Notatka z Konferencji naukowej z cyklu ”Nauka i praktyka- rolnictwo różne spojrzenia” nt. Dylematy rolnictwa w XXI wieku- szanse i zagrożenia

W dniach 3 – 5 czerwca 2024 r. w Chełmie odbyła się konferencja z cyklu „Nauka i praktyka- rolnictwo różne spojrzenia” nt. Dylematy rolnictwa w XXI wieku- szanse i zagrożenia. Głównym organizatorem konferencji była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, zaś współorganizatorem Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Współpraca ta ma już wieloletnią tradycję i jest przykładem rzeczywistych powiązań jednostek naukowych i ich pracowników. Konferencja odbywała się pod patronatem JM Rektora PANS dr hab. inż. Arkadiusza Tofila prof. PANS i Dyrektora IUNG- PIB w Puławach prof. dr hab. Mariusza Matyki. Konferencję swoją obecnością uświetnili posłowie na Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Tadeusz Chrzanowski, wiceminister Aktywów Państwowych Zbigniew Ziejewski i senator RP prof. Józef Zając. Konferencja była dofinansowana z dotacji MNiSW w ramach programu „Doskonała nauka II”.

W XXI wieku rolnictwo staje w obliczu wielu dylematów i wyzwań, które nauka dostrzega i stara się poszukiwać odpowiednich rozwiązań. Najważniejsze dylematy współczesnego rolnictwa, o których była mowa na konferencji dotyczyły, m.in.: wdrażania WPR, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywnościowego, bioróżnorodności, postępu naukowo- technicznego, innowacji technologicznych, zrównoważonych praktyk. Konferencja wykazała, że szanse i zagrożenia, jakie stoją przed rolnictwem w XXI wieku należy rozpatrywać przez pryzmat Wspólnej Polityki Rolnej i perspektyw rozwoju rolnictwa ocenianych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Dominowała tematyka dotycząca szeroko rozumianej produkcji roślinnej, ale była też uwzględniona produkcja zwierzęca. Przedstawiano innowacyjne rozwiązania w zakresie ochronie roślin oraz w działaniach ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Ważnym nurtem tematycznym były problemy związane z poprawą jakości produkcji oraz ograniczania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, a także zdrowia ludzi i zwierząt. Konferencja pokazała myśli przewodnie i wyniki ciekawych badań, podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych, ale dała też możliwość przedstawienia i wyznaczenia nowych, przyszłych, często interdyscyplinarnych kierunków badań.

Konferencja była przedsięwzięciem o dużej skali. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, wygłoszono 34 referaty, w tym 4 w sesji plenarnej oraz zaprezentowano 51 posterów. Integralną częścią konferencji była sesja w języku angielskim. Zorganizowano także 2 ciekawe wyjazdy studyjne i spotkanie koleżeńskie. Uczestnikami konferencji byli pracownicy różnych specjalności pochodzących z ośrodków naukowych (uczelni i instytutów) zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w konferencji uczestniczyło 14 osób, wygłoszono 7 referatów i zaprezentowano 16 posterów. Przedstawione referaty dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Dylematy w rozwoju polskiego rolnictwa w XXI w. – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr inż. Andrzej Madej
  2. Nawodnienia jako podstawowa adaptacja rolnictwa do klimatu roku 2050 – dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB
  3. Wpływ systemu ekologicznego, konwencjonalnego i integrowanego na jakość produkowanej żywności – prof. dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr Elżbieta Fijoł-Adach
  4. Agriculture 4.0 in the aspect of New European Green Deal – dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB
  5. Zastosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych w rolnictwie i ochronie środowiska z uwzględnieniem produktów dla roślin bobowatych – dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB
  6. Chalkony jako potencjalne naturalne środki ochrony roślin – dr Marta Oleszek, dr Magdalena Dziągwa-Backer
  7. Ocena wymiany gazowej ditlenku węgla z gleby w uprawie wybranych roślin rolniczych i wierzby wiciowej – dr inż. Andrzej Górnik

Konferencja dała możliwości i płaszczyzny współpracy jednostek i zespołów oraz była dowodem integracji różnych środowisk naukowych zainteresowanych problemem dylematów, szans i wyzwań rolnictwa XXI wieku. Pozytywnie oceniony został znaczący udział młodych adeptów nauki jako autorów referatów i posterów. Uczestnicy konferencji otrzymali potężny ładunek wiedzy do wykorzystania, przemyśleń i dyskusji, ale otrzymali też możliwość pobytu w miłej, serdecznej atmosferze, która była efektem pracy Gospodarzy. Książka streszczeń w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie PANS w Chełmie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konferencji.

prof. dr hab. Mariola Staniak
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content