Konferencja inaugurująca powołanie Krajowego Hubu ds. Gleb połączona z dniem informacyjnym projektu EJP SOIL

28 listopada 2023r., godz. 9:30 – 16:00 Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zapraszają Państwa do udziału w konferencji inaugurującej powstanie Krajowego Hubu ds. Gleb, połączonej z dniem informacyjnym projektu EJP SOIL „Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” (Umowa grantowa nr 862695). Wdrażanie celów Misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 r. na poziomie kraju, realizacja projektów europejskich m.in. EJP SOIL, ISLANDR, PREPSOIL i in. oraz uczestnictwo w wielu inicjatywach, takich jak Europejskie Partnerstwo dla Gleb, wymaga wymiany wiedzy i informacji oraz dyskusji pomiędzy różnymi grupami odbiorców, w tym rolnikami, doradcami rolniczymi, naukowcami, administracją państwową i terenową, politykami, planistami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami przemysłu.

Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca skoordynowane działania mające sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym UE. Misja „Troska o glebę to troska o życie” ma na celu  wypracowanie narzędzi,
które pomogą  zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie znaczenia gleb i pogłębić współpracę  
z obywatelami zmierzającą do przywrócenia zdrowia gleby i jej funkcji oraz upowszechnienia ochrony i regeneracji gleb poprzez utworzenie sieci tzw. żywych laboratoriów i latarni morskich demonstrujących praktyczne rozwiązania w rzeczywistych warunkach.

 W odpowiedzi na zaistniałą potrzebę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy
z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB podjęły wspólną inicjatywę utworzenia
 Krajowego Hubu ds. Gleb, którego zadaniami będą m. in.:

 • wspieranie w kraju wdrażania Misji ”Troska o glebę to troska o życie”,
 • wspieranie organizacji tzw. żywych laboratoriów (ang. Living Labs) i latarni morskich (ang. Lighthouses),
 • dyskusja nad implementacją i treścią przepisów środowiskowych, urbanizacyjnych i Wspólnej Polityki Rolnej,
 • optymalizacja współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiego Partnerstwa dla Gleb, EIONET, Europejskiego Obserwatorium Gleb (EUSO) oraz innych inicjatyw,
 • transfer wiedzy z i do projektów międzynarodowych,
 • rozszerzanie dyskusji o glebach, w tym o ich ochronie, na obszary miejskie i podmiejskie,
 • włączanie zagadnień glebowych do planowania przestrzennego,
 • harmonizacja badań monitoringowych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej,
 • powiązanie zagadnień glebowych z biogospodarką, gospodarką w obiegu zamkniętym, racjonalnym wykorzystaniem odpadów i nawozów oraz zasobów wodnych,
 • poszukiwanie i promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej gospodarki glebami,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na funkcje i zagrożenia dla funkcji gleb oraz usługi ekosystemowe dostarczane przez gleby,
 • rozwój rolnictwa regenerującego gleby.

Konferencja jest finansowana ze środków projektu EJP SOIL „Towards climate-smart management of agricultural soils” Umowa grantowa nr 862695.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30—10.30Rejestracja uczestników konferencji
10.30—11.00Otwarcie konferencji przez przedstawicieli Komisji Europejskiej,
MRiRW oraz dyrekcji IUNG-PIB
Sesja I – Międzynarodowe inicjatywy w zakresie gleb
11.00—12.00Troska o glebę to troska o życie”- Misja ‘A Soil Deal for Europe’„ Bożena Podlaska (NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego)
Projekty wspierające implementację Misji: PREPSOIL, NATI00NS, NBSOIL, ISLANDR dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
Projekt EJP SOIL „W kierunku przyjaznego dla klimatu zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi” dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB
  12.00—12.30Panel dyskusyjny I
  12.30—13.00Przerwa kawowa
Sesja II – Krajowa scena gospodarki glebami
13.00—14.00Transfer wiedzy w zakresie zdrowia gleb użytkowanych rolniczo Marek Krysztoforski (CDR)
Potrzeby nowego podejścia do wykorzystania gleb
na obszarach miejskich
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (IUNG-PIB)
„Rolnictwo węglowe” kluczem do zdrowia gleby – od rolnika
do strategii krajowych i międzynarodowych
Mateusz Ciasnocha, Family Farms & Prezes Zarządu, European Carbon Farmers oraz Członek Rady Doradczej Misji Gleba przy Komisji Europejskiej
14.00—14.30Cele i plan pracy Krajowego Hubu ds. Gleb Justyna Cieślikowska (MRiRW),
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB,
dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB
14.30—15.00Panel dyskusyjny II oraz podsumowanie konferencji
15.00—16.00Obiad

Informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, w Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa.
 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i delegacji uczestników konferencji.
 • Udział w konferencji jest możliwy tylko po zarejestrowaniu się

 LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO: https://forms.gle/WNhPureFvdpFyMQt9

 w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2023 r.

Zgłoszenie na konferencję wymaga Państwa zgody na przetwarzanie danych przez IUNG-PIB oraz partnerów projektu EJP SOIL. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych są dostępne na stronie https://www.iung.pl/rodo/.

Przystanki autobusowe przy Airport Hotel Okęcie Warsaw:

 • Wirażowa 02 – linia 317
 • Komitetu Obrony Robotników 02 – linie 154, 175,188, 317
 • PKP Służewiec 01 – 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504
 • Sasanki 02 –  141, 154, 175, 188, 189,228, 401
 • PKP Służewiec 11 – 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504
 • Suwak 03 –  218

Organizatorzy konferencji nie gwarantują dostępności miejsc postojowych na parkingu hotelowym.
Miejsca parkingowe prosimy uzgadniać we własnym zakresie w recepcji hotelu.

Źródło: https://airporthotel.pl/galeria#lg=1&slide=2

Organizatorzy konferencji w IUNG-PIB:
mgr Karolina Świątek e-mail: kswiatek@iung.pulawy.pl, Tel. 81 47 86 927
dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB e-mai: bozenas@iung.pulawy.pl
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB e-mail: gs@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content