsztyn – makr 2] [Radom – makr. 3], [Kraków – makr. 4], [Puławy – makr. 5]

 1. Przypominamy o terminach egzaminów ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze 1
  (sesja po zakończeniu 6 zjazdu).
  • makroregion 2 – Olsztyn – 16 stycznia 2022 r.
  • makroregion 3 – Radom – 23 stycznia 2022 r.
  • makroregion 4 – Kraków – 30 stycznia 2022 r.
  • makroregion 5 – Puławy – 16 stycznia 2022 r.
 2. Wszystkie materiały (prezentacje, materiały źródłowe, artykuły) do przygotowania na egzaminy z 1 SEMESTRU będą zamieszczone na dysku OneDrive udostępnionym każdemu ze studentów (link był wysyłany mailem):
  • makroregion 2 – do końca 2021 r.
  • makroregiony 3, 4, 5 – 21.12.2021 r.
 3. Egzamin będzie testem jednokrotnego wyboru. Każdy z przedmiotów egzaminacyjnych będzie zawierał 10-15 pytań. Czas przeznaczony na egzamin to maksymalnie 120 minut.
 4. Zasady uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na studiach podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” dla doradców rolnych [Pobierz PDF]
 5. Osoby, które mają jakiekolwiek pytania dotyczące sesji mogą skontaktować się z kierownikiem studiów (kontakt) lub z wykładowcą danego przedmiotu.
 6. Spis materiałów lub zagadnień dla studentów, w ramach przedmiotów obowiązujących na egzaminach w SEMESTRZE 1:
  1. Makregion 2 (spis zagadnień, materiały dostępne na dysku OneDrive wg zjazdów z podziałem na wykłady i ćwiczenia)
  2. Makregion 3
  3. Makregion 4
  4. Makregion 5
 7. Przedmioty egzaminacyjne SEMESTR 1:
1.Wymagania ogólne w zakresie rolnictwa ekologicznego (24h)
2Systemy rolnictwa ekologcznego i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne (15h)
3Utrzymywanie żyzności i aktywności biologicznej gleby – nawożenie w rolnictwie ekologicznym (15h)
4Uprawa roli w rolnictwie ekologicznym. Dobór właściwego płodozmianu (24h)
5Zapobieganie występowaniu chorób i szkodników w rolnictwie ekologcznym (20h)
6Technologie produkcji rolniczej wybranych gatunków (24h)
7Gospodarowanie na użytkach zielonych (12h)

3.12.2021 [Olsztyn – makr. 2] SALE ćwiczeniowe/wykładowe na UWM.
Szczegółowe informacje dot. rozdysponowania sal UWM na 4 zjeździe – załącznik pdf dot. rozkładu sal w czasie podziału na grupy (ćwiczenia) 10-12 grudnia 2021 r.

02.11.2021 [Olsztyn – makr. 2] SALE ćwiczeniowe/wykładowe na UWM.
Szczegółowe informacje dot. rozdysponowania sal UWM na 3 zjeździe – załącznik pdf dot. rozkładu sal w czasie podziału na grupy (ćwiczenia) 6 i 7 listopada 2021 r.

28.10.2021 W bieżącym tygodniu dodano kolejne materiały do repozytorium plików OneDrive do makroregionu 3 (Radom), makroregionu 4 (Kraków) i makroregionu 5 (Puławy). Każdy student otrzymał link do materiałów, nowi studenci oraz Ci, którzy nie mogą się zalogować proszeni są o kontakt mailowy z kierownikiem studiów – Moniką Kowalik (IUNG-PIB).

04.10.2021 Drobne zmiany związane z programem studiów zgłoszone do ARiMR 30.09.2021 r. w makroregionie 3 (Radom), makroregionie 4 (Kraków), makroregionie 5 (Puławy).
Zmiany będą wprowadzone od 8 października 2021 – zjazd 3 w Puławach.

04.10.2021 Sukcesywnie udostępniamy repozytoria wykładów dla studentów z poszczególnych makrogionów.
Wszyscy studenci makroregionu 5 powinni otrzymać już link do materiałów. W kolejnych dniach będą udostępniane linki dla makroregionów (3 i 4), które wznowiły zjazdy po przerwie covidowej. Proszę o kontakt z kierownikiem studiów wszystkie osoby, które nie otrzymały linka do repozytorium a są słuchaczami kierunku „Rolnictwo ekologiczne”.
Osoby z makroregionu 2 otrzymają link po wznowieniu studiów w Olsztynie pod koniec października 2021.


20.07.2021 Wznowienie studiów rolnictwo ekologiczne po przerwie związanej z ograniczeniami SARS-COV-2 jest planowane na wrzesień 2021 r. Wszyscy studenci zostaną powiadomieni przez Centrum Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu, który odpowiada za nabór słuchaczy wśród doradców rolniczych.

W przypadku pytań można się również kontaktować z sekretariatem studiów w Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, Dział Upowszechniania i Wydawnictw:
Maria Michałkiewicz
tel. 81 4786 720

Harmonogram zjazdów

Nowy harmonogram po wznowieniu ma charakter wstępny (po 2 zjeździe) – musi zostać przekazany i zatwierdzony przez ARiMR przed rozpoczęciem zajęć.

kalendarzaNowe programy (stan 30 września 2021 r.)

Dokumenty

 1. Harmonogram i ramowy program studiówUwaga! nieaktualny harmonogram zjazdów
 2. Regulamin studiów

Kontakt

Kierownik studiów:
dr Monika Kowalik
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
email: mkowalik@iung.pulawy.pl
tel. +48 81-4786-733, 509-921-938

Archiwum