Prawo ochronne dla logotypu IUNG

Z radością informujemy, że nasz Instytut otrzymał zatwierdzenie znaku towarowego – logotypu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Decyzja Urzędu Patentowego w tej sprawia została wydana 20 sierpnia 2021 z numerem prawa ochronnego: R.344832. O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP 33/2021.