Zbiór pszenicy ozimej

Informacja o stanie upraw za sierpień 2023 r. z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Tegoroczne żniwa odbiegały znacząco od ubiegłorocznych ze względu na przebieg pogody. Co prawda rzepak ozimy był zebrany jeszcze w lipcu w podobnym czasie jak w latach poprzednich ale zbiór zbóż był opóźniony przez bardzo obfite opady deszczu na początku sierpnia i częste późniejsze opady. Krótkie przerwy w opadach, które pojawiły się w połowie miesiąca oraz w jego III dekadzie umożliwiły dokończenie zbioru jęczmienia jarego i pszenicy ozimej bez znacznego wpływu na jakość ziarna. Suma opadów w sierpniu wyniosła ponad 160 mm. Plony zbóż ze względu na suszę w okresie wegetacji były znacząco niższe niż średnie z ostatnich lat, ale na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznych. Po opadach na końcu lipca i na początku sierpnia poprawił się stan kukurydzy na ziarno i można przypuszczać, że jej plon powinien być wyższy niż w ostatnich 2 latach. Późny zbiór i częste opady pod koniec miesiąca utrudniają zabiegi agrotechniczne związane z przygotowaniem pól do siewu rzepaku.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny sierpień przyniósł niewielką poprawę w pogodzie. Miesięczna suma opadów wyniosła 65 mm co złagodziło skutki panującej suszy. Sierpień był miesiącem wyjątkowo upalnym, maksymalna zanotowana temperatura wyniosła 35,2°C. W sierpniu udało się zakończyć rozpoczęte w lipcu żniwa. Pszenica ozima plonowała na poziomie 7,0 t/ha natomiast pszenica jara 4,5 t/ha. Uprawy zbóż jarych były w bieżącym roku szczególnie narażone na deficyt opadów. O ile zboża ozime wykorzystały wiosenną, wilgotną aurę, to już zboża jare nie miały tak dobrych warunków. Po skończonych żniwach na polach przeprowadzono zabieg wapnowania oraz rozpoczęto siew roślin poplonowych. Na polach zlecono również przeprowadzenie badania gleby. Wegetacja buraka cukrowego oraz kukurydzy przebiega prawidłowo chociaż z pewnością i na tych uprawach widoczne będą ujemne skutki braku opadów. Pierwsze szacunki dotyczące plonowania buraka cukrowego wskazują na nawet 20 % spadek plonowania w stosunku do roku ubiegłego.

RZD Borusowa. Sierpień to okres wytężonych prac żniwnych. Zbiór rzepaku z powierzchni 40 ha rozpoczęto 22 lipca a zakończono, ze względu na niekorzystną pogodę, 1 sierpnia. Przekropna pogoda utrudniała sprawne przeprowadzenie zbiorów. Plony rzepaku w zależności od pola kształtowały się w granicach 3,3 t/ha-4,3 t/ha, a średni plon wynosił 3,8 t/ha. Po tym okresie warunki pogodowe w dalszym ciągu nie sprzyjały rozpoczęciu pełnych żniw. Obfite i częste opady deszczu nie pozwalały na rozpoczęcie zbioru pszenicy ozimej. Dopiero 10 sierpnia kontynuowano żniwa ciągle przerywane przekropną pogodą co utrudniało sprawne przeprowadzenie zbioru. Zbierane zboże wymagało niejednokrotnie dosuszania .Żniwa zakończono 24 sierpnia. Plony pszenicy ozimej wahały się w granicach 3,0 t/ha  do 7,9 t/ha, a średni plon wynosił 6,0 t/ha. Susza jaka występowała w miesiącu maju i czerwcu skutkowała obniżką plonów, głównie z powodu tego że kłosy nie w pełni były wypełnione ziarnem. Bezpośrednio po zakończeniu żniw przystąpiono do uprawy i siewu mieszanki poplonowej przeznaczonej pod uprawę buraków cukrowych. Przygotowano pole pod zasiew rzepaku ozimego. W sierpniu borykano się ze skutkami kilku nawałnic jakie przechodziły przez nasz rejon. Połamane drzewa należało zalegały na polach oraz spowodowały uszkodzenia w budowlach.

