Informacja o stanie upraw za maj 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Po dość wilgotnym kwietniu, w maju suma opadów wyniosła tylko 15 mm. Pierwsze objawy niedoboru wody były widoczne w uprawach ozimych w III dekadzie miesiąca. W pierwszej dekadzie maja zarejestrowano równomierne wschody kukurydzy. Na koniec maja kukurydza była już w fazie 5-6 liści. W rzepaku ozimym wykonano zabiegi środkami ochrony roślin przeciwko szkodnikom oraz chorobom grzybowym. W pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym zastosowano herbicydy i fungicydy, a w kukurydzy wyłącznie herbicydy. W zbożach ozimych i jarych oraz kukurydzy wysiano nawozy azotowe. Podobnie jak w roku poprzednim pod koniec miesiąca rozpoczęło się kłoszenie pszenicy ozimej.  Stan upraw jest nieco lepszy niż rok temu ale dalszy brak opadów, a co za tym idzie niedobór wody w najbliższym czasie ponownie może spowodować znaczne spadki plonów, szczególnie zbóż i rzepaku.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny maj zapisał się w historii zakładu w Błoniu jako miesiąc suchy. Suma opadów wyniosła 20 mm i były to opady niższe niż te odnotowywane w latach ubiegłych. Początek miesiąca charakteryzował się zmienną aurą, szczególnie chłodne były noce, a okresowe przymrozki uniemożliwiały przeprowadzenie w terminie zabiegów herbicydowych w buraku cukrowym.

Sucha aura uniemożliwiła również przeprowadzenie zabiegów nawożenia azotem zbóż ozimych oraz buraka cukrowego. Niestety prognozy pogody na chwilę obecną nie są korzystne i do końca pierwszej dekady czerwca nie prognozuje się znaczących opadów deszczu.

W maju przeprowadzono zabiegi herbicydowe w kukurydzy oraz dwa zabiegi w buraku cukrowym. Trzeci zabieg nie został wykonany ze względu na zbyt duże przesuszenie gleby. 

W pszenicy jarej wykonano zabiegi fungicydowe oraz zabieg skracania. Wykonano także zabieg dokarmiania dolistnego. W zbożach ozimych przeprowadzono natomiast zabieg T2 połączony z dokarmianiem dolistnym.

Ogólna kondycja zbóż ozimych i jarych jest dobra choć miejscami na słabszych glebach widać już ujemne skutki braku wody.

RZD Borusowa. Pierwsza połowa maja charakteryzowała się bardzo niskimi opadami deszczu, temperatury zaś są zbyt niskie jak na tę porę roku. Wystąpiły również niewielkie przymrozki. Od 14 maja wystąpiły kilkudniowe ciągłe /intensywne/ opady deszczu przy niskich temperaturach. Natomiast ostatnia dekada cechuje się brakiem opadów i średnimi temperaturami. Wystąpiły natomiast silne wiatry, które przenoszą wierzchnią warstwę gleby, oraz utrudniają wykonywanie zabiegów ochrony roślin. Pomimo tych niesprzyjających warunków zabiegi wykonano w terminie na wszystkich zasiewach. W obecnym okresie brak opadów widoczny jest tylko w uprawie buraka cukrowego. Słabe tempo wzrostu roślin spowodowane jest niskimi temperaturami nocą . Natomiast zboża i rzepak nie odczuwają jeszcze braku opadów i są w dobrej kondycji. W zasiewach pszenicy zastosowano ostatnią dawkę azotu, a buraki cukrowe otrzymały pierwszą dawkę azotu. Dalszy brak opadów i wysoka temperatura mogą niekorzystnie wpłynąć na wzrost buraków. Monitorowanie i sprawdzanie nasilenia występowania mszyc będzie warunkować wykonanie chemicznych zabiegów ochrony roślin.

