RZD Jastków. Chmiel odmiany Hallertauer Magnum.

Informacja o stanie upraw z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB za maj 2024

RZD Baborówko. Brak opadów w okresie od 25 kwietnia do 18 maja spowodował widoczne na polach objawy suszy w zbożach i rzepaku. Dotyczyło to głównie gleb lżejszych i objawiało się zasychającymi liśćmi w zbożach oraz zasychającymi i opadającymi liśćmi w rzepaku. W tym samym czasie minimalna temperatura rzadko przekraczała 10 °C. Kukurydza zasiana w ostatniej dekadzie kwietnia wykiełkowała po około tygodniu od siewu. Na początku maja zasiano resztę kukurydzy. Ze względu na liczne występowanie skrzypionki konieczne było przeprowadzenie zabiegu insektycydowego w jęczmieniu jarym. Po opadach, które pojawiły się po 18 maja, wykonano powschodowe zabiegi herbicydowe w kukurydzy oraz zastosowano nawozy azotowe w pszenicy ozimej i kukurydzy. Suma opadów na koniec miesiąca wyniosła 51,5 mm będąc efektem opadów w ostatniej dekadzie maja. Wielkość ta była zbliżona do średniej z wielolecia.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny maj był wyjątkowo suchy i ciepły. Miesięczna suma opadów wyniosła tylko 14 mm, co jest jedną z najniższych wartości w wieloleciu. Niedobór wody dodatkowo potęgowały wysokie temperatury, często sięgające 29°C. Niekorzystne warunki pogodowe najbardziej wpłynęły na wegetację pszenicy jarej, której wiele szkód wyrządził także kwietniowy grad. Na plantacji buraka cukrowego przeprowadzono zabiegi herbicydowe oraz nawożenie azotowe. Mimo trudnych warunków pogodowych burak cukrowy radził sobie dobrze. Podobnie jak w poprzednich latach, widać korzyści z zastosowania uprawy bezorkowej, dzięki której gleba nie jest przesuszona. Kukurydza zasiana pod koniec kwietnia powschodziła dobrze. W tej uprawie wykonano zabieg herbicydowy oraz pierwsze nawożenie dolistne. W uprawie pszenicy ozimej przeprowadzono zabieg T2 mający za zadanie ochronę liścia flagowego. Wraz z zabiegiem fungicydowym wykonano nawożenie dolistne. Dodatkowo pszenica ozima została zasilona trzecią dawką azotu mającą za zadanie znacząco poprawić parametry jakościowe ziarna.

RZD Borusowa. Susza na polach uprawnych trwająca już od kwietnia przedłużyła się do 24 maja. W tym okresie brak opadów, wysoka temperatura oraz wiatry znacznie wysuszyły glebę i niekorzystnie wpłynęły na rozwój roślin. Szczególnie widoczne było to na pszenicy ozimej na polach o zmiennej strukturze gleby, zwłaszcza w tych obszarach pól gdzie mada jest lżejsza. Odwrotnie było z burakami cukrowymi, które zasiane 9-10 kwietnia na madach ciężkich dość dobrze powschodziły, ale na lżejszej glebie na tym samym polu również rozwijały się dość dobrze. Generalnie na ciężkiej i zbitej glebie trudno jest o prawidłowy wzrost. Dopiero obfity, choć krótkotrwały opad deszczu, ponad 40 l/m2, poprawił sytuacje w zasiewach. Jednak jego efekt nie był tak korzystny jak opady rozłożone w czasie. Po tym deszczu znów nastał okres bez opadów z wyższymi temperaturami oraz wiatrem, co spowodowało powstanie grubej skorupy utrudniającej wzrost buraków. W maju zastosowano trzecia dawkę azotu na wszystkie zasiewy pszenicy ozimej, zaś buraki cukrowe zasilono pierwszą dawką. W rzepaku wykonano zabiegi chemizacyjne na choroby i szkodniki, w pszenicy ozimej zabiegi na choroby oraz nawożenie dolistnie, natomiast w burakach zabiegi odchwaszczające. Na koniec miesiąca sytuacja wzrostowa roślin uprawnych była zadowalająca.

