Seminarium naukowe – „Gospodarstwo rolne jako źródło dóbr publicznych w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej”

W dniu 17 marca 2022 roku w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się seminarium naukowe zatytułowane „Gospodarstwo rolne jako źródło dóbr publicznych w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej”. Wykład wygłosił dr inż. Marek Zieliński – pracownik naukowy IERiGŻ-PIB, który odbywał staż w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB.

W referacie oprócz teoretycznego wprowadzenia dotyczącego nowej ekonomii instytucjonalnej i dóbr publicznych, Prelegent przedstawił również działania PROW ukierunkowane na dostarczanie dóbr publicznych tj. ONW i Rolnictwo ekologiczne. Ponadto wskazał na istotne znaczenie HNV (ang. High nature value farmland)  jako źródła dóbr publicznych. W dalszej części prezentacji, na przykładzie gospodarstw ekologicznych, dr inż. Marek Zieliński omówił efekty ekonomiczne i organizacyjno-produkcyjne  związane z dostarczaniem dóbr publicznych.

Referat wywołał ożywioną dyskusję, której uczestnicy podkreślali konieczność uwzględniania w prawodawstwie skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, zagrożeń klimatycznych i czynników gospodarczych, wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe. Najwięcej uwagi poświęcono rolnictwu ekologicznemu, głównie w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki obecności przedstawiciela doradztwa rolniczego dyskusja dotyczyła również praktycznych rozwiązań dla gospodarstw.

W seminarium uczestniczyło około 40 osób, a spotkanie było też transmitowane na platformie You-Tube, https://youtu.be/xfJFOx4p1jc

Link do prezentacji

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content