Materiały z konferencji IUNG-PIB i MRiRW z 15.12.2021 – Dotacja Celowa

KONFERENCJA
INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH

Dotacja Celowa 2021
finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 grudnia 2021 r.

Nr zadania/podzadania Tytuł prezentacjiLink do materiałów
Nr zadania/podzadaniaOTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB,
Ogólna charakterystyka dotacji celowej IUNG-PIB.
prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Joanna Wiącek
1.1Nawożenie użytków rolnych.
dr Piotr Skowron
link
1.2Gleby użytkowane rolniczo.
dr Jacek Niedźwiecki
link
1.3Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych.
dr Agnieszka Rutkowska
link
1.4Identyfikacja problemów oraz doskonalenie płodozmianu i gospodarki nawozowej w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji.
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB
link
1.5Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo.
dr Monika Kowalik
link
2.0Ochrona gleb użytkowanych rolniczo
dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB
link
3.0Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym.
dr hab. Rafał Pudełko
link
4.0Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału sadzonkowego chmielu.
dr Urszula Skomra
link
5.1Ocena wartości rolniczej i cech użytkowych nowych klonów chmielu w warunkach produkcyjnych.
dr hab. Anna Trojak-Goluch
link
5.2Wykorzystanie nowoczesnych metod hybrydyzacji międzygatunkowej i CMS w doskonaleniu postępu odmianowego w tytoniu.
dr hab. Anna Trojak-Goluch
link
5.3Upowszechnianie wiedzy o wynikach uzyskiwanych w ramach realizacji zadania. dr hab. Anna Trojak-Goluchlink
6.0Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie.
dr hab. Jerzy Kozyra
link
7.1Opracowanie i aktualizacja Programów integrowanej ochrony roślin uprawnych w zakresie tytoniu i chmielu.
dr Urszula Skomra
link
7.2Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora.
dr Urszula Skomra
link
7.3Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka.
prof. dr hab. Mariusz Kucharski
link
8.0Ocena przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych.
dr hab. Krzysztof Jończyk
link
9.0Realizacja zadania dotyczącego wyznaczenia gleb organicznych i mokradeł nietorfowych.
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
link
10.0Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027.
dr hab. Jerzy Kopiński
link

Konferencja była przygotowana i finansowana w ramach Dotacji Celowej  IUNG-PIB 2021.

Strona informacyjna dotacji celowej: https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2020/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content