Informacja o stanie upraw za okres styczeń – luty 2024 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Pierwsze dwie dekady stycznia charakteryzowały się temperaturami dobowymi poniżej 0º C oraz niewielką pokrywą śnieżną. Minimalna temperatura zanotowana w tym okresie wyniosła -14,9º C. Od III dekady stycznia aż do końca lutego zaobserwowano dodatnie średnie temperatury dobowe, a średnia dobowa w lutym wyniosła nieco powyżej 6º C osiągając najwyższy poziom od początku rejestracji danych meteorologicznych od 1971 roku. Znacznie wyższe były także opady deszczu, zwłaszcza w lutym, co utrzymywało zastoiska wodne powstałe pod koniec 2023 roku, które powstały w wyniku intensywnych opadów. Do końca lutego nie prowadzono nawożenia pół ze względu na zbyt duże uwilgotnienie gleby oraz obecność lokalnych zastoisk wodnych. Łagodny przebieg pogody oraz obecność pokrywy śnieżnej w czasie występowania niskich temperatur w styczniu sprawiły, że stan ozimin na koniec lutego należy ocenić jako dobry.

RZD Błonie-Topola. Styczeń i luty to tradycyjnie okres, podczas którego przeprowadza się prace naprawcze w parku maszynowym oraz przygotowania do nowego sezonu. Tegoroczna zima charakteryzowała się obfitymi opadami deszczu. Minimalna temperatura jaką odnotowano w styczniu wyniosła -16º C, a pojawiająca się pokrywa śnieżna nie utrzymała się zbyt długo. Opady deszczu zdecydowanie miały wpływ na uzupełnienie braków wody w glebie powstałych po ubiegłorocznym deficycie opadów. W lutym przeprowadzono wysiew nawozów potasowych oraz siarkowo-magnezowych na oziminy. Prace te były wymagające, ze względu na lokalne zastoiska wodne na polach. Wysiew nawozów azotowych został tymczasowo wstrzymany z powodu obecnych warunków atmosferycznych. Zboża ozime przezimowały pomyślnie, jednak jedna z odmian pszenicy o zimotrwałości na poziomie 4 została uszkodzona przez styczniowe mrozy. To zdarzenie podkreśla konieczność dokładnego doboru odmian pszenicy ozimej oraz pokazuje, że należy zwracać uwagę na stopień zimotrwałości, pomimo względnie łagodnych zim.

RZD Borusowa. W połowie stycznia miał miejsce krótkotrwały epizod zimowy, który charakteryzował się obfitymi opadami śniegu oraz nocnymi spadkami temperatur. Warunki te nie spowodowały żadnych strat w uprawach, ponieważ śnieg szybko stopniał. Następnie nastało ocieplenie, a wraz z nim częstsze opady deszczu. W lutym obserwowano intensywne i długotrwałe opady, co skutkowało powstaniem dużych zastoisk wodnych na polach przynosząc straty w postaci wymoknięcia (pola z pszenicą ozimą). W tym samym miesiącu rozpoczęła się wegetacja. Stan zasiewów był zadawalający, bez żadnych strat spowodowanych przezimowaniem. Pod koniec lutego przeprowadzono wysiew wieloskładnikowego nawozu pod buraki cukrowe jednocześnie bronując glebę. Dodatkowo zastosowano pierwszą dawkę azotu pod rzepak ozimy i pszenicę ozimą.

RZD Grabów. Przez ostatnie lata zauważalny jest już stały trend w warunkach pogodowych w naszej części kraju. W większości przypadków charakteryzują się one ciepłymi i wilgotnymi zimami a także suchym i często upalnym przejściem między wiosną a latem. Rok 2024 nie stanowi wyjątku od tej normy. Styczeń i luty wyróżniały się znacznie wyższymi średnimi temperaturami od tych z wielolecia, przy jednoczesnym przekroczeniu normy opadów deszczu o prawie 100%. Okres zimowy to czas prac wykonywanych najczęściej w obrębie Zakładu. Przeprowadza się remonty maszyn, budynków, dokonuje napraw drobnego sprzętu oraz urządzeń używanych na co dzień w gospodarstwie. Przycinane są drzewa i krzewy rosnące w otoczeniu budynków, a zaschnięte liście są zbierane i wywożone. Zima w RZD to również czas odpoczynku związany z korzystaniem z urlopów. Trwają przygotowania do prowadzenia doświadczeń polowych, do których zalicza się między innymi czyszczenie nasion do wysiewu zarówno na poletkach doświadczalnych jak i na polach produkcyjnych .Ponadto, dokonuje się zakupów nawozów mineralnych i pasz dla bydła.

