Informacja o stanie upraw za lipiec 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. 19 lipca rozpoczęły się żniwa rzepakowe. Ze względu na niedobór opadów plony były niższe o kilkadziesiąt procent od przeciętnych i mieściły się w przedziale 3-4 t/ha. Wilgotność nasion wynosiła od 6 do 8 %. Opady, które pojawiły się pod koniec lipca nie miały już wpływu na stan zbóż, a miał korzystny wpływ jedynie na kukurydzę. W porównaniu do ostatnich dwóch sezonów opóźnią się zbiory jęczmienia jarego i pszenicy ozimej co jest związane z opadami w trzeciej dekadzie lipca. Niepokojące dla żniw są także prognozy pogody na kilka pierwszych dni sierpnia. Susza w okresie wegetacji i przedłużające się opady w sierpniu mogą znacznie pogorszyć jakość zbieranego ziarna, a same żniwa mogą być bardzo utrudnione.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny lipiec był kolejnym miesiącem z deficytem opadów. Pogłębiająca się susza wpływa bardzo negatywnie na wegetację buraka cukrowego oraz kukurydzy.  Długotrwały brak opadów oraz wysokie temperatury panujące w lipcu  spowodowały więdniecie roślin, a także przyczyniły się do zahamowania wzrostu roślin z jednoczesnym zasychaniem liści zewnętrznych. Jednym z negatywnych skutków braku opadów były wczesne żniwa, które rozpoczęły się już 19 lipca. Analizując historyczne dane należy stwierdzić, że były to najwcześniej rozpoczęte żniwa w historii zakładu w Błoniu. W czasie przeprowadzonych prac udało się zebrać pszenicę ozimą, pszenica jara nie była jeszcze w pełni dojrzała dlatego jej zbiór odbędzie się w późniejszym terminie. W plantacji buraka cukrowego przeprowadzono pierwszy zabieg fungicydowy mający za zadanie chronić rośliny przed chwościkiem. Tegoroczna presja chorób grzybowych w buraku jest niewielka, wynika to z pewnością z panującej suchej aury. Uprawy pożniwne zostały na razie wstrzymane. Zaschnięta wierzchnia warstwa gleby uniemożliwia obecnie przeprowadzenie skutecznej uprawy. W tak niekorzystnych warunkach resztki pożniwne źle się kruszą i słabo mieszają z glebą. Praca na przesuszonej glebie wiąże się także z wyższym zużyciem paliwa oraz szybkim zużywaniem elementów roboczych agregatu.

RZD Borusowa. Pierwsza połowa lipca charakteryzowała się bezdeszczową pogodą z dość wysokimi temperaturami. Najbardziej z tego powodu cierpiały zasiewy buraków cukrowych. Na słabej glebie ich wegetacja została zatrzymana. W rzepaku oraz pszenicy było to mniej widoczne. W drugiej połowie miesiąca zaczęły występować opady deszczu, które znacząco poprawiły stan buraków. W burakach zaczęły rozwijać się choroby, w związku z tym wykonano zabieg fungicydowy. W miarę dojrzewania rzepaku na większej części pola przeprowadzono desykację. Przekropna pogoda bardzo utrudniła zbiór rzepaku. Żniwa rzepakowe rozpoczęto 22 lipca a zakończono 1 sierpnia. Obszar 40 ha zbierano 10 dni z przerwami wynikającymi z opadów deszczu. Plony rzepaku kształtowały się w zależności od pola w granicach 2,8 t/ha do 4,4 t/ha. Osiągnięty średni plon to 3,8 t/ha .W obecnej chwili trwa oczekiwanie na poprawę pogody aby móc przystąpić do zbioru pszenicy.

RZD Grabów. Koniec czerwca i początek lipca upłynął w RZD Grabów przy pracach związanych ze zbiorem II pokosu zielonki roślin pastewnych. Zarówno trawy z łąk, jak i lucerna z upraw polowych jest zbierana na sianokiszonkę w bele owijane folią. Niestety mała ilość opadów deszczu sprawiła, że plony zielonki uzyskane na łąkach są bardzo niskie, na poziomie 7-8 t/ha. Jedynie niezawodna jest lucerna w uprawie polowej, która w II pokosie plonowała na poziomie 26 t/ha. Zebrana została również mieszanka strączkowo – zbożowa na GPS z pola ekologicznego z plonem zielonej masy na poziomie 31 t/ha. W sumie zbiór I i II pokosu zapewnił nam zapotrzebowanie dla bydła na sianokiszonkę w 90%. Z początkiem 2 dekady lipca przeprowadzone zostały zbiory jęczmienia ozimego, a po wykonaniu tych prac większość pracowników udała się na krótkie urlopy. Trzecia dekada lipca upłynęła na przygotowaniach maszyn i pomieszczeń magazynowych do nadchodzących żniw. Rozpoczęto je omłotem doświadczeń z grochem i rzepakiem. Udało się również zebrać kilka doświadczeń z jęczmieniem jarym. Przekropna pogoda w tym okresie nie pozwoliła rozpocząć żniw na polach produkcyjnych.