RZD Grabów. Niedobory wody i okresy suszy zazwyczaj pojawiały się w naszym regionie na przełomie czerwca i lipca. W tym roku wystąpiły znacznie wcześniej. W kwietniu spadło niespełna 28 mm deszczu, głównie w pierwszej dekadzie miesiąca. Na trzy dni przed końcem maja opady wyniosły zaledwie 14 mm. Deficyt wody odczuwają w tym roku nawet oziminy, które z powodu dość mokrej jesieni nie wykształciły dużego systemu korzeniowego, a teraz ich rozwój został zahamowany. W wielu źdźbłach kłos zatrzymał się w pochwie liściowej, a faza kwitnienia już się rozpoczęła. Rośliny są dość niskie. W maju przeprowadzono zabiegi ochrony kłosa w zbożach ozimych w fazie T2 oraz ochronę herbicydową w kukurydzy. Na polach ekologicznych wykonano dwukrotnie zabieg bronowania pielęgnacyjnego, a w doświadczeniach wysiano się soję. Zbiór pierwszego pokosu traw i lucerny zazwyczaj przypadał na trzecią dekadę maja, jednak w tym roku prace te rozpoczęto już w jego pierwszej dekadzie. Maj to również intensywny okres prac pielęgnacyjnych w doświadczeniach obejmujących rozmierzanie poletek, etykietowanie, wysiewanie nawozów i wykonywanie oprysków badanymi preparatami. W sumie prowadzonych jest około 60 doświadczeń polowych o łącznej powierzchni ponad 20 hektarów. Pracownicy Zakładu uczestniczyli w Dniach Otwartych Drzwi IUNG-PIB w Puławach, prezentując nasze doświadczenia polowe. W maju został zrealizowany dla Zakładu zakup samochodu dostawczego Renault KANGOO.

RZD Kępa Puławy. Brak opadów w maju (ostatnie miały miejsce 20 kwietnia) spowodował ogromną suszą w uprawach. Zarówno zboża jare, jak i zboża ozime na gorszych stanowiskach usychały. Wysiew nasion buraka cukrowego, kukurydzy i słonecznika w suchą glebę spowodował bardzo nieregularne wschody. Zwalczanie chwastów środkami doglebowymi okazało się mało skuteczne, co wymaga wykonania zabiegów poprawkowych. Susza utrudniała  również  zabiegi pielęgnacyjne w uprawie chmielu i ziemniakach. Czekamy na opady.

Harmonogram prac w maju w RZD Kępa przedstawiał się następująco:

 • Siew kukurydzy,
 • Siew słonecznika,
 • Koszenie łąk,
 • Zabiegi herbicydowe w buraku, kukurydzy, słoneczniku,
 • Zabieg herbicydowy w zbożach jarych,
 • Zabieg fungicydowy T2 w zbożach ozimych,
 • Sadzenie tytoniu w polu,
 • Naprowadzanie chmielu,
 • Ochrona pokwitnieniowa w sadzie,
 • Pielęgnacja ścieżek w doświadczeniach na zbożach jarych, w buraku, kukurydzy,
 • Zabiegi pielęgnacyjne w ziemniakach.

RZD Werbkowice. Od 2 do 5 maja przeprowadzono siew kukurydzy na powierzchni 66 ha, a 30 kwietnia wysiano słonecznik na powierzchni 20 ha. W związku z suszą obserwowano bardzo nierówne wschody buraków cukrowych, w trakcie których wykonano zabieg herbicydowy. Pszenica jara również nie rozwijała się prawidłowo z powodu suszy, co skutkowało niskimi roślinami. Wykonano zabiegi herbicydowe oraz nawożenie dolistne preparatami poprawiającymi jej reakcję na warunki stresowe. Zabiegi herbicydowe w mieszance zbożowo-strączkowej i owsie przeprowadzono 21 maja. Trwa wypas krów na trwałych użytkach zielonych. 15 maja rozpoczęto zbiór I pokosu traw na sianokiszonkę oraz siano. Opady deszczu w maju wyniosły14,8 mm.

