Spotkanie w ramach konsorcjum projektu CarboSeq w Krakowie

W dniach 25-26 października 2023r., dr hab. Grzegorz Siebielec, mgr Beata Bartosiewicz, mgr Dominika Gmur, mgr Artur Łopatka oraz mgr Karolina Świątek zorganizowali spotkanie w ramach konsorcjum projektu CarboSeq w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z: Czech, Szwecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Norwegii i Słowacji.

CarboSeq jest jednym z projektów wewnętrznych wchodzących w skład programu European Joint Programme on Agricultural Soil Management – EJP SOIL, którego celem jest zbudowanie równoważonego europejskiego systemu badawczego przyjaznego dla klimatu i zrównoważonego gospodarowania glebami rolniczymi. Projekt CarboSeq skupia się na badaniu potencjału sekwestracji węgla organicznego w glebach mineralnych w Europie.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe rezultaty badań związanych ze zwiększaniem potencjału gromadzenia węgla w glebie, prowadzonych przez kraje partnerskie. Należy wspomnieć, iż od początku trwania projektu zidentyfikowano 11 obiecujących praktyk rolniczych zwiększających poziom węgla organicznego (SOC) w glebie w krajach europejskich. Praktyki te obejmują m.in. rośliny okrywowe, włączanie roślin strączkowych do płodozmianu, gospodarowanie resztkami pożniwnymi, uprawę zerową, agroleśnictwo, stosowanie biowęgla, zmianę użytkowania gruntów ornych na użytki zielone.  Praktyki te będą dalej badane poprzez modelowanie w celu oceny ich potencjalnego wpływu na zasoby węgla glebowego w całej Europie oraz możliwości ich szerszej implementacji.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content