Artykuł I-SoMPE

Innowacyjne praktyki z zakresu gospodarowania glebą w Europie

Artykuł został przetłumaczony na język polski – tekst oryginalny w języku angielskim dostępny jest na stronie projektu EJP SOIL: https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/innovative-soil-management-practices-across-europe/

Dokumentacja dotycząca innowacyjnych praktyk zarządzania glebą w Europie dostarczy informacji na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań dotyczących ich stosowania. Interaktywne mapy online, opisy, dane i obrazy będą dostępne dla ogółu użytkowników.

2021.12.10 | Line Carlenius Berggreen

Zdjęcie: Julien Bunkens 2021, Uprawa dwoma traktorami, region Hesbaye

Celem projektu i-SoMPE jest, jak wskazuje jego nazwa, dokumentacja innowacyjnych praktyk gospodarowania glebą w Europie. Zgromadzone materiały posłużą do wymiany wiedzy pomiędzy krajami na temat aktualnych i innowacyjnych praktyk zarządzania glebą oraz do opracowania ram oceny ich obecnego i potencjalnego obszaru zastosowania w całej Europie.

Zbiór danych regionalnych i loklanych na potrzeby repozytorium

Wszyscy partnerzy programu EJP SOIL dostarczają danych ze swoich krajów i regionów. Jak dotąd, udokumentowano 58 praktyk dotyczących gospodarowania glebą, ich aktualnego wdrożenia i potencjału do upowszechnienia w Europie. Spośród nich wyróżniono i opisano stosowane na małą skalę, lokalne i/lub wysoce innowacyjne praktyki opracowane przez rolników, jednostki naukowe bądź prywatne.

Siew bezpośredni rośliny okrywowej jest przykładem praktyki gospodarowania glebą w Belgii, Francji i Niemczech. Na takim obszarze jest prowadzony głównie wypas owiec, ale mogą być wprowadzane również inne zwierzęta (drób, bydło itp.). Wybór zwierząt do wypasu zależy między innymi od warunków glebowo-klimatycznych. Jeśli glebę charakteryzuje niska nośność w okresie zimowym, czyli w czasie uprawy międzyplonów, kiedy występuje duża wilgotność i deszcze, wypas ciężkich zwierząt, takich jak bydło, wiąże się z ryzykiem zmian w strukturze gleby. W przypadku owiec takie ryzyko nie występuje.

Zdjęcie: Sophie Herremans, projekt Serveau, Rhisnes 2020

Skrupulatna dokumentacja umożliwia identyfikację realnych ograniczeń, o których należy pamiętać przy wprowadzaniu nowych praktyk gospodarowania glebą. Dane zostaną wykorzystane do oceny potencjalnego obszaru zastosowania praktyk.

Kliknij, by obejrzeć video projektu i-SoMPE

Dane zostaną ujednolicone i umieszczone w repozytorium, które następnie będzie opublikowane jako interaktywna aplikacja internetowa zawierająca mapy, opisy, dane i grafikę. Każdy, kto jest zainteresowany zarządzaniem glebą rolniczą, będzie mógł uzyskać dostęp do repozytorium online za pośrednictwem strony internetowej EJP SOIL.

O projekcie i-SoMPE

Cel: Wykorzystując podejście ankietowe, i-SoMPE udokumentuje innowacyjne praktyki rolnicze.

Wszyscy partnerzy program EJP SOIL (25 partnerów) są zaangażowani w realizację i-SoMPE

Więcej informacji:

Koordynator projektu: Frederic Vanwindekens: e-mail: f.vanwindekens@cra.wallonie.be


Artykuł jest również dosępny do pobrania w formacie PDF:

EJP SOIL

Strona projektu EJP SOIL: https://ejpsoil.eu/

Podstrona projektu EJP SOIL na stronie IUNG-PIB w języku polskim: https://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content