Ugniatanie pryzmy z kukurydzą na kiszonkę

Informacja o stanie upraw za wrzesień 2023 r. z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. W przeciwieństwie do sierpnia wrzesień okazał się miesiącem bardzo suchym z sumą opadów nieco powyżej 6 mm i wyjątkowo ciepłym. Średnia dobowa temperatura wyniosła prawie 18ºC i była najwyższa w historii od roku 1971, czyli od początku rejestracji danych meteorologicznych w Baborówku. Ze względu na spóźnione żniwa oraz bardzo mokry koniec sierpnia, siew rzepaku ozimego został zakończony w pierwszych dniach września. Pod koniec II dekady września został zasiany międzyplon ozimy na powierzchni 16 ha. Po 20 września wykonano orkę na polu pod pszenicę ozimą a było to bardzo utrudnione z powodu silnego przesuszenia warstwy ornej gleby. W rzepaku wykonano pierwsze zabiegi herbicydowe i insektycydowe. Ciepły i suchy przebieg pogody sprzyja dojrzewaniu kukurydzy i najprawdopodobniej przyspieszy jej termin zbioru.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny wrzesień zapisał się jako bardzo ciepły i suchy. Temperatura bardzo często osiągała poziom 30 st. C, a sytuacja taka nie miała miejsca w latach ubiegłych. Suma miesięcznych opadów wynosiła tylko 14 mm. 14 września rozpoczęto zbiór buraków cukrowych, które w obecnym roku plonowały na poziomie 60 t/ha przy średniej polaryzacji wynoszącej 16 %. Tegoroczne zbiory buraka były niższe od tych z roku ubiegłego co spowodowane było w dużej mierze panującą suszą. Osiągnięty plon należy jednak uznać za satysfakcjonujący z uwagi na wczesny zbiór, opóźniony wiosenny siew i niedobór opadów. Zaraz po zbiorze buraków przystąpiono do wysiewania nawozów, upraw przedsiewnych i siewu pszenicy ozimej. Szczególnie trudne warunki panowały na polach po buraku cukrowym. Niedobór opadów spowodował bardzo duże zaskorupienie gleby co skutkowało znacznymi trudnościami w uprawie. Tegoroczna wrześniowa aura pozwalała prowadzić zasiewy zbóż ozimych bez przeszkód.

RZD Borusowa. Pierwsze trzy dni września na całym obszarze gospodarstwa to ulewne deszcze uniemożliwiające prace polowe. Później do końca miesiąca odnotowano prawie zupełny brak opadów z wiatrami oraz wysokimi temperaturami jak na ten miesiąc. Siew rzepaku przeprowadzono w pierwszej dekadzie tuż po ulewnych deszczach z początku miesiąca. Warunki siewu były bardzo utrudnione ze względu na dużą wilgotność gleby. Trudne warunki wilgotnościowe sprawiały, że czasem była konieczność wysiewu w glebę, która nie była całkowicie doprawiona. Późniejsze warunki pogodowe: wysoka temperatura i wiatry wysuszyły i zaskorupiły wierzchnią warstwę gleby utrudniając wschody. We wrześniu po uprzednim wysiewie nawozów oraz wykonaniu orki siewnej rozpoczęto siew pszenicy ozimej. Doprawianie gleby było bardzo trudne /mokro/. W wyniku dużej wilgotności oraz bardzo wysokich temperatur buraki cukrowe zostały znacznie porażone przez chwościk burakowy. Ochrona chemiczna nie przynosi spodziewanych efektów.

RZD Grabów Wrzesień 2023 roku był najcieplejszym, jaki zanotowano na stacji meteorologicznej w Grabowie, z której wyniki czerpiemy nieprzerwanie od 1979 roku. Średnia temperatura wyniosła 17,5°C i jest wyższa o 4°C w stosunku do wielolecia (13,5°C). Początek września w gospodarstwie upłynął na dokończeniu prac polowych pożniwnych, zbiorze III pokosu lucerny i przygotowaniu sprzętu do zbliżającego się zbioru kukurydzy na kiszonkę. Zbiór odbył się 19 września. Wynajęta została sieczkarnia 6-rzędowa oraz dwa transporty składające się z ciągników i przyczep objętościowych, z których każda była wstanie pomieścić do 18 ton zielonki z kukurydzy. Na pryzmie przy ugniataniu pracowały 3 nasze ciągniki, jeden z ładowaczem czołowym do rozpychania zielonki i dwa ciągniki z dociążeniem do ugniatania. W ciągu jednego dnia (11 godz.) zebrano do silosów 900 ton zielonki z 21 ha. Trzecia dekada miesiąca upłynęła na przygotowaniu pól do siewu ozimin. Wykonane zostały orki i wysiany został nawóz wieloskładnikowy fosforowo – potasowy z dodatkiem niewielkiej ilości azotu na start dla roślin. W pierwszej kolejności zasiany został jęczmień ozimy, po czym przystąpiono do siewu pszenżyta. Udało się również zasiać doświadczenia ekologiczne z odmianami zbóż ozimych. Pszenica ozima na polach produkcyjnych wysiana zostanie w pierwszym tygodniu października.

