List EJP SOIL

List zespołu ds. koordynacji i wsparcia zarządzania w projekcie EJP SOIL

Drodzy Państwo,

Przed końcem roku chcielibyśmy przekazać Wam kilka wiadomości na temat EJP SOIL.

Realizujemy już blisko 2 lata projekt EJP SOIL. Ten rok znów był bardzo intensywny. Pomimo bardzo trudnych warunków spowodowanych przez COVID, poczyniliśmy znaczne postępy. Jesteśmy bardzo dumni, że tak wielu z Państwa jest zaangażowanych w podsumowania, działania w ramach pakietów roboczych, wizyty naukowców, szkoły doktoranckie i projekty badawcze. Społeczność EJP SOIL jest zróżnicowana, aktywna i imponująca. Nasze internetowe doroczne Dni Nauki odwiedziło 350 osób z całego świata. Jesteśmy świadkami rozwoju silnej współpracy naukowej w ramach i wokół EJP SOIL: to wielkie osiągnięcie.

Komisja Europejska i JRC uważają EJP SOIL za projekt flagowy. Został on wymieniony w nowej strategii UE dotyczącej gleby. Konsorcjum EJP SOIL jest również bardzo zaangażowane w przygotowanie Europejskiego Obserwatorium Gleb (ang. EU Soil Observatory, skrót EUSO), którego celem jest stworzenie prawdziwie wspólnego i skutecznego instrumentu glebowego na skalę europejską. W październiku braliśmy aktywny udział w forum zainteresowanych stron EUSO, a współpraca z JRC rozwija się bardzo dobrze.

Drugi wewnętrzny konkurs okazał się sukcesem – wybrano 10 nowych projektów, a wszyscy partnerzy uczestniczyli w co najmniej jednym projekcie. Prezentacja projektów będzie wkrótce na stronie internetowej EJP SOIL, a niektóre informacje są obecnie prezentowane w naszym grudniowym biuletynie. Mamy obecnie 20 wewnętrznych projektów badawczych, które dobrze odpowiadają na nasze oczekiwane oddziaływania. Pierwsze zewnętrzne zaproszenie do składania wniosków było również bardzo udane – 13 zewnętrznych fundatorów badań, 75 wniosków oraz, co jest najnowszą wiadomością, 11 projektów finansowanych przez partnerów z 29 krajów na 5 kontynentach.

Z pewnością zauważyli Państwo, że kontekst polityki dotyczącej gleb zmienia się bardzo szybko. Jest to satysfakcjonujące i ekscytujące: w końcu gleby są widoczne, zadbane! Misja Gleba (Soil Mission) jest realizowana, a nowa strategia UE dotycząca gleby została uruchomiona. Zorientowane na cel badania nad glebą na wysokim poziomie, wspólne myślenie i działanie, jakie możemy prowadzić w ramach EJP SOIL, mogą wnieść znaczący wkład w politykę glebową, zarówno w skali europejskiej, jak i w skali naszych krajów. Pracujmy nad tym!

W przyszłym roku, oprócz wszystkich działań w ramach pakietów roboczych, odbędzie się trzeci wewnętrzny nabór (ogłoszony w kwietniu 2022 r.), drugi międzynarodowy nabór (ogłoszony w lipcu 2022 r.), nabory na krótkie wizyty naukowców w maju i wrześniu 2022 r. oraz dwie szkoły doktorskie wiosną i jesienią 2022 r. Planowane są również webinaria EJP SOIL. Na początku czerwca planujemy bezpośrednie doroczne Dni Nauki, o których poinformujemy Państwa, gdy tylko data zostanie potwierdzona. Mogą Państwo śledzić działania EJP SOIL otrzymując newsletter i odwiedzając stronę internetową.

Komisja Europejska opublikowała właśnie zaproszenie do składania projektów na rok 2021 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf związanych z misją „A soil deal for Europe”. Kilka tematów jest bardzo dobrze powiązanych z celami EJP SOIL i mamy nadzieję, że będziecie aktywnie uczestniczyć w przyszłych wnioskach i wykorzystacie swoją sieć EJP SOIL.

Opracowano na podstawie listu Claire Chenu, koordynatora EJP SOIL, przesłanego do konsorcjantów i uczestników projektu w imieniu zespołu ds. koordynacji i wsparcia zarządzania. /MK/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content