KBW_2023_R10

Klimatyczny Bilans Wodny od 21 czerwca do 20 sierpnia 2023

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -85 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 15 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI-10 VIII).

Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Największy deficyt notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od -160 do -199 mm. Duży niedobór wody notowano również w południowej części Niziny Mazowieckiej od -160 do -189 mm oraz miejscami we wschodniej Polsce od -160 do –179 mm. Na dużym obszarze kraju w części północno-wschodniej deficyt wody wynosił od 120 do -160 mm, a na pozostałym terytorium Polski niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terenie kraju.

Poniżej przedstawiamy występowanie suszy rolniczej na terenie kraju powodującej obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie 7 województw:

 1. Kujawsko-pomorskiego,
 2. Mazowieckiego,
 3. Podlaskiego,
 4. Wielkopolskiego,
 5. Warmińsko-mazurskiego,
 6. Łódzkiego,
 7. Lubelskiego.

Susza występowała w 8 monitorowanych uprawach:

 1. Kukurydzy na kiszonkę,
 2. Kukurydzy na ziarno,
 3. Krzewów owocowych,
 4. Roślin strączkowych,
 5. Ziemniaka,
 6. Warzyw gruntowych,
 7. Chmielu,
 8. Tytoniu.

W dziesiątym okresie raportowania od 21 czerwca do 20 sierpnia 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 447 gminach (18,05% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 4,24 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,53% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,21 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę w województwach przedstawia tab. 1.

Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie1449163,198,04
2.mazowieckie31414947,454,90
3.podlaskie1184638,983,17
4.wielkopolskie2266629,208,09
5.warmińsko-mazurskie1163328,450,91
6.łódzkie1773720,902,81
7.lubelskie2132511,740,95

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 397 gminach (16,03% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 4,24 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,16% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,02 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach kukurydzy na ziarno w województwach przedstawia tab. 2.

Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie1449163,197,16
2.mazowieckie31413041,404,04
3.wielkopolskie2266528,767,43
4.podlaskie1183327,972,21
5.warmińsko-mazurskie1162521,550,64
6.łódzkie1773218,082,33
7.lubelskie213219,860,70

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach krzewów owocowych, notowano ją w 246 gminach (9,93% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 1,98 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,72% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,28 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w województwach przedstawia tab. 3.

Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie1447250,009,63
2.wielkopolskie2265524,347,08
3.mazowieckie3147323,252,16
4.łódzkie1771910,730,55
5.podlaskie118119,320,50
6.warmińsko-mazurskie11676,030,10
7.lubelskie21394,230,15

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych, wystąpiła w 167 gminach (6,74% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,85 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,84% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,06 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy
w uprawach roślin strączkowych w województwach przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie1446545,144,01
2.wielkopolskie2264921,684,26
3.mazowieckie3143711,780,95
4.podlaskie11865,080,10
5.łódzkie17784,520,10
6.lubelskie21320,940,01

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 85 gminach (3,43% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 2,78 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,31% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,31 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach ziemniaka w województwach przedstawia tab. 5.

Tabela 5. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie1443524,311,61
2.wielkopolskie2263113,722,06
3.mazowieckie314185,730,23
4.łódzkie17710,560,00

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 29 gminach (1,17% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,08% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,05 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach warzyw gruntowych w województwach przedstawia tab. 6.

Tabela 6. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie14496,250,14
2.wielkopolskie226146,190,60
3.mazowieckie31461,910,05
4.kujawsko-pomorskie14421,390,01

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach chmielu. Notowano ją w 11 gminach (0,44% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 0,24 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,01 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach chmielu w województwach przedstawia tab. 7.

Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22662,650,06
2.kujawsko-pomorskie14432,080,02
3.mazowieckie31420,640,01

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach tytoniu, notowano ją w 11 gminach (0,44% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 0,374 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 0,06 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach tytoniu w województwach przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22662,650,06
2.kujawsko-pomorskie14432,080,02
3.mazowieckie31420,640,01

Tegoroczny czerwiec był ciepły, na przeważającym obszarze kraju notowano wyższą temperaturę powietrza od normy wieloletniej od 0,5 do 2,0oC. Tylko w południowo-wschodniej części Polski temperatura była w normie wieloletniej. Najwyższą temperaturę powietrza notowano na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, na Kujawach, na Nizinie Śląskiej od 18 do 20oC. Najchłodniej było w północnych i południowych obszarach kraju od 13 do 15oC. Na pozostałym terytorium Polski temperatura wynosiła od 15 do 18oC.

Tegoroczny lipiec również był ciepły, na przeważającym terytorium Polski notowano temperaturę powietrza wyższą od normy wieloletniej od 0,5 do 1,5oC. W normie wieloletniej znajdowały się tylko północne oraz północno-wschodnie obszary kraju. Najwyższą temperaturę powietrza notowano na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Śląskiej od 20 do 22oC. Najchłodniej było w północnych i południowych obszarach Polski od 15 do 17oC. Na pozostałym terytorium kraju temperatura wynosiła od 17 do 20oC.

W pierwszej dekadzie sierpnia najwyższą temperaturę powietrza notowano na wschodzie kraju, powyżej 19oC a najniższą w północno-zachodniej Polsce oraz w rejonach podgórskich poniżej 15oC. Na pozostałym obszarze kraju notowano temperaturę od 15 do 19oC. W drugiej dekadzie tego miesiąca najchłodniej było w północnych i południowych obszarach Polski od 17 do 20oC, na pozostałym terytorium kraju notowano od 20 do 24oC.

W czerwcu usłonecznienie w zachodniej części kraju było większe niż w wieloleciu od 20 do 100 godzin a w południowo-wschodniej części kraju było mniejsze o 20 godz. od normy i na tym terytorium notowano od 220 do 260 słonecznych godzin. W północnej części Polski liczba godzin ze Słońcem była bardzo wysoka od 320 do 360 godz.

W lipcu na Pobrzeżu Słowińskim, w południowo-zachodniej oraz w środkowo-wschodniej części kraju liczba godzin ze Słońcem wynosiła 280 do 320 godz. W Tatrach oraz w okolicach Mławy notowano najmniej słonecznych godzin (poniżej 220). Na pozostałym obszarze Polski zanotowano od 220 do 280 słonecznych godzin.

W pierwszej dekadzie sierpnia najmniej godzin ze Słońcem notowano w północno-zachodniej Polsce oraz w Kotlinie Kłodzkiej, poniżej 30 godzin. Natomiast największe usłonecznienie notowano na wschodzie kraju oraz w południowo-zachodniej Polsce powyżej 60 godzin. Na pozostałym obszarze kraju usłonecznienie wynosiło od 30 do 60 godzin. W drugiej dekadzie sierpnia było już znacznie więcej słonecznych godzin niż w I dekadzie. Na północy i południu kraju notowano od 70 do 100 godzin ze Słońcem, Natomiast na pozostałym terytorium Polski usłonecznieni wynosiło od 100 do 115 godzin.

W czerwcu opady na przeważającym obszarze Polski były niskie, nie przekraczały 60 mm, stanowiły 20-90% normy wieloletniej. Tylko we wschodnich i południowo-wschodnich rejonach kraju notowano ich nieco więcej od 60 do 140 mm (110-130% normy). Podobnie było w lipcu, w którym opady na przeważającym obszarze Polski były małe, nie przekraczały 90 mm, stanowiły 20-90% normy wieloletniej. Tylko na północnym zachodzie oraz w okolicach Sandomierza i Tarnowa notowano ich więcej od 110 do 180 mm (110-150% normy).