RZD Kępa Puławy. We wrześniu na polach RZD Kępa prace rozpoczęły się od zbiorów chmielu. Plony w tym roku są poniżej przeciętnej co spowodowane było długo utrzymującą się suszą w okresie wzrostu roślin chmielu w konsekwencji czego niektóre odmiany nie doszły nawet do siatki. W międzyczasie kontynuowane były uprawy po ścierniskach oraz wysiewane poplony. W sadzie jabłoniowym rozpoczęto zbiory jabłek, większość owoców zostanie przeznaczonych na tłoczenie soków sprzedawanych w sklepie firmowym RZD Kępa. Pozostałe owoce będą zrywanie w ramach samo zbiorów osobiście przez klientów sklepu. Z powierzchni pól zebrano kukurydzę oraz inne uprawy przeznaczone na kiszonkę, która będzie wykorzystana do karmienia bydła. Rozpoczęto zbiory słonecznika, który plonował na przyzwoitym poziomie tj. ok 3t/ha. Na polach doświadczalnych rozsiane zostały nawozy, rozrzucony obornik, uprawione pola oraz zasiane poszczególne gatunki roślin wg zaleceń zlecających badania. Wykonane zostały także prace pielęgnacyjne w uprawach, które pozostają jeszcze na polu. Na plantacjach ziemniaków pobrane zostały próbki z poletek doświadczalnych, a następnie pozostałe ziemniaki zostały zebrane kombajnem ziemniaczanym. W rzepakach przeprowadzono zabiegi ochrony herbicydowej. Aktualnie przygotowywane jest ziarno do siewu pszenżyta i pszenicy, niestety brak opadów i sucha gleba wstrzymują zabiegi orki, uprawy gleby i niszczenia poplonów.

RZD Werbkowice. We wrześniu zakończono zbiór słomy. Słonecznik: znajduje się w fazie dojrzewania, przewidziany zbiór nastąpi w połowie października. Buraki cukrowe: Stan roślin jest dobry, wykonano zabiegi fungicowe. Kukurydza: układ pogodowy sprzyja dojrzewaniu, rośliny są w znacznym stopniu zielone. Dynia: Zaczyna proces dojrzewa o czym świadczy zmiana barwy z zielonej na żółtą. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal, rozpoczęto zbiór III pokosu.

RZD Wielichowo. Wrzesień 2023 roku był miesiącem pogłębiającej się drastycznie suszy. Wysokie temperatury, wiatry i nasłonecznienie powodowało wysuszenie gleby. Przez cały wrzesień spadło tylko 8 mm deszczu. Przygotowywano zboża do siewu: czyszczenie i zaprawianie ziarna. Wykonano orki pod uprawy ozime zbóż. Zasiano jęczmień ozimy, żyto mieszańcowe, żyto populacyjne oraz część pszenicy ozimej. W tym roku wcześnie dokonano zbioru i dostawy buraków cukrowych uzyskując zadowalający plon 67 t/ha, lecz przy niskiej zawartości cukru, bo 15,11%.

RZD Wierzbno. W roku bieżącym z uwagi na wysokie ceny nawozów mineralnych nawożenie wykonano w zależności od potrzeb konkretnych pól. Do nawożenia wykorzystano częściowo gnojowicę i obornik, a na pozostałych polach gdzie zasobność fosforu i potasu była wysoka rozsiano wapno by udostępnić te składniki roślinom. Nawożenie gnojowicą z pewnością wpłynie na poprawę efektywności finansowej poprzez obniżenie kosztów. Siew ozimin wykonano w optymalnym dla naszego regionu terminie, czyli między 20 a 30 września. W roku bieżącym zaplanowane siewy kształtują się następująco:

  • 232 ha – żyto
  • 65 ha – pszenżyto
  • 47 ha – owies

RZD Żelisławki. Wrzesień to w dalszym ciągu miesiąc pogłębiającej się suszy. Nie odnotowano praktycznie żadnych istotnych opadów oprócz trzech pierwszych dni miesiąca. W II dekadzie września przystąpiono do siewu zbóż ozimych. W terminach agrotechnicznych zasiano:

  • 40 ha jęczmienia ozimego
  • 100 ha żyta
  • 150 ha pszenicy.

Pod koniec września została podjęta decyzja o wstrzymaniu siewu pszenicy na obszarze 50 ha. Powodem tego był stan gleby (wysuszenie i zbrylenie), co uniemożliwia uprawę przedsiewną. Siew pszenicy dokończony zostanie w pierwszych dniach października. Martwi stan plantacji zbóż i rzepaku (nierównomierne wschody), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zabiegów zwalczania chwastów.

RZD „JASTKÓW. Wrzesień jak co roku był w Spółce okresem zbioru chmielu. Wykonywane były prace związane z pozyskaniem roślin na plantacjach, maszynowym zrywaniem szyszek, wstępną konserwacją surowca chmielowego, jego nawilżaniem, pakowaniem oraz niezbędne prace magazynowe. Okres zbiorów jest najbardziej pracochłonnym etapem produkcji chmielarskiej, przeznacza się na jego realizację około 40% czasu związanego z całorocznym cyklem produkcyjnym. Z uwagi na krótki okres, w którym poszczególne odmiany chmielu osiągają dojrzałość technologiczną jest niezwykle ważne, aby zbiór został przeprowadzony sprawnie i w ścisłych ramach czasowych. Wiąże się z tym wzmożona praca pracowników, a także gotowość techniczna maszyn i urządzeń we wrześniu. Tegoroczne plony chmielu Spółka zalicza do udanych, a okres zbioru przebiegał sprawnie i w bardzo sprzyjających warunkach pogodowych.

Materiał przygotowany przez:
Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content