RZD Grabów. Majowe prace polowe rozpoczęto od dokończenia rozpoczętych w kwietniu siewów kukurydzy na kiszonkę i ziarno. W sumie zasianych zostało około 40 hektarów kukurydzy. Wszystkie porcje nasion zostały dodatkowo zaprawione przez dystrybutora repelentem mającym za zadanie odstraszanie z pól kukurydzianych gawronów, licznie gnieżdżących się na drzewach w naszym zabytkowym parku. Zabieg ten wykonujemy od lat, ale w tym roku aktywność gawronów było nader intensywna. Świadczy o tym wiele przesianych pól przez rolników, którzy na tym zabiegu próbowali oszczędzić.

Po siewach kukurydzy przystąpiono do wykonania zabiegów fungicydami w zbożach ozimych, w pierwszej kolejności jęczmień, następnie pszenżyto i pszenica. Zabiegi te wykonano po raz pierwszy w fazie strzelania w źdźbło (T1), głównie na mączniaka, a następnie w okresie początku kłoszenia (T2) na septoriozy, DTR, mączniaka i rdzę brunatną oraz żółtą. W okresie strzelania w źdźbło na oziminy wysiana została II dawka azotu w formie saletry amonowej

Pod koniec maja przystąpiono do koszenia i zbioru roślin pastewnych. Z pól zbierana jest w formie sianokiszonki lucerna, a z trwałych użytków zielonych mieszanki traw z koniczynami. Zbiór I pokosu stanowi najczęściej połowę zapotrzebowania dla naszego bydła.

Maj to również czas zakładania, rozmierzania i prac pielęgnacyjnych w  doświadczeniach polowych, których łącznie w tym roku prowadzimy ponad 50 na powierzchni około 15 hektarów. Zakład uczestniczy w różnych projektach naukowych. W ramach współpracy z CDR w Radomiu gościmy w Zakładzie i na naszych polach wiele grup doradców, rolników oraz młodzież szkół rolniczych. Największym zainteresowaniem cieszą się demonstracje na polach ekologicznych, posiadany park maszynowy i dobrostan zwierząt. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie zgłoszony jest do Krajowej sieci Gospodarstw Demonstracyjnych co dodatkowo zwiększa naszą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Planowane są spotkania z rolnikami mające na celu wymianę posiadanej wiedzy i doświadczenia. Jako przedstawiciel, Dyrektor Zakładu uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Belgii, Niemiec i Szwajcarii w celu poznania gospodarstw w których wprowadzone są różne systemy produkcji rolno-leśnej w szczególności w uprawie ekologicznej.

RZD Kępa Puławy. Maj był dla gospodarstwa równie pracowitym miesiącem jak kwiecień. Wykonano ostatnie zasiewy pól we wszystkich gospodarstwach. Odbywało się to głównie za pomocą robota Robotti Agrointelli, który zasiał kukurydzę oraz słonecznik. Po kilku tygodniach te uprawy zostały opielone przy pomocy robota oraz pielnika firmy Cavalleretti. W miejscach, w których zachwaszczenie było dużo większe, został wykonany oprysk herbicydowy. Na poletkach doświadczalnych oraz produkcyjnych zostały również wysadzone ziemniaki. Zboża ozime otrzymały w maju drugą dawkę nawożenia azotowego oraz zastosowana została na nich ochrona fungicydowa. Najbardziej pracochłonną z obecnych upraw jest plantacja chmielu. Aktualnie zawieszany i kotwiczony jest przewodnik, a rośliny sukcesywnie zostają naprowadzane. W  doświadczeniach aktualnie przeprowadzane są prace pielęgnacyjne. Obecnie z dużym niepokojem obserwowane są skutki postępujących niedoborów wody. Szczególnie narażone są rośliny na słabszych stanowiskach. 
W maju odwiedziła Zakład firma Hardi w celu zaprezentowania nowego opryskiwacza samojezdnego model Alfa 510. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a sam pokaz zrobił na uczestnikach ogromne wrażenie. 

RZD Werbkowice. W maju 2023 r.w RZD Werbkowice wykonano siew kukurydzy oraz słonecznika. Siewy kukurydzy wykonywano od 28.04 do 03.05. na powierzchni 70 ha, natomiast  siew słonecznika przeprowadzono 28.04 na powierzchni 25 ha.

