Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Cork, Irlandia

Termin wyjazdu: 26-29.11.2023

Cel wyjazdu: BBioNets project kick-off meeting


Magdalena Borzęcka i Małgorzata Wydra z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych wzięły udział w spotkaniu inaugurującym projekt BBioNets, które odbyło się w dniach 27-28.11.2023. Gospodarzem spotkania był koordynator projektu, Instytut Technologiczny Munster w Cork w Irlandii. Projekt BBioNets: „Upowszechnianie technologii opartych na bio-rozwiązaniach w rolnictwie i leśnictwie” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na oddolne inicjatywy i dzielenie się wiedzą w celu sprostania wyzwaniom, takim jak odporność na klimat i zwiększone łagodzenie skutków emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym wspieraniu polityki zero waste i gospodarki o obiegu zamkniętym. Głównym celem BBioNets jest utworzenie sieci tematycznej, która będzie promować i rozwijać wyniki prac prowadzonych w ramach Grup Operacyjnych EIP AGRI w zakresie zarządzania i/lub przetwarzania biomasy rolnej i leśnej, z wykorzystaniem biotechnologii (Bio-Based Technologies) ). BBioNets utworzy 6 regionalnych sieci leśnych i rolniczych – Forest and Agriculture Networks, w 6 krajach partnerskich projektu (IE, ES, IT, GR, PL, CZ), w celu dotarcia do jak największej liczby interesariuszy AKIS.  Dla członków konsorcjum projektu: Munster Technological University (coordinator, IE), Teagasc – Agriculture and Food Development Authority (IE), Council for Agricultural Research and Analysis of the Agricultural Economy (IT), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (PL), Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (ES), American Farm School – Perrotis College (GR), TEPRO Consultores Agrícolas SL (ES), FOCUS Strategic Thinking Consultants PC (GR), BIOEAST HUB CR (CZ), spotkanie stanowiło okazję, by omówić plan działania zespołu na nadchodzące miesiące. Podczas dwudniowego spotkania Liderzy WP zaprezentowali każdy z pakietów roboczych projektu i wspólnie omówiono konkretne zadania, koncentrując się na możliwych do napotkania trudnościach oraz na wkładzie, jaki powinien wnieść każdy z partnerów w celu sprawnej realizacji założeń projektu


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content