EJP SOIL

Kurs w ramach EJP SOIL dotyczący dyrektywy INSPIRE

Kurs w ramach EJP SOIL: Wskazówki dla krajowych dostarczających dane glebowe dotyczyczące zgodności z dyrektywą INSPIRE

Zgodny z wytycznymi INSPIRE: Co to znaczy? Co zrobić, by Twoje dane były zgodne z dyrektywą INSPIRE?

Lokalizacja: Wageningen, Holandia. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2022 r.

2021.12.09 | Line Carlenius Berggreen

Dataśroda 6 kwietnia−piątek 8 kwietnia
Godziny09:00−16:00
LokalizacjaWageningen, Holandia

Dyrektywa INSPIRE ma na celu stworzenie Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, na podstawie której będzie można opracować zintegrowaną i wiarygodną politykę środowiskową dla całej Unii. Infrastruktura ta posłuży zarówno decydentom politycznym, jak i ogółowi społeczeństwa, ułatwiając dostęp do danych i informacji oraz usprawniając ich wymianę między użytkownikami. Wdrożenie INSPIRE jest w dużej mierze uzależnione od zaangażowania państw członkowskich, przy czym zainteresowane krajowe jednostki dostarczające dane mogą uzyskać zgodność indywidualnie.

Podczas realizacji celów wyznaczonych przez INSPIRE w zakresie gromadzenia informacji o glebie napotyka się szczególne przeszkody − z jednej strony szeroka różnorodność praktyk gromadzenia i przechowywania danych o glebie w państwach członkowskich, z drugiej strony regionalna heterogeniczność dyscypliny jaką jest gleboznawstwo. Dlatego też przełożenie proponowanych przez dyrektywę abstrakcyjnych modeli danych na zastosowanie w przypadku konkretnych zasobów danych i usług może nie być prostym przedsięwzięciem.

Poniższy kurs ma na celu przybliżyć krajowym jednostkom gromadzącym informacje o glebie kwestie zgodności z dyrektywą INSPIRE, poprzez zapoznanie ich z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi dyrektywy oraz infrastrukturą danych, a także zaprezentowanie metod i technologii wdrażania.

Zagadnienia, które obejmuje kurs

Kurs ma na celu wyjaśnienie, czym jest INSPIRE i jak może pomóc w budowie infrastruktury przestrzennych danych glebowych w kontekście EJP SOIL. Materiał podzielony jest na 5 części odpowiadających pięciu grupom roboczym, które zostały utworzone w celu przygotowania do wdrożenia INSPIRE w UE, mianowicie:

  1. Omówienie czym jest Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) i w jakim celu powstała dyrektywa INSPIRE?
  2. Udostępnianie oraz wymiana danych i informacji o glebie, z naciskiem na interoperacyjność i w mniejszym stopniu na usługi.
  3. Obecny status INSPIRE, w tym oceny Komisji dotyczące dyrektywy i doświadczenia państwa członkowskiego, które wdrożyło już zagadnienia związane z glebą zgodnie z INSPIRE.
  4. Praca własna: uczestnicy kursu realizują określony zestaw zadań w swoich instytucjach.
  5. Podsumowanie: prezentacja wyników pracy własnej, informacja zwrotna i dyskusja.

Plan warsztatów

Pierwsze trzy części odbędą się na miejscu – w Wageningen, w dniach 6−8 kwietnia 2022 r. Czwartą część uczestnicy kursu zrealizują w jednostce macierzystej. Około trzy tygodnie później odbędzie się podsumowanie kursu w trybie online, podczas którego uczestnicy przedstawią wyniki swoich prac.

ZGŁOSZENIE NA KURS INSPIRE − Link do formularza zgłoszeniowego − termin do 1 marca 2022 r

Organizatorzy:

  • Saskia Keesstra (Wageningen Environmental Research)
  • Luis de Sousa (ISRIC – World Soil Information)
  • Jandirk Bulens (Wageningen Environmental Research)
  • Paul van Genuchten (ISRIC – World Soil Information)
  • Fenny van Egmond (ISRIC – World Soil Information/Wageningen Environmental Research)

Organizatorom udzielą wsparcia wykładowcy, których nazwiska zostaną ogłoszone po ostatecznym ustaleniu programu kursu.

Kontakt

Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w kursie lub macie jakiekolwiek pytania dotyczące kursu – prosimy o kontakt z Saskia Keesstra (saskia.keesstra@wur.nl).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2022 r.


Tekst tłumaczony – oryginalny komunikat dostępny jest na stronie projektu EJP SOIL pod adresem:

https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/ejp-soil-course-guiding-national-soil-information-providers-towards-inspire-compliance/

EJP SOIL po polsku: https://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content