Publikacja BIOEAST „Jak zbudować potencjał biomasy o znaczeniu strategicznym”

BIO EAST SUP

Materiał oryginalny jest dostępny w języku angielskim na stronie portalu SCIENCE BUSINESS https://sciencebusiness.net/news/how-build-critical-biomass Jak zbudować potencjał biomasy o znaczeniu krytycznym Tekst sponsorowany przez: Inicjatywę BIOEAST 14 grudnia 2021 | Aktualności Wspieranie zrównoważonej biogospodarki cyrkulacyjnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Badania i innowacje w biogospodarce, w tym w rolnictwie, znajdują się w centrum uwagi. Wspólna […]

List zespołu ds. koordynacji i wsparcia zarządzania w projekcie EJP SOIL

List EJP SOIL

Realizujemy już blisko 2 lata projekt EJP SOIL. Ten rok znów był bardzo intensywny. Pomimo bardzo trudnych warunków spowodowanych przez COVID, poczyniliśmy znaczne postępy. Jesteśmy bardzo dumni, że tak wielu z Państwa jest zaangażowanych w podsumowania, działania w ramach pakietów roboczych, wizyty naukowców, szkoły doktoranckie i projekty badawcze.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Boże Narodzenie

Zdrowych, wesołych, rodzinnych i pełnych odpoczynku Świąt Bożego Narodzenia życzą Dyrekcja i Pracownicy IUNG-PIB

ZASADY UZYSKIWANIA ZALICZEŃ I ZDAWANIA EGZAMINÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”DLA DORADCÓW ROLNYCH

§ 1 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminów z każdego z przedmiotów realizowanych w danym semestrze, a w przypadku zajęć praktycznych, ich zaliczenie w ustalonych terminach.2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do protokołów egzaminacyjnych. § 2 1. Wykładowca jest zobowiązany podać do wiadomości słuchaczy warunki uzyskania zaliczenia z wykładanego przedmiotu. 2. […]

Konsultacje przepisów UE dotyczących nawozów CE

Konsultacje publiczne

W imieniu MRiRW zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w publicznych konsultacjach nowych regulacji dotyczących nawozów CE. Okres nadsyłania opinii 10 Grudnia 2021 – 14 Stycznia 2022 (północ czasu brukselskiego).