Webinarium PZPK

PROGRAM WARSZTATU – WEBINARIUM Ekonomiczna i środowiskowa efektywność technologii upraw rolniczych w warunkach zmiany klimatu – uprawa kukurydzy w Polsce Cel warsztatu: Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w opracowaniu wytycznych dla działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych w warunkach zmiany klimatu 30 września 2020 r. 10.00. Dr Robert Borek , Przedstawiciel PZPK- Otwarcie webinarium 10.05. Dr hab. Jerzy […]