RZD Grabów Przekropna pogoda na początku sierpnia nie pozwoliła kontynuować rozpoczętych w lipcu żniw. Rozpoczęto je dopiero 12 sierpnia omłotem ozimin: pszenicy i pszenżyta oraz zbiorem doświadczeń z odmianami zbóż uprawianych w systemie ekolgicznym. Od kilku lat w Zakładzie w Grabowie korzystamy z usługi najmu kombajnu zbożowego co znacznie upraszcza nam organizację zbioru ziarna. Żniwa trwały do 17 sierpnia a zbiór słomy z pól jeszcze kolejny tydzień. Zmagazynowane zostało 425 t ziarna i prawie 1100 bel słomy do wiaty i w stertę, którą następnie wykorzystamy w oborze na pościółkę. Wraz z III dekadą sierpnia rozpoczęto prace pożniwne: uprawa pól po zbożach broną talerzową, siew rzepaku ozimego na doświadczeniach, siew poplonów i zbiór trzeciego pokosu łąk, który ze względu na suszę bardzo słabo plonował. Koniec miesiąca to czas przygotowań do siewów zbóż ozimych, na zaplanowanej powierzchni prawie 70 hektarów.

RZD Kępa Puławy. Na początku sierpnia pogoda była bardzo zmienna. Skutecznie utrudniała kontynuowanie żniw, które z tego powodu zakończono dopiero w połowie sierpnia. Po zapełnieniu magazynów zbożem przyszedł czas na zebranie słomy dla zwierząt. Z racji dużej liczby zwierząt rasy Angus, prace przy prasowaniu oraz zbieraniu słomy pochłonęły dużą ilość czasu. W sierpniu wykoszone zostały również łąki z przeznaczeniem na siano. Tym samym zapasy paszy dla naszych zwierząt częściowo zostały zabezpieczone. Po zbiorze słomy przyszedł czas na uprawę pól. W pierwszej kolejności zajęto się przygotowaniem pól do siewu poplonów oraz pod uprawę rzepaku ozimego. Zarówno poplony jak i rzepak zostały zasiane i obecnie można obserwować początkowe fazy ich wzrostu. Koniec sierpnia to głównie prace nad zbliżającymi się żniwami chmielowymi. Poza przygotowaniami do zbioru chmielu równolegle prowadzony jest zbiór ziemniaków. Wczesne odmiany, głównie z doświadczeń, udało się już zebrać. W sierpniu również zostały częściowo zebrane jabłka, które zostały przeznaczone do sprzedaży we własnym sklepie.

RZD Werbkowice. W dniu 18.08.2023 w RZD Werbkowice zakończono żniwa. Plony w dużej mierze zależały od stanowiska mającego ścisły związek z pofałdowaniem (ukształtowaniem) terenu. Średnia wilgotność ziarna wynosiła 10,0 %. Pszenica jara plonowała na poziomie 4,4 t/ha, a mieszanka zbożowa 3,5 t/ha. Zebrano także słomę w ilości 2000 bel. Zbiór słomy kontynuowany jest nadal. Stan roślin buraka cukrowego jest dobry, wykonano zabiegi fungicydowe chroniące plantacje przed chwościkiem. Kukurydza rozpoczęła fazę rozwoju ziarniaków (wypełniania kolb). Wypas krów na pastwiskach trwa nadal, występują jednak problemy w związku z dużą ilością opadów co wymusza częste zmiany kwater. (podtopienia pastwisk). W dniu 21.08.2022 na polach zakładu odbyło się szkolenie spadochronowe 2PR z Hrubieszowa. Suma opadów w m-c sierpniu dla Werbkowic  wyniosła 102 mm.

