Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Mikrobiologii Rolniczej

O powołanie na funkcję kierownika zakładu mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki

 • posiadają stopień lub tytuł naukowy,
 • posiadają predyspozycje do organizowania pracy naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • aktualnie kierują zespołem badawczym, tematem lub grantem albo pełnili tę funkcję w okresie poprzedzającym ogłoszenie konkursu,
 • mają dobry stan zdrowia.

Oferta składana przez kandydata powinna zawierać:

 • kwestionariusz osobowy z fotografią i życiorys,
 • dokumentację posiadanego wykształcenia w formie uwierzytelnionych odpisów dyplomów
 • opinie co najmniej z okresu ostatnich 5 lat pracy
 • informacje kandydata o jego osiągnięciach zawodowych
 • opinię od samodzielnego pracownika naukowego wskazanego przez kandydata
 • koncepcję organizacji i programu naukowo-badawczego zakładu na okres 5 lat.

 Kandydatów z IUNG-PIB nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w punktach a, b i c.

 1. Każdemu kandydatowi przystępującemu do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępnia materiały informacyjne o stanie zakładu.
 2. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 3. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju Zakładu.
 4. Kierownika zakładu naukowego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, powołuje Dyrektor Instytutu na okres 5 lat.
 5. Wymagane dokumenty należy przesłać  elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl   lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 bądź przesłać pocztą z dopiskiem „kadry – aplikacja na stanowisko” na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8), w terminie do dnia 08 marca 2024 r.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content