Strategia Rozwoju Kadry naukowej IUNG-PIB
więcej na temat Strategii HRS4R –>link

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)
more about HRS4R –>link


Plan Równości Płci
wersja polska –>link

Gender Equality Plan (GEP)
(English) –>link


Pozostałe strategie Instytutu:
https://www.iung.pl/strategia-instytutu/