RZD Wielichowo. Sierpień 2023 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był bardzo trudnym okresem w związku z częstymi i obfitymi opadami deszczu (łącznie w miesiącu sierpniu spadło 151,mm). Niekorzystne warunki atmosferyczne w znacznym stopniu utrudniały zbiory ziemiopłodów, co spowodowało konieczność dosuszania zbóż, gdyż wilgotność ziarna wynosiła od 14% do 20%. W wolnych chwilach pomiędzy deszczami dokonano nawożenia pól nawozami fosforowo-potasowymi oraz wykonano podorywki, zasiano poplony ścierniskowe, zastosowano obornik na części pól z równoczesnym przykryciem go, jak również dokonano wapnowania pól, które tego wymagały. Rozpoczęto przygotowania materiału siewnego jęczmienia. Zaznaczyć należy, iż pomimo tak wysokiego opadu atmosferycznego na polach nadal widoczna jest susza.

RZD Wierzbno. Żniwa w RZD Wierzbno rozpoczęto 19 lipca, a zakończono 21 sierpnia – tak długi okres żniw spowodowany był niekorzystną pogodą. Plony zbóż ozimych były najlepsze w historii zakładu i wyniosły średnio – żyto na poziomie 4,2 t/ha , pszenżyto na poziomie 4 t/ha. Na najlepszych glebach uzyskano plon żyta na poziomie 7,3 t/ha – to także rekordowy plon w naszym zakładzie. Niestety plony owsa były bardzo niskie co wynikało z niekorzystnego rozkładu opadów w naszym regionie i  wyniosły jedynie 2,2 t/ha. Biorąc pod uwagę fakt iż RZD Wierzbno gospodaruje na glebach V i VI klasy o kompleksie żytnim słabym i bardzo słabym, uzyskane plony ozimin  można uznać za satysfakcjonujące. Obecnie trwają intensywne prace polegające na przygotowaniu pół pod siewy ozimin.

RZD Żelisławki. Po zakończeniu w dniu 29 VII zbioru rzepaku przystąpiono do zbioru zbóż z powierzchni 390 ha. W pierwszej dekadzie miesiąca opady deszczu uniemożliwiały prace żniwne. W całym pierwszym tygodniu zebrano plon z powierzchni 40 ha. Zebrana pszenica wymagała przed magazynowaniem dosuszenia. Po ustabilizowaniu się pogody żniwa przebiegały sprawnie i zostały zakończone 18 VIII. Plony rzepaku i zbóż ozimych są na przyzwoitym poziomie. Zboża jare i groch mocno odczuły suszę w miesiącu maju i czerwcu, plonowały bardzo słabo. Już w trakcie żniw rozpoczęto uprawy ścierniskowe, na powierzchni 210 ha przeprowadzono wapnowanie. Jednocześnie trwały orki pod uprawę rzepaku. Siewy rzepaku rozpoczęto 23 VIII i udało się zasiać 100 ha. Ostatni tydzień sierpnia to czas intensywnych opadów deszczu, który uniemożliwia dokończenie siewu rzepaku na powierzchni 20 ha. Jeżeli warunki pozwolą na dokończenie, siew rzepaku planowany jest w maksymalnym terminie do dnia 5 IX.

RZD „JASTKÓW. W sierpniu w Spółce wykonano zbiór zbóż – niestety żniwa były bardzo trudne, przebiegały po okresie intensywnych opadów deszczu, a zebrany plon nie jest satysfakcjonujący pod względem ilościowym i jakościowym.  Prowadzone były również ostatnie zabiegi agrotechniczne na plantacjach chmielu oraz prace związane z przygotowaniem maszyn i urządzeń do rozpoczęcia zbioru chmielu. Deszczowa i dość chłodna aura sierpniowa poprawiła nieco rozwój szyszek chmielowych na roślinach, ponieważ plantacje nie nawadniane również odczuły tegoroczną suszę podczas sezonu wegetacyjnego.

Materiał przygotowany przez:
Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content