Nabór na niestacjonarne studia podyplomowe 2023 / 2024

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na niestacjonarne studia podyplomowe na kierunek:

GLEBOZNAWSTWO, GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW I KARTOGRAFIA GLEB – 2023 – 2024

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych o kierunkach, na których gleboznawstwo jest przedmiotem nauczania (geodezyjnych, rolniczych, przyrodniczych, leśnych i innych).

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pracowników administracji rządowej i samorządowej do prowadzenia spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pracowników biur geodezyjnych i innych jednostek organizacyjnych do wykonywania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pełnienia funkcji inspektora do spraw kontroli projektów klasyfikacyjnych.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych:

Gruntowne przypomnienie i znaczne rozszerzenie wiedzy odnośnie zagadnień teoretycznych z zakresu gleboznawstwa nabytej na studiach, pełne rozszerzenie wiedzy o zagadnienia prawne niezbędne do wykonywania klasyfikacji gruntów oraz nabycie praktycznego doświadczenia w zakresie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Adresaci:

Program studiów podyplomowych jest adresowany głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz biur geodezyjnych i pracowników naukowych zajmujących się problematyką gleboznawstwa.

Uzyskane kwalifikacje:

Nabyta przez absolwentów wiedza powinna być wystarczająca do prowadzenia przez organy administracji samorządowej i rządowej spraw z zakresu klasyfikacji oraz do samodzielnego wykonywania klasyfikowania gruntów i weryfikacji klasyfikacji wykonanej przez innych klasyfikatorów.

Ukończone studia podyplomowe wsparte praktyką zawodową w tym zakresie będą spełniały wymogi formalne niezbędne do wykonywania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pełnienia funkcji inspektora do spraw kontroli projektów klasyfikacyjnych.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – 17 listopada 2023 r.

Przewidywany termin zakończenia zajęć – 19 wrzesień 2024 r.

 

Optymalna liczba uczestników studiów podyplomowych: 40 osób (minimalna liczba uczestników – 30 osób).

Opłata za studia podyplomowe – 5000 zł wnoszona w dwóch równych ratach (terminy wpłat podane zostaną na pierwszym zjeździe).

Łączna liczba godzin 300.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych: uzyskanie zaliczeń i egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie ćwiczeń terenowych związanych z klasyfikacją gruntów.

Organizacja zajęć: 10 trzydniowych zjazdów (piątek od godz. 16.00 do godz. 19.00, sobota od godz. 9.00 do godz. 19.00, niedziela od godz. 8.00 do godz. 12.00) oraz jeden zjazd 14 dniowy (ćwiczenia terenowe).

Planowane terminy zjazdów:

 • Zjazd I: 17 – 19. 11. 2023 r.;
 • Zjazd II: 15 – 17. 12. 2023 r.;
 • Zjazd III: 12 – 14. 01. 2024 r.;
 • Zjazd IV: 09 – 11. 02. 2024 r.;
 • Zjazd V: 08 – 10. 03. 2024 r.;
 • Zjazd VI: 12 – 14. 04. 2024 r.;
 • Zjazd VII: 10 – 12. 05. 2024 r.;
 • Zjazd VIII: 07 – 09. 06. 2024 r.;
 • Zjazd IX: 05 – 07. 07. 2024 r.;
 • Zjazd X: 23 – 25. 08. 2024 r.;
 • Zjazd XI: 02 – 17. 09. 2024 r. (ćwiczenia terenowe);
 • Egzamin dyplomowy: 18 – 19. 09. 2024 r.

Prowadzący zajęcia: zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę posiadającą duże doświadczenia praktyczne, złożoną z wykładowców Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miejsce zajęć: Centrum Szkoleniowo-Kongresowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Al. Królewska 17.

Odpowiedzialny za organizację studiów podyplomowych: dr inż. Eugeniusz Nowocień, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Al. Królewska 17, 24-100 Puławy, tel. 81 4786771, e-mail: Eugeniusz.Nowocien@iung.pulawy.pl .

Zasady naboru: złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy (z dopiskiem „studia podyplomowe gleboznawcze”)

Informacji udzielają:
– Eugeniusz Nowocień, tel. 81 4786771, e-mail: Eugeniusz.Nowocien@iung.pulawy.pl;
– sekretariat Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, tel. 81 4786919, e-mail: gleba@iung.pulawy.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content