Regionalne Warsztaty Walidacyjne dot. BIOEAST Strategic Research and Innovation Agenda (BIOEAST SRIA) 26 X 2022 w Warszawie

Zapraszamy do udziału w Regionalnych Warsztatach Walidacyjnych dot. BIOEAST Strategic Research and Innovation Agenda (BIOEAST SRIA), które odbędą się 26 października 2022 r. w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w ramach Inicjatywy BIOEAST i dedykowana jest dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Agenda wydarzenia:
https://bioeast.eu/wp-content/uploads/2022/09/Agenda_BIOEAST_2022_Warsaw-1.pdf

z linkiem rejestracyjnym: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfrGubfabNKws…/viewform rejestracja oraz praktyczne informacje dotyczące miejsca konferencji dostępne również pod linkiem:

https://bioeast.eu/2022/08/03/save-the-date-sub-regional-workshops-in-ljubljana-tartu-and-warsaw-for-the-validation-of-the-bioeast-strategic-research-and-innovation-agenda/

Spotkanie będzie miało formę stacjonarną.

Rozwój BIOEAST SRIA jest procesem w ramach politycznego zobowiązania podpisanego przez Ministerstwa Rolnictwa krajów BIOEAST. BIOEAST SRIA zapewni odpowiednie i wysokiej jakości strategiczne doradztwo polityczne w zakresie badań w zmieniającym się krajobrazie szerszej biogospodarki i powiązanych sektorów w następujących obszarach tematycznych:

  • Agroekologia i zrównoważone plony
  • Systemy żywnościowe
  • Bioenergia i nowe materiały o wartości dodanej
  • Zaawansowane biochemikalia i biomateriały
  • Łańcuchy wartości w leśnictwie
  • Biogospodarka oparta na wodzie słodkiej
  • Edukacja w zakresie biogospodarki.

Inicjatywa BIOEAST opracowała projekt BIOEAST SRIA w ramach BIOEASTsUP i przy udziale Tematycznych Grup Roboczych. Zgodnie z podejściem oddolnym do przygotowania SRIA, informacje zwrotne od krajowych interesariuszy zostaną dostarczone w procesie walidacji drugiego projektu SRIA.

Konferencja ma na celu omówienie szczególnych wyzwań, przed którymi może stanąć nasz makroregion, a ostatecznym celem jest przyczynienie się do opracowania ostatecznej Strategicznej Agendy Badań i Innowacji BIOEAST. W szczególności dyskusja skupi się na celach i wyzwaniach, głównych tematach badawczych, oczekiwanych rezultatach i wpływie na lepsze zaspokojenie potrzeb badawczych i innowacyjnych dla makroregionu BIOEAST.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warszawskich warsztatach walidacyjnych BIOEAST SRIA.

Więcej o projekcie BIOEASTsUP koordynowanym przez IUNG-PIB:
https://www.iung.pl/projekt-bioeastsup/ oraz
na stronie projektu https://bioeast.eu/bioeastsup/

BIOEAST & BIOEASTsUP website

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content