Konferencja inaugurująca powołanie Krajowego Hubu ds. Gleb połączona z dniem informacyjnym projektu EJP SOIL

28 listopada 2023r., godz. 9:30 – 16:00 Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zapraszają Państwa do udziału w konferencji inaugurującej powstanie Krajowego Hubu ds. Gleb, połączonej z dniem informacyjnym projektu EJP SOIL „Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” (Umowa grantowa nr 862695). Wdrażanie celów Misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 r. na poziomie kraju, realizacja projektów europejskich m.in. EJP SOIL, ISLANDR, PREPSOIL i in. oraz uczestnictwo w wielu inicjatywach, takich jak Europejskie Partnerstwo dla Gleb, wymaga wymiany wiedzy i informacji oraz dyskusji pomiędzy różnymi grupami odbiorców, w tym rolnikami, doradcami rolniczymi, naukowcami, administracją państwową i terenową, politykami, planistami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami przemysłu.

Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca skoordynowane działania mające sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym UE. Misja „Troska o glebę to troska o życie” ma na celu  wypracowanie narzędzi,
które pomogą  zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie znaczenia gleb i pogłębić współpracę  
z obywatelami zmierzającą do przywrócenia zdrowia gleby i jej funkcji oraz upowszechnienia ochrony i regeneracji gleb poprzez utworzenie sieci tzw. żywych laboratoriów i latarni morskich demonstrujących praktyczne rozwiązania w rzeczywistych warunkach.

 W odpowiedzi na zaistniałą potrzebę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy
z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB podjęły wspólną inicjatywę utworzenia
 Krajowego Hubu ds. Gleb, którego zadaniami będą m. in.:

 • wspieranie w kraju wdrażania Misji ”Troska o glebę to troska o życie”,
 • wspieranie organizacji tzw. żywych laboratoriów (ang. Living Labs) i latarni morskich (ang. Lighthouses),
 • dyskusja nad implementacją i treścią przepisów środowiskowych, urbanizacyjnych i Wspólnej Polityki Rolnej,
 • optymalizacja współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiego Partnerstwa dla Gleb, EIONET, Europejskiego Obserwatorium Gleb (EUSO) oraz innych inicjatyw,
 • transfer wiedzy z i do projektów międzynarodowych,
 • rozszerzanie dyskusji o glebach, w tym o ich ochronie, na obszary miejskie i podmiejskie,
 • włączanie zagadnień glebowych do planowania przestrzennego,
 • harmonizacja badań monitoringowych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej,
 • powiązanie zagadnień glebowych z biogospodarką, gospodarką w obiegu zamkniętym, racjonalnym wykorzystaniem odpadów i nawozów oraz zasobów wodnych,
 • poszukiwanie i promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej gospodarki glebami,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na funkcje i zagrożenia dla funkcji gleb oraz usługi ekosystemowe dostarczane przez gleby,
 • rozwój rolnictwa regenerującego gleby.

Konferencja jest finansowana ze środków projektu EJP SOIL „Towards climate-smart management of agricultural soils” Umowa grantowa nr 862695.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30—10.30Rejestracja uczestników konferencji
10.30—11.00Otwarcie konferencji przez przedstawicieli Komisji Europejskiej,
MRiRW oraz dyrekcji IUNG-PIB
Sesja I – Międzynarodowe inicjatywy w zakresie gleb
11.00—12.00Troska o glebę to troska o życie”- Misja ‘A Soil Deal for Europe’„ Bożena Podlaska (NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego)
Projekty wspierające implementację Misji: PREPSOIL, NATI00NS, NBSOIL, ISLANDR dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB
Projekt EJP SOIL „W kierunku przyjaznego dla klimatu zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi” dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB
  12.00—12.30Panel dyskusyjny I
  12.30—13.00Przerwa kawowa
Sesja II – Krajowa scena gospodarki glebami
13.00—14.00Transfer wiedzy w zakresie zdrowia gleb użytkowanych rolniczo Marek Krysztoforski (CDR)
Potrzeby nowego podejścia do wykorzystania gleb
na obszarach miejskich
prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (IUNG-PIB)
„Rolnictwo węglowe” kluczem do zdrowia gleby – od rolnika
do strategii krajowych i międzynarodowych
Mateusz Ciasnocha, Family Farms & Prezes Zarządu, European Carbon Farmers oraz Członek Rady Doradczej Misji Gleba przy Komisji Europejskiej
14.00—14.30Cele i plan pracy Krajowego Hubu ds. Gleb Justyna Cieślikowska (MRiRW),
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB,
dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB
14.30—15.00Panel dyskusyjny II oraz podsumowanie konferencji
15.00—16.00Obiad

Informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, w Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa.
 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i delegacji uczestników konferencji.
 • Udział w konferencji jest możliwy tylko po zarejestrowaniu się

 LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO: https://forms.gle/WNhPureFvdpFyMQt9

 w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2023 r.

Zgłoszenie na konferencję wymaga Państwa zgody na przetwarzanie danych przez IUNG-PIB oraz partnerów projektu EJP SOIL. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych są dostępne na stronie https://www.iung.pl/rodo/.

Przystanki autobusowe przy Airport Hotel Okęcie Warsaw:

 • Wirażowa 02 – linia 317
 • Komitetu Obrony Robotników 02 – linie 154, 175,188, 317
 • PKP Służewiec 01 – 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504
 • Sasanki 02 –  141, 154, 175, 188, 189,228, 401
 • PKP Służewiec 11 – 17, 18, 31, 189, 401, 402, 504
 • Suwak 03 –  218

Organizatorzy konferencji nie gwarantują dostępności miejsc postojowych na parkingu hotelowym.
Miejsca parkingowe prosimy uzgadniać we własnym zakresie w recepcji hotelu.

Źródło: https://airporthotel.pl/galeria#lg=1&slide=2

Organizatorzy konferencji w IUNG-PIB:
mgr Karolina Świątek e-mail: kswiatek@iung.pulawy.pl, Tel. 81 47 86 927
dr hab. Bożena Smreczak, prof. IUNG-PIB e-mai: bozenas@iung.pulawy.pl
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB e-mail: gs@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content