Informacja o stanie upraw za czerwiec 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Od 25 maja do 13 czerwca nie zarejestrowano żadnych opadów deszczu. Dopiero w połowie czerwca spadło ok. 7 mm, a w III dekadzie miesiąca pojawiły się większe opady burzowe. Ponad dwa tygodnie braku opadów przy wysokich temperaturach dziennych w okolicach 30ºC i więcej spowodowało na słabszych glebach zasychanie liści zbóż, a także zasychanie i opadanie liści rzepaku. W związku z tym należy liczyć się ze spadkiem plonu w wymienionych uprawach, szczególnie na glebach lekkich i średnich. Stan kukurydzy znacząco poprawił się po opadach w połowie i III dekadzie czerwca. Ze względu na niedobory opadów w I połowie miesiąca nie zaobserwowano dużego porażenia chorobami grzybowymi w zbożach, natomiast pojawiła się skrzypionka oraz mszyce, ale w liczbie poniżej progu szkodliwości.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny czerwiec upłynął pod znakiem braku opadów i wysokich temperatur dochodzących w trzeciej dekadzie miesiąca do 30ºC. Po niskich majowych opadach czerwiec okazał się miesiącem bardzo suchym. Jedyny opad, jaki zanotowano, wyniósł 1 mm. Stan taki wpłynął bardzo negatywnie na wszystkie uprawiane rośliny. Najbardziej ucierpiały zboża ozime i jare. W mniejszym stopniu susza odbiła się na plantacjach buraka i kukurydzy, choć i tu widać już pierwsze skutki braku opadów. Brak opadów wpłynął negatywnie na proces odchwaszczania buraka cukrowego, w którym bardzo wiele substancji ma działanie doglebowe, a brak opadów sprawił, że środki działały w mniejszym stopniu bądź też nie działały. Brak opadów wpłynął również negatywnie na proces nawożenia. Wysiane nawozy azotowe nie będą pobrane optymalnie. Pomimo tego, że kłos w zbożach ozimych wygląda bardzo dobrze, to brak wody nie pozwoli pszenicy na prawidłowe wypełnienie ziarniaków. W czasie nalewania ziarna wysokie temperatury powietrza i brak opadów ograniczają plonowanie roślin. Kukurydza na glebach o niższej klasie bonitacyjnej wygląda bardzo źle. Jej wzrost został zahamowany, a miejscami pole jest puste, gdyż rośliny uschły z braku wody. Na plantacjach kukurydzy i buraka przeprowadzono już wszystkie zabiegi herbicydowe oraz wykonano nawożenie dolistne. W pszenicy ozimej wykonany został zabieg T3 mający na celu ochronę kłosa przed chorobami grzybowymi.

RZD Borusowa. Czerwiec można zaliczyć do kolejnego miesiąca, gdzie występuje brak znaczących opadów deszczu. Pierwsza połowa czerwca to całkowity brak opadów, przy pogodnych i wietrznych dniach. Skutkiem tego jest słaby wzrost buraka cukrowego. Ten słaby wzrost widoczny jest szczególnie na polach, gdzie występuje zmienność glebowa z piaszczystym podglebiem. Ziemia jest głęboko popękana, a w takich warunkach rośliny słabo rosną. Jedynie pszenica ozima i rzepak nie cierpi tak z tego powodu. Dopiero ulewny deszcz w połowie miesiąca przyniósł niewielką poprawę. Sytuację natomiast poprawiły opady, które wystąpiły 23–24 czerwca. Gleba uzupełniła niedobory wody do tego stopnia, że od razu widoczna jest zmiana we wzroście buraków oraz w kształtowaniu nasion rzepaku i ziarna pszenicy. Zabiegi ochrony roślin wykonano w terminie i oczekujemy na zbliżające się żniwa.

RZD Grabów. Rozkład opadów w czerwcu nie jest tak korzystny jak w poprzednim miesiącu, gdzie suma opadów wyniosła 61,6 mm deszczu. W ciągu dwóch pierwszych dekad czerwca spadła zaledwie 1/3 normy, tj. 22,4 mm wody. Na polach rośliny jeszcze zbytnio nie odczuwają tego deficytu, ale fala upałów w 3 dekadzie zapewne zmieni tę sytuację na niekorzyść. Prace polowe w czerwcu przeprowadzone zostały na kukurydzy, gdzie wykonano oprysk herbicydowy i zastosowano II dawkę azotu. W zbożach jarych zastosowano w fazie liścia flagowego oprysk fungicydem. W jęczmieniu jarym ze względu na nasilenie chorób został ponownie wykonany oprysk, mający zabezpieczyć kłos przed patogenami. W tym roku jest duże nasilenie żerowania larw skrzypionki, którą zwalczamy insektycydami. W doświadczeniach wykonywane są prace pielęgnacyjne zarówno ręczne, jak i przy użyciu maszyn (kosiarka, glebogryzarka i pielnik szczotkowy). W tym roku wystąpiła duża kompensacja chwastów, takich jak ostrożeń polny czy miotła zbożowa. W czerwcu mamy dalszą kontynuację zajęć praktycznych dla doradców, rolników i młodzieży szkół rolniczych. Uczestnikom spotkań prezentujemy prowadzone na naszych polach doświadczenia i demonstracje polowe. W ramach udziału RZD w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych odbyło się spotkanie z rolnikami. Prezentowane były doświadczenia dotyczące doboru odmian zbóż do upraw ekologicznej i konwencjonalnej.       

