Zajęcia terenowe realizowane na studiach podyplomowych

W dniu 11 maja na studiach podyplomowych realizowanych w IUNG-PIB na kierunku pn: „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” odbyły się zajęcia terenowe, które zostały zrealizowane w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa – gospodarstwo Osiny oraz w Lesie Miejskim w Puławach. Zajęcia zostały poprowadzone przez dr inż, Jacka Niedźwieckiego oraz mgr Roberta Stolara. W RZD Kępa – gospodarstwo Osiny Dyrektor Sławomir Jurak opowiedział słuchaczom o gospodarstwie, jego strukturze, prowadzonych uprawach, realizowanych doświadczeniach, wykorzystywanym sprzęcie oraz hodowli bydła rasy Highland i Angus.

Podczas zajęć terenowych słuchacze mieli możliwość wykonania odkrywek glebowych na różnych typach użytkowania terenu: użytku zielonym, gruncie rolnym, użytku leśnym oraz przeprowadzeniu klasyfikacji bonitacyjnej tych gruntów. Pan Robert Stolar przybliżył słuchaczom najważniejsze zagadnienia z zakresu leśnictwa, gleb leśnych, siedlisk leśnych, typów lasów i funkcji lasów oraz najpopularniejszych gatunkach i ich rozpoznawaniu występujących w danym zbiorowisku leśnym. Słuchacze naszych studiów mieli również okazję do zapoznania się efektami rekultywacji w kierunku leśnym na terenach zdegradowanych przez działalność przemysłową zakładów azotowych.

Słuchacze mieli okazję wspólnie sklasyfikować odkrywki określając m.in.: poziomy glebowe, układ, strukturę gleby, jej odczyn (pH), przejście poziomów, oglejenie, barwę oraz zabarwienie, wilgotność i stosunki wodne, a także mieli za zadanie określić zbiorowisko roślinne oraz najważniejsze gatunki roślin na nim występujące. Wspólnie podczas zajęć udało się sklasyfikować gleby takie jak: czarne ziemie, gleby płowe, rdzawe i bielicowe.

Sobotnie zajęcia terenowe z pewnością możemy zaliczyć do tych intensywnych, z dużą dawką praktycznych informacji.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content