W pierwszej dekadzie sierpnia niskie opady poniżej 10 mm notowano na Kujawach. Natomiast najwyższe, powyżej 50 mm notowano w zachodniej, północno-zachodniej oraz południowej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 10 do 50 mm. W drugiej dekadzie sierpnia wysokie opady od 20 do 100 mm wystąpiły w północno-zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, na Równinie Kutnowskiej i Łowicko-Błońskiej, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej oraz w Beskidach Wysokich i Wschodnich,. Na pozostałym obszarze kraju notowano opady od 5 do 20 mm, a miejscami nie były notowane.

W pierwszym i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,1 mm/dzień, w czwartym do 3,5 mm/dzień, w piątym do 3,7 mm/dzień, w szóstym do 4,0 a w siódmym do 4,2 mm/dzień co powodowało, że niedobory wody były coraz większe. W ósmym raporcie wartość ewapotraspiracji była już niższa i wynosiła 4,0, w dziewiątym 3,6 a w dziesiątym 3,7 mm/dzień, wynikiem czego było zmniejszenie deficytu wody zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej oraz w północno-zachodniej. Największy deficyt wody w tym okresie sześciodekadowym dla roślin uprawnych notowano na Kujawach oraz w wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, który wynosił od -160 do -199 mm.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:

 1. liczba gmin z suszą,
 2. udział gmin z suszą,
 3. udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

Tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju bardzo duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 20 sierpnia opracowano dziesięć raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 1. Kukurydzy na ziarno,
 2. Kukurydzy na kiszonkę,
 3. Krzewów owocowych,
 4. Rzepaku i rzepiku,
 5. Krzewów owocowych
 6. Zbóż jarych,
 7. Zbóż ozimych,
 8. Warzyw gruntowych,
 9. Truskawek,
 10. Tytoniu,
 11. Drzew owocowych,
 12. Chmielu,
 13. Ziemniaka,
 14. Buraka cukrowego.

Występowanie suszy rolniczej w monitorowanych uprawach w okresie od 21 marca do 20 sierpnia 2023 roku prezentowane są w tabelach 9-23.

Tabela 9. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarno w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,91
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3148,27
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,64
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,52
15.małopolskie1826636,262,45
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 10. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na kiszonkę w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0096,29
2.kujawsko-pomorskie144144100,0090,54
3.lubuskie8282100,0080,32
4.łódzkie177177100,0085,84
5.mazowieckie314314100,0068,96
6.opolskie7171100,0019,79
7.warmińsko-mazurskie116116100,0051,15
8.zachodniopomorskie113113100,0080,40
9.pomorskie12312299,1972,81
10.podlaskie11811698,3148,44
11.dolnośląskie16916094,6730,33
12.śląskie16715291,0220,66
13.świętokrzyskie1028078,4320,87
14.lubelskie21316577,4623,54
15.małopolskie1826636,262,46
16.podkarpackie1605534,382,01

Tabela 11. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0098,83
2.kujawsko-pomorskie144144100,0098,81
3.zachodniopomorskie113113100,0094,82
4.łódzkie177177100,0092,52
5.lubuskie8282100,0087,36
6.mazowieckie314314100,0076,56
7.warmińsko-mazurskie116116100,0077,09
8.pomorskie12312299,1989,80
9.podlaskie11811799,1554,49
10.opolskie716895,7722,72
11.dolnośląskie16915994,0836,87
12.śląskie16714486,2322,15
13.lubelskie21316376,5328,91
14.świętokrzyskie1026967,6521,80
15.małopolskie1826133,522,12
16.podkarpackie1604528,121,27

Tabela 12. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepiku w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,64
2.kujawsko-pomorskie144144100,0097,46
3.zachodniopomorskie113113100,0093,61
4.łódzkie177177100,0088,06
5.lubuskie8282100,0082,54
6.warmińsko-mazurskie116116100,0070,15
7.mazowieckie31431299,3670,38
8.pomorskie12312299,1986,07
9.podlaskie11811294,9246,90
10.dolnośląskie16915491,1230,49
11.opolskie715780,2815,74
12.lubelskie21315773,7115,75
13.śląskie16710462,2814,27
14.świętokrzyskie1025856,8612,52
15.małopolskie1827641,761,28
16.podkarpackie1604729,381,99