RZD Kępa Puławy. Czerwiec w RZD „Kępa” upłynął głównie na pracach pielęgnacyjnych w chmielniku, polach produkcyjnych oraz w doświadczeniach. Plantacja chmielu została opielona, a wszystkie rośliny są już naprowadzone na przewodnik. W uprawie ziemniaka na polach produkcyjnych jak i w doświadczeniach pojawiła się stonka. Po dwukrotnym oprysku środkiem owadobójczym, szkodniki zostały zwalczone. Na polach produkcyjnych opielona została przy wykorzystaniu robota autonomicznego plantacja słonecznika w Pulkach oraz kukurydza w Puławach. Był to drugi zabieg wykonany przez robota, z którym świetnie sobie poradził. W końcu maja zostały wykoszone łąki w trzech gospodarstwach i ruszyły intensywne prace przy sianie, które zakończono w czerwcu. Poza pracami polowymi trwają przedżniwne porządki w magazynach zbożowych oraz przeglądy przyczep do transportu ziarna.

RZD Werbkowice. W czerwcu 2023 r. w RZD Werbkowice wykonano zabiegi herbicydowe w buraku cukrowym oraz w dyni. Wykonano również mechaniczne zwalczanie chwastów w dyni. Rośliny w wyniku braku majowych opadów i relatywnie niskich temperatur rozwijają się z opóźnieniem, co będzie miało wpływ na obniżenie plonu. W czerwcu suma opadów wyniosła 120 mm, co spowodowało wzrost stanu wód rzek Huczwy i Sieniochy, skutkując podtopieniami pól i łąk. Wypas krów na trwałych użytkach zielonych trwa nadal. Obserwuje się słaby odrost runi pastwiskowej w wyniku podtopień oraz wysokiego stanu wód w rzekach Huczwa i Sieniocha. Zakończono zbiór siana jak również usługowy zbiór kiszonki z traw. W czerwcu trwały wizyty szkół rolniczych; gościliśmy Zespół Szkół nr 4 z Hrubieszowa.

RZD Wielichowo. Czerwiec 2023 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie upłynął na wielkim oczekiwaniu na opady. Po miesięcznym okresie (od 15 maja do 15 czerwca) spadł „zbawienny” deszcz, który w niewielkim stopniu poprawił stan wegetacji roślin zbożowych oraz buraka cukrowego. Dokonano sprzedaży pozostałych w magazynach zbóż, po czym po sprzątnięciu magazynów wykonano ich dezynfekcję. Przygotowano również sprzęt i przyczepy do żniw i podorywek. Przystępujemy do naprawy dachów na magazynach zbożowych. Poprawiana jest estetyka pól i obejścia gospodarstwa.

RZD Wierzbno. Czerwiec 2023 r. to czas, gdy na polach zaczęły być widoczne skutki tegorocznej suszy. Opady deszczu w ostatnim czasie kształtowały się następująco:

  • 06.05 – 16 l/m²
  • 23.05 – 4,6 l/m²
  • 24.05 – 2,4 l/m²
  • 23.06 – 29 l/m²
  • 26.06 – 8,8 l/m²

Od 17 maja do 22 czerwca opad wynosił  jedynie 7 l/m², przy temperaturach sięgających maksymalnie do 31,3°C. W naszym zakładzie skutki suszy są widoczne najbardziej w owsie i grochu. W zbożach ozimych sytuacja jest lepsza, jednak wyraźnie w łanach widać mozaikowatość gleb i tam gdzie gleba jest najsłabsza, zboża zamarły, nie wytwarzając ziarna. Obecnie straty w zbożach ozimych szacowane są na poziomie od 5% do 30% w zależności od pola. Straty w grochu i owsie są na razie trudne do oszacowania ze względu na ostatnie opady deszczu, które zdołają jeszcze sytuację tych upraw poprawić.

RZD Żelisławki. Czerwiec w RZD Żelisławki to czas pogłębiającej się suszy. Straty w uprawach zbóż jarych, ozimych i rzepaku są już stratami nieodwracalnymi. Całkowitemu zniszczeniu („wypaleniu”), wyschnięciu uległy plantacje:

  • pszenica ozima        25% powierzchni uprawy
  • żyto ozime               20 % powierzchni uprawy
  • jęczmień jary          20 % powierzchni uprawy
  • owies                       20 % powierzchni uprawy

Straty w uprawie rzepaku są również znaczne, lecz trudne do oszacowania. Całkowity obraz strat w uprawach pokażą nadchodzące żniwa. Już dziś można stwierdzić, że sytuacja ekonomiczna zakładu będzie trudna.

RZD „JASTKÓW. W czerwcu w Spółce kontynuowano prace wiosenne na plantacjach chmielu. Trwało naprowadzanie roślin, prace poprawkowe z zakresu naprowadzania, wysiew nawozu azotowego (saletry amonowej), uprawki międzyrzędowe oraz pierwsze obsypanie rzędów na plantacjach. Wiatry wiejące w ostatnim czasie spowodowały odchylenia wierzchołków niektórych roślin od przewodników, więc trwają prace poprawkowe. Kilka opadów deszczu, jakie wystąpiły w czerwcu po bardzo długim bezdeszczowym okresie, spowodowało, że rośliny weszły w fazę intensywnego wzrostu, jednak spotęgował się również wzrost chwastów w międzyrzędziach. Obecnie trwają prace związane z mechanicznym niszczeniem chwastów na plantacjach oraz zabiegi ochronne przeciw chorobom i szkodnikom chmielu.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content