Warsztaty współtworzenia regionalnej platformy innowacji – MainstreamBIO

31 maja w IUNG-PIB odbyły się pierwsze warsztaty współtworzenia regionalnej platformy innowacji (Multi-actor Innovation Platform – MIP) w ramach projektu MainstreamBIO.

Seria warsztatów organizowanych w każdym z krajów partnerskich projektu ma na celu utorowanie drogi do rozwoju innowacyjnych usług wsparcia biogospodarki na obszarach wiejskich. Warsztaty angażują kluczowych interesariuszy w kształtowanie portfolio usług wsparcia technicznego i biznesowego, które MainstreamBIO będzie oferować kluczowym podmiotom łańcucha wartości opartego na biozasobach.

Warsztaty skupiają się na zdefiniowaniu portfolio usług dla każdej regionalnej platformy, opierając się na lokalnie zidentyfikowanych potrzebach. Uczestnicy z różnych grup interesariuszy, w tym rolnicy, doradcy, kadra naukowa, podmioty biznesowe i decydenci zgromadzili się, by przekazać cenne informacje zwrotne na temat funkcjonalności przygotowywanego zestawu narzędzi, w którym znajdą się, między innymi:

  • Katalog sprawdzonych biotechnologii i najlepszych praktyk
  • Rozwiązania pozwalające na zamykanie obiegu składników nawozowych
  • Wsparcie w opracowaniu modeli biznesowych
  • Doradztwo w zakresie finansowania
  • Obszar do nawiązywania współpracy z innymi interesariuszami

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w kierunku upowszechniania biorozwiązań i wspierania rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich – więcej informacji na stronie internetowej projektu i platformach społecznościowych:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Kontakt: dr hab. Magdalena Borzęcka, mborzecka@iung.pulawy.pl, tel. 814 786 761

dr Piotr Skowron, Piotr.Skowron@iung.pulawy.pl, tel. 814 786 835

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content