Tabela 13. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach roślin strączkowych w okresie21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0097,51
2.kujawsko-pomorskie144144100,0095,00
3.lubuskie8282100,0082,23
4.łódzkie177177100,0088,06
5.warmińsko-mazurskie116116100,0056,80
6.zachodniopomorskie113113100,0085,92
7.mazowieckie31431299,3669,02
8.pomorskie12312299,1977,95
9.podlaskie11811395,7644,32
10.opolskie716794,3718,01
11.dolnośląskie16914887,5731,71
12.śląskie16712977,2515,16
13.lubelskie21314568,0822,21
14.świętokrzyskie1026462,7517,72
15.małopolskie1825128,021,19
16.podkarpackie1603119,380,59

Tabela 14. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0099,21
2.lubuskie8282100,0090,19
3.łódzkie177177100,0091,90
4.warmińsko-mazurskie116116100,0089,02
5.wielkopolskie226226100,0099,18
6.zachodniopomorskie113113100,0097,97
7.mazowieckie31431299,3672,05
8.pomorskie12312299,1993,45
9.podlaskie11811799,1557,60
10.opolskie716490,1419,16
11.dolnośląskie16914686,3935,48
12.lubelskie21315874,1821,50
13.śląskie16711065,8713,29
14.świętokrzyskie1026260,7816,10
15.małopolskie1823921,430,78
16.podkarpackie1602314,380,40

Tabela 15. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0091,45
2.lubuskie8282100,0079,14
3.łódzkie177177100,0080,95
4.warmińsko-mazurskie116116100,0068,78
5.wielkopolskie226226100,0095,52
6.zachodniopomorskie113113100,0088,06
7.mazowieckie31431299,3657,96
8.pomorskie12312299,1978,50
9.podlaskie11811698,3144,58
10.dolnośląskie16913378,7025,50
11.opolskie715374,6510,27
12.lubelskie21314166,2011,79
13.świętokrzyskie1024948,0410,03
14.śląskie1677544,916,89
15.małopolskie182189,890,21
16.podkarpackie16053,120,01

Tabela 16. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach warzyw gruntowych w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0090,96
2.kujawsko-pomorskie144144100,0081,75
3.lubuskie8282100,0069,00
4.warmińsko-mazurskie116116100,0038,54
5.zachodniopomorskie113113100,0067,19
6.pomorskie12312299,1960,19
7.łódzkie17717498,3174,29
8.mazowieckie31430195,8650,24
9.podlaskie1189177,1225,00
10.opolskie715070,427,20
11.dolnośląskie16911769,2323,08
12.świętokrzyskie1024847,068,13
13.lubelskie21310046,958,66
14.śląskie1676237,135,23
15.małopolskie182158,240,17
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 17. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,71
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,31
3.lubuskie8282100,0079,01
4.łódzkie177177100,0079,90
5.warmińsko-mazurskie116116100,0073,19
6.zachodniopomorskie113113100,0089,18
7.pomorskie12312299,1981,07
8.podlaskie11811597,4639,73
9.mazowieckie31430296,1851,96
10.dolnośląskie16912171,6025,09
11.opolskie714766,207,44
12.lubelskie2138640,385,62
13.świętokrzyskie1023938,245,00
14.śląskie1674225,152,76
15.małopolskie18294,950,09
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 18. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach tytoniu w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0095,75
2.kujawsko-pomorskie144144100,0092,63
3.lubuskie8282100,0074,48
4.warmińsko-mazurskie116116100,0046,20
5.zachodniopomorskie113113100,0076,65
6.pomorskie12312299,1970,39
7.łódzkie17717498,3182,50
8.mazowieckie31429894,9057,09
9.podlaskie1188975,4227,98
10.dolnośląskie16911668,6428,21
11.opolskie714867,618,69
12.świętokrzyskie1024847,068,99
13.lubelskie2139142,7210,05
14.śląskie1675935,335,56
15.małopolskie182137,140,20
16.podkarpackie16010,620,00

