Rozpoczęcie projektu Clim4Cast

Clim4Cast: Współpraca na rzecz zwiększania odporności krajów Europy Środkowej na konsekwencje suszy, fal upałów i warunków meteorologicznych sprzyjających powstawaniu pożarów w obliczu zmiany klimatu poprzez regionalne prognozowanie występowania tych zjawisk.

Tytuł projektu w języku angielskim to: Central European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting.

1 marca 2023 r. odbyło się, w formie zdalnej, spotkanie partnerów rozpoczynające projekt Clim4Cast. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021 – 2027 (https://www.interreg-central.eu/). Koordynatorem projektu Clim4Cast jest Global Change Research Institute z Czech, a partnerami siedem instytucji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (Polska), Masaryk University (Czechy), TU Wien (Austria), Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (Niemcy), Slovenian Environment Agency (Słowenia), Croatian Meteorological and Hydrological Service (Chorwacja), Slovak Hydrometeorological Institute (Słowacja).

Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności krajów Europy Środkowej na połączone skutki susz, fal upałów oraz warunków pogodowych sprzyjających pożarom (DHF: Drought-Heat-Fire Weather), poprzez modernizację istniejących narzędzi krajowych i ich łączne monitorowanie z uwzględnieniem numerycznych prognoz pogody.

Wypracowane zostaną plany działania w zakresie wykorzystania prognoz susz, fal upałów oraz warunków pogodowych sprzyjających pożarom (DHF) w celu zwiększenia świadomości występowania tych zjawisk w warunkach zmiany klimatu. Rezultaty projektu pozwolą na ulepszenie istniejących w 7 krajach dobrych praktyk w zakresie monitorowania i prognozowania tych zjawisk a następnie przeniesienie opracowanych planów działania na poziom Europy Środkowej.

W projekcie wyodrębnione zostały trzy główne działania:

  • Opracowanie zintegrowanej strategii zwiększenia świadomości zmiany klimatu i skutków susz, fal upałów i pogody sprzyjającej występowaniu pożarów w regionie Europy Środkowej
  • Opracowanie i wdrożenie wspólnych narzędzi prognozowania występowania susz, fal upałów i warunków pogodowych sprzyjających powstawania pożarów oraz ich skutków
  • Opracowanie wspólnego planu działania dotyczącego reagowania na występowanie susz, fal upałów i warunków pogodowych sprzyjających powstawaniu pożarów poprzez efektywne wykorzystanie systemu wczesnego ostrzegania.

Zespół pracowników Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB jest liderem działania: opracowanie strategii dotyczącej zwiększenia świadomości zachodzących zmian klimatu i jej upowszechnienie.

Partnerami wspierającymi projekt w Polsce są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  • Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2023 roku do lutego 2026 roku. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/clim4cast/.

Koordynatorem projektu z ramienia IUNG-PIB jest Jerzy Kozyra (kozyr@iung.pulawy.pl).

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content