Współpraca międzynarodowa

 1. FOODLEVERS – “Leverage points for organic and sustainable food systems”
  (Punkty wzmocnienia zrównoważenia w systemach produkcji żywności zrównoważonej i ekologicznej) – projekt uzyskał finansowanie na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu ERA-NET SUSFOOD2 i CORE Organic Cofunds; realizacja projektu: 2020-2023 więcej
 2. Analizy agro-środowiskowe dla oceny wspólnej polityki rolnej CAP. Procedura nr JRC/IPR/2014/H.4/0004/OC. Partnerzy: Solagro, Francja (koordynator); Von Thünen Institute, Niemcy; SADL/KU Leuven, Belgia; Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania; Environment Agency – Umweltbundesamt, Austria; IUNG, Polska (okres prac 5 lat, 2015-2020)
 3. MANURE STANDARDS – Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions.  Nowe standardy zawartości  biogenów w nawozach  naturalnych środkiem zrównoważonego  zarządzania składnikami nawozowymi. (2017-2019)    więcej…
 4. COST Action FA0905-Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed   www.umb.no/costaction
 5. Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim (KIK/25) (2010-2016)   więcej…

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Projekty zrealizowane:

 1. Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem. Akronim SustainFARM, (2016-2019),  ERA-NET
 2. Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach produkcji rolniczej” (FertilCrop) (2015-2017)     http://www.fertilcrop.net/       Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Core Organic Plus.
 3. Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe (MACSUR) (2012-2015)  więcej…
 4. Upowszechnianie i wdrażanie zasad recyklingowego ekologicznego sytemu rolnictwa oraz łańcucha żywieniowego chroniącego środowisko Morza Bałtyckiego (BERAS IMPLEMENTATION); (2010-2013) http://www.beras.eu/
 5. Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej; Nr Projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03445 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013   więcej…
 6. Strategia gospodarowania glebami miejskimi (URBAN-SMS); (2008-2012)
 7. Wykorzystanie biobójczego potencjału gatunków Medicago przeciw pasożytniczym nicieniom roślinnym(2010-2012)
  W ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Consilio Nazionale delle Ricerche Instituto per la Protezione delle Piante więcej
 8. Zmniejszenie zagrożeń dla wód powierzchniowych i gruntowych spowodowanych stratami składników pokarmowych (COST 869); (2006-2011) http://www.cost869.alterra.nl/
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content