Tabela 19. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie226226100,0080,50
2.kujawsko-pomorskie144144100,0065,52
3.warmińsko-mazurskie116116100,0035,23
4.zachodniopomorskie113113100,0061,96
5.pomorskie12312299,1955,54
6.lubuskie828198,7846,81
7.łódzkie17717397,7459,04
8.mazowieckie31427587,5830,37
9.podlaskie1186857,639,46
10.dolnośląskie1699556,2116,39
11.opolskie712738,031,39
12.świętokrzyskie1022524,512,03
13.lubelskie2133616,901,91
14.śląskie1671710,180,61
15.małopolskie18252,750,01

Tabela 20. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach chmielu w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622599,5672,19
2.kujawsko-pomorskie14414399,3155,08
3.zachodniopomorskie11310895,5825,83
4.pomorskie12311795,1229,32
5.łódzkie17716693,7952,53
6.lubuskie827591,4631,44
7.warmińsko-mazurskie1169481,0315,18
8.mazowieckie31424879,6225,31
9.dolnośląskie1697946,7513,88
10.podlaskie1183832,205,90
11.opolskie711926,760,64
12.świętokrzyskie1021615,690,93
13.lubelskie213157,040,47
14.śląskie16784,790,17
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 21. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach ziemniaka w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.wielkopolskie22622398,6765,59
2.kujawsko-pomorskie14414097,2249,54
3.łódzkie17716593,2245,10
4.pomorskie12310887,8019,54
5.zachodniopomorskie1139886,7317,48
6.lubuskie827186,5920,69
7.warmińsko-mazurskie1168472,4111,00
8.mazowieckie31421367,8319,91
9.dolnośląskie1696739,6410,80
10.podlaskie1182622,033,79
11.opolskie711521,130,23
12.świętokrzyskie102109,800,47
13.lubelskie21394,230,10
14.śląskie16710,600,02
15.małopolskie18210,550,00

Tabela 22. Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach buraka cukrowego w okresie 21 marzec – 20 sierpień 2023 roku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin z susząUdział gmin z suszą [%]Udział powierzchni z suszą [%]
1.kujawsko-pomorskie14413190,9738,49
2.wielkopolskie22619887,6145,28
3.łódzkie17712570,6221,83
4.pomorskie1235847,1511,25
5.zachodniopomorskie1135346,908,17
6.lubuskie823239,024,38
7.mazowieckie31410834,399,33
8.warmińsko-mazurskie1163126,724,07
9.dolnośląskie1693520,714,59
10.podlaskie11854,240,39
11.świętokrzyskie10243,920,08

Wystąpienie suszy rolniczej w kraju dla okresu 21.03 – 20.08 2023 roku przedstawia tabela 23.

Tabela 23. Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03 – 20.08.2023 r.

Lp.UprawaLiczba gmin z suszą% gmin z suszą% gruntów z suszą
1.Kukurydza na ziarno215987,1654,37
2.Kukurydza na kiszonkę215987,1654,39
3.Krzewy owocowe212085,5961,72
4Rzepak i rzepik205783,0456,55
5.Rośliny strączkowe204082,3655,20
6.Zboża jare201181,1961,10
7.Zboża ozime188275,9851,45
8.Warzywa gruntowe176271,1342,53
9.Truskawki174270,3349,84
10.Tytoń174070,2547,66
11.Drzewa owocowe152361,4932,74
12.Chmiel135254,6624,29
13.Ziemniak123150,0220,11
14.Burak cukrowy78031,4911,68

                                                                                                                                                                          Dyrektor
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Opracowali:

 • Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB
 • Dr hab. Rafał Pudełko
 • Dr Katarzyna Żyłowska
 • Dr Jan Jadczyszyn
 • Mgr Piotr Koza
 • Mgr Anna Jędrejek
 • Mgr Małgorzata Kozak
 • Mgr Tomasz Jóźwicki
 • Adrian Matczuk
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content