EJP SOIL

Dostęp do infrastruktury badawczej – webinarium EJP SOIL – 1 września 2021, 14:00 – 15:30

W ramach programu EJP SOIL mobilność między krajami i organizacjami jest uważana za atut dla rozwoju osobistego i kariery naukowców oraz warunek wstępny dla transgranicznego transferu wiedzy.
Mobilność wzmacnia współpracę międzyinstytucjonalną i promuje zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia kreatywności, skuteczności i wyników badań.

Zadania 7.3 i 7.4 EJP SOIL („Dostęp do infrastruktury”) mają na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury badań dotyczących gruntów użytkowanych rolniczo, takiej jak laboratoria i długoterminowe eksperymenty terenowe (LTE). W tym celu zainteresowani naukowcy mogą ubiegać się o granty na podróż w celu odwiedzenia uczestniczących laboratoriów lub LTE. Dotacje te mają na celu rozszerzenie i uaktualnienie zbioru danych wnioskodawcy, wspieranie zdobywania dodatkowej wiedzy i nowych i nowe perspektywy w danym temacie badawczym.

W czasie otwartego webinarium przedstawiony zostanie przegląd uczestniczących LTE i laboratoriów oraz wyjaśnione będą wymagania stawiane wnioskodawcom, jak również procedura składania wniosków. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukowców i pracowników naukowych, którzy chcieliby odbyć wizyty badawcze i doskonalić swoje umiejętności w placówkach partnerskich EJP SOIL, jak również w wiodących instytucjach spoza EJP SOIL.

Data webinarium: 1 września 2021

Godzina webinarium: 14.00-15.30

Miejsce: Platforma ZOOM

Link do wydarzenia: https://bokuvienna.zoom.us/j/98294766313

Polska strona projektu EJP SOIL w IUNG-PIB: https://www.iung.pl/2020/02/07/ejp-soil/

Strona projektu: https://ejpsoil.eu/


Access to infrastructure – Webinar on Wedndesday, 01.09.2021, 14:00 – 15:30

Within the EJP SOIL program, mobility between countries and organizations is considered to be an asset for the
personal and career development of researchers and is a prerequisite for knowledge transfer across borders.
Mobility strengthens inter-institutional collaboration and promotes the acquisition of new skills and knowledge,
thereby contributing to increased research creativity, efficacy, and performance.
EJP SOIL tasks 7.3 and 7.4 (“Access to infrastructure”) aim to facilitate the access to agricultural soil research
infrastructures, such as laboratories and long-term field experiments (LTEs). In order to realize that, interested
researchers can apply for travel grants for visiting participating laboratories or LTEs. These grants intend to
further expand and upgrade the applicants own dataset, and support additional knowledge gain and new
perspectives in the respective research topic.
In this open webinar, we will give an overview over participating LTEs and laboratories and explain the
requirements for applicants, as well as the application procedure. We welcome all interested researchers and
non-research staff who would like to carry out research visits and improve skills in the EJP SOIL partner facilities,
as well as in leading non-EJP SOIL institutions.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content