Dni Otwartych Drzwi IUNG-PIB 2024

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza w dniach 20-24 maja 2024 r. na Dni Otwartych Drzwi IUNG-PIB.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zwiedzania laboratorium, hali wegetacyjnej,  poletek doświadczalnych, stacji meteorologicznej oraz udziału w wykładach, pokazach i prezentacjach przygotowanych przez pracowników Instytutu.

Oferta DOD            

 1. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych
 2. Ptaki krajobrazu rolniczego
 3. Ptaki Puław
 4. Zabytkowy ogród puławski
 5. Formy ochrony przyrody
 6. Spacer przyrodniczy i rozpoznawanie drzew w parku
 7. Jeden klik i w bibliotece jesteś w mig. Biblioteka Cyfrowa IUNG-PIB nową formą dostępu online do publikacji pracowników Instytutu
 8. Owady w uprawach wierzby energetycznej
 9. Sposoby ograniczania zanieczyszczeń wód biogenami na obszarach wiejskich
 10. Demonstracja doświadczeń polowych jako przykład dywersyfikacji czasowej oraz genetycznej w wybranych uprawach rolniczych prowadzonych w systemie ekologicznym (RZD w Grabowie n/Wisłą)
 11. Laboratoryjna ocena jakości ziarna zbóż i mąki
 12. Prezentacja laboratorium i zapoznanie z aparaturą badawczą w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB
 13. Treść i wykorzystanie mapy glebowo-rolniczej
 14. Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce
 15. Wykorzystanie dronów w rolnictwie pod kątem teledetekcji
 16. Rolnictwo w dobie zmian klimatycznych
 17. Rola Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Aplikacji suszowej
 18. Prezentacja doświadczeń związanych z określeniem potrzeb wodnych różnych gatunków roślin strączkowych
 19. Prezentacja doświadczenia dotyczącego oceny efektywności agronomicznej nawozów RNF (recycled nutrient fertilizers)
 20. Zestaw narzędzi BioRural jako wsparcie rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci biogospodarki obszarów wiejskich
 21. Cyfrowy zestaw narzędzi MainstreamBIO jako wsparcie małoskalowych bio-rozwiązań do praktyki rolniczej
 22. Sztuczna inteligencja i jej zastosowania – szanse i wyzwania dla rolnictwa
 23. Ograniczenie emisji amoniaku z produkcji roślinnej – praktyki
 24. Możliwości uprawy sorgo w Polsce
 25. Ogólnodostępne badania z wykorzystaniem spektroskopii w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni (VIS-NIR) in situ (prezentacja w hali wegetacyjnej oraz na mikropoletkach)
 26. Możliwości stosowania różnych środków do celów zaprawiania wybranych nasion roślin rolniczych oraz nawozów o działaniu dolistnym w rolnictwie ekologicznym
 27. Ważność sąsiedztwa wybranych roślin – pozytywne i negatywne aspekty
 28. Produkcyjność roślin zbożowych uprawianych na różnych glebach w zależności od zastosowanego poplonu (pokaz doświadczeń na unikatowych mikropoletkach)
 29. Mikroświat roślin i grzybów
 30. Laboratoryjne życie roślin
 31. Dzicy krewniacy tytoniu
 32. Metody integrowanej ochrony tytoniu


Pokazy/wykłady/prezentacje dedykowane są:

 • uczniom szkół podstawowych (dedykowane wykłady), średnich i rolniczych,
 • studentom,
 • doradcom,
 • specjalistom zainteresowanym tematyką działalności instytutu z zakresu nauk rolniczych i/lub przyrodniczych,
 • rolnikom.

Prosimy o zgłaszanie grup, przekazując następujące informacje:

 • osoba zgłaszająca (imię, nazwisko, kontakt e-mailowy i telefoniczny),
 • kontakt do opiekuna, jeśli nie jest osobą zgłaszającą,
 • instytucja/szkoła (nazwa, adres),
 • klasa/wiek uczestników (w przypadku szkoły),
 • liczba osób z opiekunami,
 • temat/tematy, którymi zainteresowana jest grupa.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie rezerwacji miejsc na tegorocznym DOD:

Sekretariat Działu Upowszechniania i Wydawnictw: tel. 81 4786 720 lub e-mail: duw@iung.pulawy.pl

Każdy uczestnik powinien otrzymać potwierdzenie wizyty w formie e-mailowej, dlatego prosimy o poprawne podanie informacji o zgłaszanej grupie i jej opiekunie (zgodnie z wytycznymi).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w sytuacji kiedy liczba zgłoszeń przekroczy limit związany z naszymi możliwościami, będziemy starali się przełożyć termin wizyty, uzgadniając go ze zgłaszającym.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content