Szkolenia z integrowanej ochrony roślin – koniec operacji

29 września 2021 roku zakończyliśmy w IUNG-PIB realizację cyklu szkoleniowego realizowanego od 2020 roku na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki sprawnej współpracy IUNG-PIB, Instytutu Ochrony Roślin (IOR), pracowników Instytutu Ogrodnictwa (InHort) i lidera operacji Centrum Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu udało się przeszkolić znaczącą grupę doradców.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, w tym Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie, realizował szkolenia w ramach: cz. 2 – woj. mazowieckie w 2020 r. i w ramach cz. 1 – krajowej woj. podkarpackie i lubelskie w 2021 r.

Każda z grup szkoleniowych, koordynowanych przez IUNG-PIB, liczyła 24 doradców (2 grupy 2020 i 2 grupy 2021), przy czym grupy ćwiczeniowe były 12-osobowe.

Zajęcia wykładowe realizowane były w Centrum Szkoleniowo Kongresowym IUNG-PIB w Puławach (CSK). Zajęcia praktyczne w CSK, w salach wyposażonych w mikroskopy i binokulary oraz mikroskopy cyfrowe, a także na polach doświadczalnych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie, m.in. pod opieką dyrektora dr. Marka Sowińskiego.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnili wykładowcy – pracownicy naukowi z IUNG-PIB z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, IOR, Instytutu Sadownictwa: dr hab. Janusz Smagacz – prof. IUNG-PIB, dr hab. Paweł Bereś – prof. IOR, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk – prof. IUNG-PIB, dr Artur Godyń, mgr inż. Waldemar Świechowski.

Program szkoleń obejmował 48h zajęć teoretycznych i praktycznych w różnych okresach wegetacyjnych. Ramowy program szkolenia z integrowanej ochrony roślin w specjalizacji rolnictwo, realizowany był m.in. przez IUNG-PIB i obejmował następujące przedmioty:

Lp.TematLiczba godzin
   Zajęcia teoretyczne8
  1.Przegląd patogenów roślin rolniczych3
  2.Przegląd szkodników roślin rolniczych3
  3.Regulacja zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu. Charakterystyka najważniejszych  chwastów.1
  4.Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roślin rolniczych1
   Zajęcia praktyczne40
  1.Diagnostyka polowa i laboratoryjna objawów chorób występujących na roślinach rolniczych18
  2.Diagnostyka polowa szkodników występu jących na roślinach rolniczych i uszkodzeń przez nie powodowanych18
  3.Diagnostyka polowa chwastów4
   Ogółem48

Szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin, na zlecenie ARiMR, w innych instytucjach realizowane były w specjalizacjach: rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo.

Nad koordynacją prawidłowego przebiegu szkoleń w IUNG-PIB czuwali m.in. pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw oraz Dział Wspomagania Badań. Wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję z organizacji cyklu szkoleniowego potwierdzili sami uczestnicy w anonimowych ankietach dla ARiMR. Serdecznie dziękujemy. Prawidłowy przebieg przedsięwzięcia, przy szeregu wyzwań związanych z pandemią, to efekt wieloletniej współpracy IUNG-PIB z ośrodkami doradztwa rolniczego, w tym Centralnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz instytutami badawczymi MRiRW.

/MK/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content