Dzień kukurydzy, soi i sorgo 2021 r

Dzień kukurydzy i soi to wydarzenie cykliczne, które ma wieloletnią historię. Instytut Uprawy Nawoia i Gleboznawstwa – PIB, poza gronem swoich ekspertów, zaprasza na wydarzenie naukowców i praktyków z innych jednostek, doradców, izby rolnicze, przedstawicieli administracji państwowej i terytorialnej, plantatorów, firmy, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Dzień kukurydzy i soi

03.08.20 Jak co roku na początku września zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Dzień kukurydzy i soi”. W związku z utrzymującym się nadal stanem epidemii na terenie kraju, Polski Związek Producentów Kukurydzy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB Puławy informuje, że zmieniona zostaje formuła „Dnia kukurydzy i soi”, zaplanowanego na dzień 11 września w RZD Osiny […]

Projekt BIOSOYCOAT

Celem projektu było opracowanie biodegradowalnej, przyjaznej dla środowiska otoczki opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych, chroniącej nasiona soi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Niska temperatura gleby po wysiewie nasion powoduje wydłużenie procesu kiełkowania, co sprzyja prażeniom przez patogeny grzybowe przenoszone za pośrednictwem gleby. Dlatego w projekcie dążono do opracowania otoczki nasiennej, która charakteryzowałaby się dużą spójnością mechaniczną w niskiej temperaturze uniemożliwiając rozpoczęcie procesu kiełkowania nasion w niekorzystnych warunkach. Sporządzono kilka dwuwarstwowych kompozycji polimerowych i polimerowo-woskowych zawierających polimery naturalne z grupy polisacharydów o wysokiej bioaktywności.