∑OMMIT

sommit

Projekt ten jest finansowany przez „Europejski Wspólny Program dotyczący zarządania glebami rolniczymi (EJP-Soil)”. W projekcie ∑OMMIT tym bierze udział 13 instytucji z 9 krajów europejskich. Działania koordynuje CREA z Włoch. Ogólnym celem projektu jest identyfikacja strategii gospodarowania glebą, które sprzyjają sekwestracji dwutlenku węgla w glebie, przy jednoczesnym minimalizowaniu emisji gazów cieplarnianych na skalę europejską.

EJP SOIL Annual Science Days 29-31 marca 2021

EJP SOIL

Zobacz wpis Coroczne Dni Nauki o Glebie EJP |EJP SOIL Annual Science Days ułatwiają wymianę wiedzy naukowej w ramach konsorcjum EJP SOIL i wzmacniają sieci kontaktów naukowych z partnerami zajmującymi się badaniami nad glebą. Coroczne Dni Nauki koncentrują się na prezentacji wyników i badań z projektów EJP SOIL oraz dyskusji na tematy naukowe istotne dla […]

Projekt EJP-Soil

EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL Oficjalna strona projektu:  https://ejpsoil.eu Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu […]

Bioeconomy Innovation Week

Bieconomy Innovation Week

W dniach 3-5 marca 2021 roku odbyła się wirtualna konferencja Bioeconomy Innovation Week, organizowana w ramach projektu POWER4BIO. Spotkanie było doskonałą okazją wymiany doświadczeń licznego grona przedstawicieli sektora biogospodarki tj. decydentów wysokiego szczebla, przedstawicieli Komisji Europejskiej i naukowców z kluczowych projektów i inicjatyw biogospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko.

Multi-actor and transdisciplinary development

Multi-actor and transdisciplinary development of efficient and resilient MIXED farming and agroforestry-systems (Wielopodmiotowy i wielokierunkowy rozwój zrównoważonych i zdywersyfikowanych systemów rolniczych i rolno-leśnych) (MIXED) (2020-2024) Powrót   MIXED to wielopodmiotowy projekt mający na celu stymulowanie rozwoju mieszanych systemów rolno-leśnych (MSRL) w Europie, które optymalizują wydajność produkcji rolniczej oraz wykorzystanie zasobów, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i […]

EJP SOIL

EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL Powrót   Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się […]

B-FERST

Horizon 2020

Powrót Głównym celem B-FERST jest integracja waloryzacji bioodpadów w planach gospodarowania rolnictwem, które tworzą od nowa cykliczne i oparte na biologii łańcuchy wartości uwzględniające dwustronne interakcje między rolnictwem a sektorami nawozowymi skoncentrowane na zmianie paradygmatu w łańcuchu wartości nawozów poprzez wprowadzenie 8 nowych innowacyjnych specjalistycznych nawozów. Specjalistyczne mieszanki składników odżywczych są przyczynią się do osiągnięcia […]

Projekt NUTRIMAN

  NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na  temat „gotowych do zastosowania” technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką. Rolnictwo i przemysł spożywczy w dużym stopniu są uzależnione od zasobów składników mineralnych w swojej produkcji i dążą do długoterminowej stabilności. W tym kontekście […]