RZD Wielichowo. Maj w RZD w Wielichowie był miesiącem wyjątkowo suchym. Przez dwie dekady nie wystąpiły opady atmosferyczne, co bardzo niekorzystnie wpłynęło na wzrost i rozwój roślin. Niedobór opadów szczególnie negatywnie wpłynął na gleby klasy V i VI, gdzie uprawiano żyto ozime oraz częściowo na uprawę pszenicy ozimej. Duża część areału żyta ozimego została dotknięta drastyczną suszą, co spowodowało, że rośliny nie zdążyły zakwitnąć i zaschły, co skutkować będzie niskimi plonami. Opady deszczu pojawiły się dopiero w trzeciej dekadzie miesiąca, a 30 maja wystąpiła ulewa z gradem wielkości 1,0 – 1,5 cm, co uszkodziło rośliny, szczególnie buraki cukrowe. W maju zastosowano odżywki w zbożach i dwukrotnie opryskano buraki cukrowe środkami chwastobójczymi. Wykonano także dwukrotne opryski fungicydami w zbożach. Zasilono buraki cukrowe, owies i gorczycę nawozem azotowym. W związku z nasileniem występowania skrzypionki w owsie oraz pojawieniem się słodyszka w gorczycy, wykonano opryski środkami owadobójczymi.

RZD Wierzbno. Stan upraw na koniec maja w RZD Wierzbno w przypadku ozimin można uznać za zadowalający. Uprawa owsa była dobrze rozkrzewiona i wyglądała obiecująco, jednak młode rośliny z słabo rozwiniętym systemem korzeniowym były bardziej wrażliwe na niedobór wody i nie rozwinęły się prawidłowo. Po wykłoszeniu są obecnie bardzo niskie. Dodatkowo, ograniczenie wzrostu mogło nastąpić w wyniku oprysku na chwasty, po którym przez około 10 dni nie spadł deszcz, a temperatury były bardzo wysokie. Jak wiadomo, fitotoksyczność może ograniczyć wzrost roślin, choć tego zjawiska nie zawsze da się uniknąć. Po zdiagnozowaniu problemu zastosowano dożywianie dolistne. W przyszłych latach planujemy dodawanie L-aminokwasów do oprysków herbicydami, aby zapobiec występowaniu stresu i zahamowaniu wzrostu roślin.

RZD Żelisławki. Maj to okres intensywnych prac polowych w gospodarstwie, związanych z ochroną fungicydową zbóż i rzepaku. W zakładzie wykonano wszystkie zaplanowane zabiegi chemicznej ochrony roślin i uprawowe. Przebieg majowej pogody nie był korzystny dla roślin. Przygruntowe przymrozki w pierwszych dniach miesiąca uszkodziły w różnym stopniu uprawy rzepaku oraz uniemożliwiły terminowe wykonanie odchwaszczania buraków cukrowych. Duży wpływ na stan upraw, zwłaszcza zbóż jarych i buraków cukrowych, miała pogłębiająca się susza. W maju opady deszczu wyniosły 27 mm. W okresie intensywnego wzrostu roślin i kłoszenia zbóż ozimych opady były zdecydowanie niewystarczające, co już wywołało negatywny skutek na polach. W zakładzie trwają obecnie prace przygotowawcze do żniw, w tym remont fragmentu drogi przy suszarni oraz naprawa wjazdów do magazynów zbożowych.

RZD „JASTKÓW. Większość prac wykonywanych w Spółce w maju br. odbywała się na plantacjach chmielu. Zawieszano i kotwiono przewodniki chmielu oraz naprowadzano rośliny na przewodniki.  Wykonano również zabiegi ochrony roślin w uprawach pszenicy, pszenżyta oraz chmielu. W ciągu całego miesiąca w Jastkowie nie padał deszcz. Brak opadów oraz wysokie temperatury spowodowały trudną sytuację na polach.

Materiał przygotowany przez Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego, mgr inż. Pawła Wolszczaka.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content