Warsztaty naukowe nt. „Prognoza redukcji strat składników pokarmowych z rolnictwa w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu”

W dniu 2 września 2021 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, odbyły się warsztaty naukowe nt. „Prognoza redukcji strat składników pokarmowych z rolnictwa w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, organizowane w ramach podzadania 1.3 Dotacji Celowej IUNG na 2021 r. „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy oraz producenci rolni. Warsztaty, w których wzięło udział 71 osób, odbyły się w formie hybrydowej. Podczas spotkania wygłoszono siedem referatów:

Podczas warsztatów omówiono zagadnienie aktualnego zużycia nawozów w Polsce w  kontekście oceny zrównoważenia zarządzania składnikami pokarmowymi. Wskazano na niekorzystne zjawiska w gospodarce nawozowej: nadmiar fosforu w stosunku do potasu, niedobór  potasu w odniesieniu do azotu,  niedostateczny poziom wapnowania gleb kwaśnych oraz niska efektywność nawożenia azotem. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z aktualnymi wynikami badań, prowadzonych w IUNG-PIB nad produkcyjnymi i środowiskowymi skutkami wieloletniego wyczerpywania gleb z fosforu, wskazującymi na możliwości znacznego ograniczenia nawożenia fosforem na glebach zasobnych w ten pierwiastek, jak również badań, dotyczących wpływu systemu produkcji roślinnej (konwencjonalnego, ekologicznego i integrowanego) na rozmiar strat składników pokarmowych do środowiska. Omówiono szereg praktyk, których wdrożenie  w rolnictwie może przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia sekwestracji węgla, m.in. gospodarowanie azotem z uwzględnieniem całego cyklu jego przemian, przestrzeganie właściwego płodozmianu i wprowadzanie wsiewek międzyplonowych, ograniczenie strat glebowej materii organicznej i wzrost sekwestracji węgla czy nisko-emisyjne systemy przechowywania nawozów naturalnych. Podczas warsztatów zaprezentowano również nowe narzędzie informatyczne, służące do opracowania kompleksowego planu nawożenia o nazwie InterNaw. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy spotkania podkreślali, że  ograniczenie emisji składników pokarmowych do środowiska o 50%, wynikające z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, stanowi duże wyzwanie dla rolnictwa polskiego, przy czym realizacja tych założeń powinna być ukierunkowana przede wszystkim na racjonalizację nawożenia, szczególnie azotem oraz zwiększenie efektywności wykorzystania składników pokarmowych z nawozów w produkcji roślinnej.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content