Nagrody MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

Z radością informujemy, że do naszego Instytutu wpłynęły 2 decyzje Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie.
2 nagrody za tematy opracowań wdrożonych do praktyki rolniczej:
„Opracowanie i wdrożenie nowego systemu mikroelementowego doradztwa nawozowego w Polsce” oraz „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”.