projekt NBSOIL

Warsztaty „Praktyczna ocena zdrowia gleby”

W dniach 18-19 kwietnia zostały zorganizowane warsztaty przez Centrum Doradztwa Rolniczego, które miały miejsce w Kazimierzu Dolnym oraz RZD Kępa – Osiny.
Warsztaty odbyły się pn.: „Praktyczna ocena zdrowia gleby” i zgromadziły doradców rolniczych z całej Polski. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu NBSOIL, którego CDR jest partnerem, natomiast koordynatorem jest IUNG-PIB. Nadrzędnym celem projektu NBSOIL (Nature Based Solutions for Soil Management), jest zaprojektowanie atrakcyjnego i różnorodnego programu nauczania, który umożliwi doradcom glebowym wdrożenie wizji zdrowia gleby poprzez wprowadzanie praktyk opartych na naturze (NBS – Nature Based Solutions).

Podczas pierwszego dnia warsztatów odbyła się seria ciekawych wykładów prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu: dr hab. Jana Jadczyszyna, dr inż. Jacka Niedźwieckiego, dr hab. inż. Rafała Wawera oraz dr hab. Grzegorza Siebielca. W czasie prelekcji poruszone zostały aspekty związane z badaniem zasobności, żyzności i zdrowia gleby, oceny stanu zdrowia gleby wraz ze strefowaniem oraz zasady opisu mapy glebowej i bonitacyjnej, a także zagadnienia związane z Misją Glebową. Na spotkaniu przedstawione zostały również projekty realizowane w ramach Misji Glebowej projekt: PREPSOIL (realizowany przez IUNG-PIB) oraz NUTRI-CHECK NET (realizowany przez CDR), które wraz z projektem NBSOIL, są podstawą do ścisłej współpracy IUNG i CDR. Współpraca ta, jest ukierunkowana na podnoszenie kwalifikacji doradców w zakresie efektywnego gospodarowania glebą, uwzględniając w szczególności aspekty związane z jej zdrowiem. W trakcie warsztatów podjęto również dyskusję dotyczącą usług doradczych w Polsce, na podstawie której powstała rozbudowana analiza SWOT.

Drugi dzień warsztatów, był dniem praktycznym w terenie, odbywającym się RZD Kępa-Osiny. Doradcy podczas warsztatów terenowych mieli okazję aktywnie uczestniczyć w pokazach odkrywek glebowych wraz z rozpoznawaniem i opisywaniem profili glebowych. Zajęcia terenowe prowadzili: dr inż. Jacek Niedźwiecki dr hab. inż. Rafał Wawer z IUNG-PIB oraz Marek Krysztoforski z CDR Radom.

Na potrzeby zajęć terenowych zostały wykonane cztery odkrywki glebowe. Prezentowały one najbardziej popularne typy gleb występujące w regionie m.in.: glebę płową, rdzawą oraz czarną ziemię. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały metody organoleptycznej oceny składu mechanicznego gleby, wydzielania warstw glebowych, określania oglejenia. Analizowany był również odczyn poszczególnych warstw gleby oraz sprawdzano obecność węglanów w poszczególnych warstwach.

Należy podkreślić, że warsztaty zostały wysoko ocenione przez doradców, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli zarówno w części wykładowej oraz zajęciach praktycznych w terenie.


*Materiał filmowy oraz zdjęcia zostały udostępnione za zgodą CDR

Przydatne linki:

  1. cdr.gov.pl
  2. nbsoil.eu
  3. nutri-checknet.eu
  4. prepsoil.eu
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content