Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym “Metagenomy różnych środowisk“, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Tegorocznym organizatorem Konferencji jest Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zachęcamy do […]