Krajowy dzień projektu EJP SOIL – 15 XI g. 9.00

W lutym 2020 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach rozpoczął realizację projektu EJP SOIL „Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils”. W projekcie bierze udział 26 instytucji naukowych z 24 krajów europejskich, które współpracują w celu wypracowania najlepszych rozwiązań pozwalających na osiągniecie m.in. założeń Europejskiego Zielonego Ładu.  

Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.
Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak:
a) bezpieczeństwo żywności i wody,
b) zrównoważona produkcja rolna,
c) dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian;
d) dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby,
e) ochrona różnorodności biologicznej i
f) zdrowie ludzi.

W projekcie EJP SOIL na poziomie kraju współpracują:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • instytucje naukowe,
 • oraz przedsiębiorcy.

Konferencja „Krajowy Dzień projektu EJP SOIL” ma na celu zaprezentowanie prac dotychczas wykonanych w ramach projektu  oraz tych, które są planowane na kolejne lata. Chcemy również wskazać na rolę IUNG-PIB oraz interesariuszy projektu EJP SOIL w tych działaniach i zachęcić pozostałych uczestników konferencji do współpracy z nami. 

Konferencja jest organizowana w formie webinarium (z wykorzystaniem platformy Zoom),
w dniu 15 listopada 2022 r. Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00, dlatego każdy kto wyrazi chęć uczestnictwa w tym spotkaniu oraz zarejestruje się na spotkanie na platformie ZOOM otrzyma odpowiednie łącze.  

Program konferencji

Ważne informacje

 • W celu zgłoszenia się do udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
  https://zoom.us/webinar/register/WN_HNQjaKGDSPSBk7unP5470g
 • Każdy zarejestrowany otrzyma informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia z załączonym łączem
  do webinarium.
 • Organizatorzy zachowują prawo do zmiany programu Konferencji.
 • Końcowa wersja programu zostanie opublikowana na stronie IUNG-PIB:
  https://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/
 • Informujemy, że konferencja będzie rejestrowana na potrzeby projektu.
 • Możliwy jest Państwa udział bez kamery i mikrofonu, pytania można będzie zadawać na czacie spotkania.

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
https://ejpsoil.eu/
https://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/

Zapraszamy do udziału w konferencji.

W imieniu Organizatorów

dr hab. inż. Bożena Smreczak – krajowy koordynator projektu EJP SOIL

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content