RZD Kępa Puławy. W lipcu dokończone zostały prace pielęgnacyjne w plantacji chmielu. Równie duża ilość czasu oraz pracy została przeznaczona na prace remontowe oraz porządkowe w gospodarstwach. Wyremontowane zostało ogrodzenie przy ulicy Kazimierskiej. Naprawione zostało ogrodzenie pastwisk oraz okólnika w Osinach. Przed żniwami przygotowane zostały magazyny oraz silosy. Obecnie trwają prace pielęgnacyjne w buraku cukrowym, który przez utrudnione warunki wzrostu i rozwoju w początkowych fazach, wymaga teraz ręcznego zwalczenia chwastów. Po 20 lipca przy wykorzystaniu okien pogodowych, udało się zebrać rzepak w Osinach, Sadłowicach i Puławach oraz pszenżyto w Sadłowicach. Ogromnym utrudnieniem w tym roku jest kapryśna pogoda, obfite opady co chwila uniemożliwiają wjazd w pole.

RZD Werbkowice. W lipcu 2023 r. występowały bardzo wysokie opady deszczu skutkiem czego nastąpiło podtopienie łąk i pastwisk. W znacznym stopniu utrudniony był zbór drugiego pokosu traw (trawy przeznaczone na sianokiszonkę). Wypas odbywał się na terenach nie zalanych(podtopionych). W uprawie buraka cukrowego wystąpiło wtórne zachwaszczenie, a w wyniku opadów ograniczona była skuteczność wykonywanych zabiegów herbicydowych. W zbożach jarych wykonano dodatkowe zabiegi chroniące kłosy przed porażeniem grzybowym. Zarówno słonecznik jak również kukurydza oraz dynia bezłuskowa poprawiły znaczenie swoją kondycję po opadach deszczu. Suma opadów w lipcu wynosiła 116 mm. W lipcu przystąpiono do remontów obór dla krów mających na celu poprawę warunków dobrostanowych.

RZD Wielichowo. Lipiec 2023r w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był miesiącem wytężonej pracy. Wykonano dwa opryski buraków cukrowych przeciwko chorobom grzybowym. W I dekadzie lipca rozpoczęto żniwa. Jako pierwsze zboże omłócono jęczmień ozimy. Występujące niewielkie opady spowodowały opóźnienia w wykonaniu dalszego omłotu zbóż. W lipcu było 22 dni z niewielkimi opadami, co łącznie stanowiło 39 mm opadu atmosferycznego. Ogółem wykonano omłot na powierzchni 160 ha zbóż. Plon zbóż jest adekwatny do trudnych warunków atmosferycznych (długotrwałe przymrozki i susza). Na polach na których dokonano zbioru zbóż, wysiano nawóz fosforowo- potasowy oraz wykonano podorywkę. W okresie opadów  dosuszano wilgotne ziarno zbóż.

RZD Wierzbno. Żniwa w RZD Wierzbno rozpoczęto 19 lipca. Na dzień 8 sierpnia, z uwagi na bardzo deszczową pogodę, jest skoszone około 1/3 areału. Deszcze które przyszły w lipcu mają bardzo niekorzystny wpływ na przebieg żniw – groch nadal jest miejscami zielony i nie nadaje się do koszenia, w uprawie owsa również obserwuje się, że 30 – 40% roślin jest nadal zielonych co uniemożliwia zbiór i przechowanie tego typu plonu. Na dzień dzisiejszy jest skoszone około 130 ha żyta i pszenżyta, plony są bardzo zróżnicowane w zależności od pól. Wstępnie można stwierdzić, że susza z przełomu maja i czerwca najbardziej dotknęła uprawy  żyta populacyjnego. Plony żyta mieszańcowego są zaskakująco dobre, natomiast pszenżyto plonowało na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Aby uniknąć komplikacji ze zbiorem i nie dopuścić do strat związanych z utratą jakości ziarna i spadkiem plonu wywołanych przez deszcze i wiatry, w planie jest wynajęcie dodatkowego kombajnu na dalszą część żniw.

RZD Żelisławki. Lipiec w RZD Żelisławki to czas nadrabiana przez przyrodę zaległości, jeżeli chodzi o opady deszczu. W ciągu miesiąca spadło 115 mm wody, ze szczególną intensywnością opadów w ostatniej dekadzie miesiąca. W przerwie między opadami, od 26 do 29 lipca zebrano rzepak z powierzchni 126 ha i groch z powierzchni 9 ha. Tegoroczny plon jest bardzo zadawalający. Niestety niemal ciągłe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają rozpoczęcie żniw zbożowych. Niewielkie ilości zebranego ziarna zbóż wymagają dosuszania w suszarni. Przerwy w żniwach wykorzystywane są na doraźne przeglądy i remonty sprzętu i maszyn rolniczych.

RZD „JASTKÓW. Lipiec 2023 roku przebiegał od początku pod znakiem suszy, jednak koniec miesiąca wystąpiły obfite opady deszczu. Pogoda suszowa i upalna wywarła niekorzystny wpływ na uprawiany chmiel i zboża. Rośliny chmielu rozwijały się niezbyt bujnie, a kłosy pszenicy i pszenżyta zasychały wraz z drobnym ziarnem. Opady deszczu przy końcu lipca przyniosły poprawę warunków wegetacji dla upraw chmielu – roślinom odmian wczesnych dostatek wody pomoże budować szyszki, rośliny odmian późnych wchodzące w fazę kwitnienia mają lepsze warunki do kwitnienia i zawiązywania szyszek. Występujące często i dość obficie deszcze spowodowały jednak, że zboża pogarszają swoje parametry, a tegoroczne zbiory zbóż będą prowadzone po ich przeschnięciu.

Materiał przygotowany przez:
Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content