Ogłoszenie o sprzedaży ruchomych składników majątku RZD IUNG-PIB w Żelisławkach

Pałac w Żelisławkach

Żelisławki , dnia 18.10.2021r. OGŁOSZENIE Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki Ul. Pałacowa 2   , 83-032 Żelisławki Ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego Na sprzedaż ruchomych składników  majątku Nazwa i siedziba sprzedającego: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy –Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 […]