Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

Posiedzenie Rady Naukowej czerwiec 2021

  SKŁAD RADY NAUKOWEJ(kadencja 2017-2021) 1. Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki IUNG-PIB Puławy 2. Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 3. Dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 4. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek UP Lublin 5. Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 6. Prof. dr hab. Adam Harasim IUNG-PIB […]

Zaproszenie na konferencję „WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W ZAKRESIE DOBORU ODMIAN I NASIENNICTWA”

Zaproszenie na warsztaty pt.: „Dobór odmian oraz znaczenie jakości materiału siewnego w praktyce rolnictwa ekologicznego” 30 czerwca 2021 13:00 – 20:30 Osiny – Rolniczy Zakład Doświadczalny (RZD) IUNG-PIB, Wola Skromowska k. Kocka Od 12:00 rejestracja uczestników – hol restauracji Sybilla Zapraszamy do zapoznania się z RODO Program 13:00 – 14:00 Obiad w restauracji Sybilla, al. […]

Webinarium PZPK

PROGRAM WARSZTATU – WEBINARIUM Ekonomiczna i środowiskowa efektywność technologii upraw rolniczych w warunkach zmiany klimatu – uprawa kukurydzy w Polsce Cel warsztatu: Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w opracowaniu wytycznych dla działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych w warunkach zmiany klimatu 30 września 2020 r. 10.00. Dr Robert Borek , Przedstawiciel PZPK- Otwarcie webinarium 10.05. Dr hab. Jerzy […]