RZD Kępa Puławy. Początek roku 2024 pomimo pozornej spokojnej atmosfery związanej z zimą, rozpoczęto intensywnie. Zimowa pora to dobry czas na przeprowadzanie szkoleń dla naszych pracowników w zakresie obsługi maszyn rolniczych, a także przygotowań sprzętu do nadchodzącego sezonu, który nadchodzi wielkimi krokami. Warunki pogodowe nie zawsze sprzyjały, ale mimo to udało się zastosować pierwsze dawki startowe nawożenia azotowego na zboża ozime oraz rzepak. W gospodarstwach przeprowadzono prace porządkowe na podwórkach, a w sadzie dokonano mechanicznego przycinania drzew owocowych. Ten zabieg ma na celu poprawę jakości i obfitości zbiorów w nadchodzącym sezonie. W gospodarstwie posiadamy znaczny zapas nasion roślin jarych, które na bieżąco przygotowywane są do zasiewu na polach produkcyjnych oraz doświadczalnych. Obecnie oczekujemy na odpowiednie warunki pogodowe, aby rozpocząć przygotowanie pól pod zasiewy. Przeprowadzane są także naprawy ogrodzeń wokół miejsc wypasu bydła, a z lasu usuwane są połamane i uszkodzone drzewa.

RZD Werbkowice. Okres od początku stycznia do końca lutego w 2024 roku w  Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Werbkowicach to czas, w którym rozpoczęto prace naprawcze oraz remontowe pomieszczeń. Ponadto przystąpiono do przygotowania materiału siewnego roślin jarych, pod przyszłe zasiewy. W tym okresie obsługa zwierząt odbywała się bez zakłóceń. Dodatkowo zostały złożone wnioski o zatwierdzenie i przedłużenie programu ochrony zasobów genetycznych hodowli koni rasy małopolskiej oraz wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy na rok 2024.

RZD Wielichowo. Styczeń i luty 2024 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie  był okresem ciągłych, choć umiarkowanych opadów deszczu, co znacząco utrudniało wszelkie prace polowe. W styczniu odnotowano przymrozki w zakresie od – 9,6º C do -12,8º C przez tydzień, przy braku pokrywy śnieżnej i przy obecności wiatru. Łącznie przez oba miesiące spadło 98,22 mm deszczu. W tym okresie pracownicy zarówno korzystali z zaległych urlopów wypoczynkowych jaki i wykonywali dalsze prace naprawcze sprzętu oraz porządkowe w gospodarstwie. Obecnie trudno ocenić stan upraw po zimie, gdyż wegetacja jeszcze się nie rozpoczęła.

RZD Wierzbno. Obecnie stan przezimowania zbóż ozimych  można ocenić jako dobry. Łagodna zima oraz obfite opady deszczu stworzyły sprzyjające warunki zarówno do przezimowania jak i rozpoczęcia wegetacji. Aktualnie RZD jest w trakcie przygotowań do siewu owsa i gdy tylko zostaną dostarczone nawozy rozpoczniemy wiosenne zasilanie azotem. Struktura zasiewów w RZD Wierzbno przedstawia się następująco:

  • Żyto – 232 ha
  • Pszenżyto – 56 ha
  • Owies – 48 ha

RZD Żelisławki. Styczeń i luty 2024 r. to okres intensywnych przygotowań do nadchodzących prac wiosennych na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach. W gospodarstwie przygotowano rozsiewacze nawozów, sprzęt uprawowy oraz siewniki. Rozstrzygnięty został przetarg na zakup nawozów azotowych, a w centralach nasiennych  zamówiono materiał siewny owsa i jęczmienia jarego. Trwają obecnie prace przygotowawcze do przetargu na zakup środków ochrony roślin i nawozów dolistnych. Stan upraw, z wyjątkiem żyta oceniany jest jako dobry. Żyto zostało zasiane w optymalnym terminie, jednak brak opadów po siewie wpłynął negatywnie na wschody roślin, zwłaszcza na glebach gliniastych.

RZD „JASTKÓW.  Na terenie RZD Jastków na początku stycznia panowała łagodna zima charakteryzująca się niezbyt obfitą pokrywą śnieżną. Pod koniec miesiąca śnieg stopniał, a od początku lutego zauważalne było stopniowe ocieplenie, któremu towarzyszyły dodatnie temperatury, zachmurzenie i opady deszczu. Koniec lutego w Jastkowie tym roku przypominał wczesną wiosnę. Od początku stycznia bieżącego roku, w Spółce kontynuowano przygotowywanie przewodników roślin chmielu. Pracownicy wykonywali również prace porządkowe i drobne remonty takie jak naprawa dachu czy przebudowa podjazdu pod magazyn. Dodatkowo pracownicy mieli okazję skorzystać z urlopów wypoczynkowych.    W lutym w dni deszczowe wykonywano prace remontowe maszyn i narzędzi, a. korzystając z dobrej pogody rozpoczęto prace polowe. W celu poprawy struktury gleby na plantacjach chmielu, wywieziono kompost z resztek po zbiorze chmielu, takich jak liście, sieczka z łodyg i pędy boczne, Dodatkowo rozsiano granulowane nawozy wapniowe. Prowadzono również prace związane z przygotowaniem do sezonu agrotechnicznego konstrukcji nośnych na plantacjach chmielu  są to między innymi regulacja siatki nośnej, drobne wymiany oraz remonty elementów konstrukcji.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content