Regionalne warsztaty oceny potrzeb związanych z gospodarką glebami realizowane w ramach projektu PREPSOIL

W dniu 23 czerwca 2023 roku przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (dr hab. Grzegorz Siebielec, dr Sylwia Siebielec, mgr Karolina Świątek, mgr Artur Łopatka)  zorganizowali w ramach projektu PREPSOIL regionalne warsztaty oceny potrzeb związanych z gospodarowaniem glebami na obszarach poprzemysłowych.

Warsztaty odbyły się  w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianym środowiskiem z regionu. Wzięli w nich udział reprezentanci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska – Państwowej Akademii Nauk w Zabrzu, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Polskiego Klubu Ekologicznego – Koła Miejskiego w Gliwicach.

IUNG-PIB uczestniczy w realizacji projektu Misji Glebowej PREPSOIL, którego celem jest ułatwienie jej wdrażania w regionach europejskich poprzez wspomaganie kluczowych podmiotów w ograniczeniu degradacji gleby i zwiększanie świadomości na temat roli gleb i  odpowiedniego korzystania z nich.
Projekt PREPSOIL ma również na celu pomóc w  zrozumieniu, w jaki sposób różne podejścia do monitorowania gleby mogą wspierać przejście na zrównoważone użytkowanie gruntów. W ramach projektu harmonizowane są zasoby wiedzy jako podstawia do implementacji Misji. 

Warsztaty były wspaniałą okazją do omówienia wyzwań związanych
z  zarządzaniem glebą na terenach zurbanizowanych i poeksploatacyjnych na Górnym Śląsku wraz z ekspertami z wielu dziedzin.  Dyskutowano na temat podejmowanych, jak i planowanych działań pro-środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania glebami.

Dyskusji poddano również takie tematy, jak:

  • Odpowiedzialne planowanie przestrzenne na obszarach poprzemysłowych
  • Sposoby udostępniania wiedzy dla społeczeństwa z zakresu obszarów zanieczyszczonych
  • Zwiększanie wykorzystania fitoremediacji terenów problemowych
  • Sposoby ograniczania miejskich wysp ciepła za pomocą zielonej infrastruktury, łąk kwietnych oraz poprzez tworzenie ogrodów wertykalnych; wykorzystując do tego rośliny, które mają łatwy proces adaptacji do trudnych warunków miejskich
  •  Dobre praktyki zarządzania środowiskiem i angażowania w to społeczeństwa,
  • Kwestie odpowiednich mechanizmów finansowych niezbędnych do właściwego zarządzania obszarami problemowymi na obszarze Górnego Śląska
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content