STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujemy Państwu komunikat dotyczący nielegalnej dysykacji zbóż.
Do MRiRW wpłynęły sygnały ze strony Stowarzyszenia Producentów Produktów Zbożowych oraz innych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją kasz, musli i produktów zbożowych, dotyczące nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin, w tym w szczególności na bazie glifosatu, w uprawach zbóż, gryki oraz prosa. Problem nielegalnej desykacji, polegającej na suszeniu części zielonych roślin gryki i prosa za pomocą środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną glifosat jest w Polsce wciąż bardzo poważny i niestety powszechny, a jego konsekwencje niepokojące.