Spotkanie podsumowujące prace wykonane w pierwszych 6 miesiącach projektu ISLANDR

W dniach 26-28 października 2023r., dr hab. Bożena Smreczak, dr hab. Aleksandra Ukalska-Jaruga oraz dr hab. Grzegorz Siebielec uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym prace wykonane w pierwszych 6 miesiącach realizacji ISLANDR, które odbyło się w Göteborgu, w Szwecji.

Projekt 𝗜nformation-based 𝗦trategies for 𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗥emediation – 𝗜𝗦𝗟𝗔𝗡𝗗𝗥, podejmuje wyzwanie związane z zanieczyszczonymi glebami w Europie. Działania badawcze w ramach projektu oparte są na analizie dotychczasowych informacji związanych z zanieczyszczeniami gleb i ich remediacją, rozwoju narzędzi do oceny ryzyka, rozwoju metod remediacyjnych zgodnych z definicją zdrowia gleby, pełnej analizie zysków i strat w wyniki działań remediacyjnych.  Projekt uwzględnia również szersze podejście do oceny remediacji, kładąc nacisk na integrację efektywności ograniczania ryzyka, warunków finansowych i inwestycyjnych, procesów decyzyjnych, planowania przestrzennego oraz rozwoju polityki związanej ze stanem gleby.

Podczas spotkania odbywały się sesje tematyczne skupione na określeniu barier, metodyce badań korzyści i strat, łączeniu planowania przestrzennego z informacja o glebach, w których reprezentanci IUNG brali czynny udział. Analizowano także aktualne postępy w pracach, jak również dyskutowano na temat końcowego produktu ISLANDR.

IUNG-PIB bierze udział w realizacji zadań związanych z budowaniem lokalnych baz danych, oceną przyrodniczych metod remediacji gleb, ich wpływem na funkcje ekosystemowe gleb, pełną oceną ryzyka i korzyści wynikających z remediacji, oraz kieruje zadaniem mającym na celu kompilację materiałów wspierających implementację praktyk remediacyjnych.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content