Europejski Tydzień Misji Glebowej – 21-23 listopada 2023 – Madryt

W dniach 21-23 listopada 2023 roku, w Madrycie odbył się Europejski Tydzień Misji Glebowej, który był organizowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Wspólne Centrum Badawcze – Obserwatorium Glebowe UE (EUSO), jak również projektem PREPSOIL, w który IUNG-PIB również jest zaangażowany. Tegoroczny, pierwszy Europejski Tydzień Misji Glebowej odbył się pod hasłem „Wiodąca transformacja w kierunku zdrowych gleb”.

IUNG-PIB na tym wydarzeniu reprezentowali dr hab. Grzegorz Siebielec oraz dr hab. Rafał Wawer. Wydarzenie stanowiło miejsce uzyskania informacji o najnowszych wynikach badań oraz omówienia ważnych tematów związanych z wyzwaniami dotyczącymi zdrowia gleby. Tematy obejmowały m. in. innowacyjne podejścia do zrównoważonego gospodarowania glebami, techniki ochrony gleb, strategie rekultywacji gleb, nowe modele biznesowe (np. rolnictwo węglowe) i potrzebę regulacji. .

W dniu 21 listopada dr hab. Grzegorz Siebielec  brał udział w sesji dyskusyjnej  „Praktyki rolnicze dla zdrowia gleby” mającej na celu zbadanie, jakie podejścia i praktyki rolnicze najlepiej przyczyniają się do utrzymania, poprawy lub przywrócenia zdrowia gleby, jednocześnie uruchamiając świadczenie innych usług ekosystemowych.

Misja  Glebowa ma za zadanie przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważone systemy rolnicze, takie jak agroleśnictwo czy rolnictwo ekologiczne, które przywracają zdrowie gleby. Wydarzenie skupia również ambasadorów Misji Glebowej i sygnatariuszy Manifestu Misji Gleby, pomagając w wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów. Europejski Tydzień Misji Glebowej ma na celu podkreślenie konieczności ochrony i rekultywacji gleby oraz ma wspierać działania potrzebne do osiągnięcia zrównoważonego zarządzania gruntami.

European Mission Soil Week będzie corocznym wydarzeniem zaprojektowanym jako główne europejskie spotkanie, które gromadzi europejską społeczność glebową. Naukowcy, decydenci, rolnicy, leśnicy, planiści przestrzenni, właściciele i zarządcy gruntów, przedsiębiorstwa i organizacje, a także opinia publiczna spotkają się, aby omówić wyzwania związane ze zdrowymi glebami.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content