Przerwa świąteczna GLACH

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r. Laboratorium nie będzie pracowało. Ponadto ze względu na zbliżający się okres świąteczny, wszystkie próbki powinny dotrzeć do Laboratorium do 23 grudnia (czwartek). Prosimy o właściwe zaplanowanie etapu pobierania próbek oraz przekazanie próbek do Laboratorium.

Doktorat Honoris Causa dla Profesora Andrzeja Koteckiego

W dniu 15 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Andrzejowi Koteckiemu, profesorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Notecią. W roku  1977 ukończył studia na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 1979 […]

Warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”, zorganizowanych w ramach zadania 1.3 „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych” Dotacji Celowej IUNG-PIB w 2021 r. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz  Krajowej […]

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Czopek

Portal HR

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają że w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 900 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji ZOOM odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Czopek z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt. „Reakcja wybranych gatunków roślin strączkowych na różne […]

Notatka ze spotkania HELCOM AGRI 12-2021

W dniach 10 i 11 listopada 2021 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu internetowym HELCOM AGRI 12-2021. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed […]

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomych składników majątku RZD IUNG-PIB w Żelisławkach

Pałac w Żelisławkach

Żelisławki , dnia 18.10.2021r. OGŁOSZENIE Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki Ul. Pałacowa 2   , 83-032 Żelisławki Ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego Na sprzedaż ruchomych składników  majątku Nazwa i siedziba sprzedającego: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy –Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 […]

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają że w dniu 20 października 2021 roku o godz. 900 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji ZOOM odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt. „Wpływ nawożenia pszenicy krzemem na zmniejszenie stresu […]

Podsumowanie z konferencji „Metagenomy różnych środowisk”

W dniach 17-18 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Katedrę Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii SGGW, wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka. Spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams SGGW. Celem konferencji było przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących różnych środowisk, prowadzonych technikami metagenomicznymi. Konferencja […]

Metodyka Integrowanej Produkcji Chmielu

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, który opiera się na harmonijnym wykorzystywaniu postępu biologicznego i technicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, a także na maksymalnym wykorzystaniu naturalnych mechanizmów biologicznych agrocenoz. Celem integrowanej produkcji jest uzyskanie satysfakcjonujących, wysokiej jakości plonów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Uprawa chmielu jest specyficzną […]

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór 2 doktorantów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie na rok akademicki 2021/2022 do następujących tematyk badawczych: LP. Tematyka w jęz. polskim Tematyka w jęz. angielskim 1. Udział rozpuszczalnej materii organicznej (RMO) w przemianach azotu i fosforu w glebach […]