Konkurs na funkcję kierownika Działu Inwestycyjno-Remontowego

Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs na funkcję kierownika Działu Inwestycyjno-Remontowego

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • znajomość specyfiki działu,
  • umiejętność zarządzania zespołem, w tym delegowanie uprawnień i motywowanie,
  • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • inicjatywę, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 2. Zainteresowani składają następujące dokumenty:
  • curriculum vitae,
  • opis przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  • informację kandydata o jego osiągnięciach zawodowych,
  • koncepcję organizacji Działu na okres 4 lat,
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • kandydatów z IUNG-PIB nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych
       w punktach 1),  2)  3) i 6).
 3. Kandydatom przystępującym do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępni materiały informacyjne o Dziale.
 4. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje
   o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 5. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju Działu.
 6. Kierownika powołuje Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, na okres 4 lat.
 7. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 lub przesłać pocztą z dopiskiem „kadry – aplikacja na stanowisko” na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), bądź elektronicznie na adres mailowy : kadry@iung.pulawy.pl  w terminie do dnia 30.06.2024 r.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content