Warsztaty naukowe „Rynek nawozów mineralnych – klasyfikacja, technologie produkcji, innowacje”

W dniu 17 maja 2022 r. odbyły się warsztaty naukowe nt. „Rynek nawozów mineralnych – klasyfikacja, technologie produkcji, innowacje” zorganizowane w ramach zadania 1.2 dotacji celowej MRiRW w 2022 r. „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych”. Uczestnikami warsztatów byli inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i stacji okręgowych. Warsztaty zorganizowane były w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestniczyło w nich blisko 400 osób.

Tematyka warsztatów podzielona została na dwa bloki tematyczne: Nawozy nieorganiczne oraz Środki wapnujące. Pierwszy blok tematyczny, którego prowadzącymi byli pracownicy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – dr hab. Piotr Rusek oraz dr Krzysztof Borowik  poświęcony był zagadnieniom związanym z klasyfikacją nawozów mineralnych, strukturą ich zużycia w Polsce i na świecie oraz aktualnymi problemami wynikającymi ze wzrostu cen nawozów mineralnych w kraju i w Unii Europejskiej. W ramach tego bloku omówiono również najczęściej stosowane technologie  produkcji nawozów mineralnych oraz zasady oceny jakości tych produktów. Wskazano zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń występujących w nawozach mineralnych oraz przedstawiono nowe rozwiązania służące ograniczaniu strat składników pokarmowych poprzez zastosowanie dodatków do nawozów m.in. inhibitorów czy polimerów.
Rodzaje oraz rola dodatków do nawozów
Zanieczyszczenia występujące w nawozach

Dr Piotr Ochal z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa poprowadził drugi blok tematyczny, w ramach którego omówił dostępne na rynku środki wapnujące, zasady wprowadzenia do obrotu wapna nawozowego na podstawie przepisów krajowych i wspólnotowych, główne technologie wytwarzania środków wapnujących oraz zasady oceny ich jakości.
Wprowadzanie do obrotu środków wapnujących
Technologie i surowce do produkcji środków wapnujących

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy warsztatów podnosili zagadnienia związane z jakością nawozów dostępnych na rynku krajowym, właściwą klasyfikacją i oznakowaniem produktów nawozowych oraz problemami  związanymi z kontrolą nawozów produkowanych w Polsce oraz importowanych z innych krajów Unii Europejskiej. Nawiązano również do zasad udostępnienia na rynku europejskim produktów nawozowych oznakowanych znakiem CE, sprecyzowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 oraz wskazano potrzebę współpracy pomiędzy jednostkami kontrolnymi, akredytowanymi laboratoriami oraz instytutami badawczymi w zakresie interpretacji oraz wdrażania przepisów ww. rozporządzenia począwszy od 16 lipca 2022 r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content