W związku z suszą obserwowano bardzo nierówne wschody buraków cukrowych, w których w dniu 10.05.2022 wykonano zabieg herbicydowy. Pszenica jara również nie rozwijała się prawidłowo w związku z tym wykonano nawożenie dolistnie preparatami poprawiającymi reakcję na warunki stresowe. Zabiegi herbicydowe w mieszance zbożowo strączkowej wykonano 24.05.2023 r.

Wypas krów na trwałych użytkach zielonych trwa nadal.
22.05.2022 r. rozpoczęto zbiór I pokosu traw na siano kiszonkę, oraz siana.Opady deszczu w maju wynosiły 18,9 mm.

RZD Wielichowo. Maj 2023 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był miesiącem zupełnie odmiennym od lat poprzednich. Największy wpływ na jakość wzrostu i rozwój roślin miała aura, czyli bardzo niekorzystne warunki klimatyczne. Opad wyniósł 28,1 mm w I i II dekadzie maja, natomiast w nocy były przymrozki, a w dzień średnie temperatury sięgały zaledwie 16Cº, co w znacznym stopniu hamowało już i tak opóźnioną wegetację roślin. Natomiast w III dekadzie nastąpiły wysokie różnice temperatur od 0,5 Cº (nocą) do 20 Cº w dzień. Wykonano „ograniczone” opryski regulatorami wzrostu i opryski przeciwko chorobom grzybowym zbóż, jak również zastosowano dokarmianie roślin odżywkami. Zastosowano II dawkę nawozów azotowych oraz II dawkę oprysku herbicydowego w burakach cukrowych. Dokonano kosmetyki obrzeży pól, poprzez wykaszanie. W III dekadzie maja wykonano drugi zabieg fungicydowy w zbożach oraz insekcydowy (mszyce) w burakach cukrowych. W bardzo dużym stopniu na polach zakładu daje się we znaki silnie postępująca susza, co przekłada się na znacznie pogorszenie „kondycji” roślin, szczególnie żyta ozimego, gorczycy (która ma zaledwie 30-40 cm, i już kwitnie) oraz na  pozostałych polach ozimin w szcegóonie słabych stanowiskach

RZD Wierzbno. Wierzbno. Maj 2023 r. w naszym regionie jest bardzo suchy  – skutki braku opadów są szczególnie widoczne w uprawach owsa i grochu. Wbrew wcześniejszym prognozom, dzięki dosyć obfitym opadom w kwietniu, na dzień dzisiejszy ocenia się iż plony wspomnianych upraw nie będą wysokie.

W roku bieżącym 90% ozimin zostało posiane w uproszczonym systemie uprawy, dziś widać efekty tych działań podczas badania głębokości przesuszenia gleby – w porównaniu  z orką różnica to około 8-9 cm.

W związku z tym zboża ozime – żyto i pszenżyto na dzień dzisiejszy nie wykazują objawów braku wody jednak jeśli w najbliższych dniach nie będzie opadów ta sytuacja może się zmienić na gorsze.

Od dwóch tygodni nie zanotowano żadnych opadów, a najbliższe dni mają przynieść temperatury do 29 °C.

RZD Żelisławki. Maj to czas intensywnych prac w uprawach roślin.
W Zakładzie wykonano ochronę plantacji rzepaku przed chorobami i szkodnikami. Przeprowadzono też zabiegi T-2 w pszenicy ozimej. Na plantacji buraka cukrowego (30 ha) wykonano zabiegi herbicydowe.
Maj 2023 cechuje się brakiem opadów (1 opad deszczu 12 mm, 15 maja). Brak wilgoci negatywnie wpływa na stan roślin. Widoczne są przypaleniska i uschnięcia roślin.
Zapowiadany brak opadów w czerwcu pogorszy sytuację na polach i należy liczyć się ze znacznym spadkiem plonów.

RZD „JASTKÓW” Maj 2023 r. w Spółce przebiegał przede wszystkim pod znakiem prac na plantacjach chmielu. Na początku miesiąca wykonano niezbędne regulacje konstrukcji nośnych, następnie zawieszano i kotwiono przewodniki roślin, a gdy młode pędy osiągnęły odpowiednią długość rozpoczął się najbardziej pracochłonny okres prac wiosennych – naprowadzanie roślin chmielu na przewodniki.

W uprawach pszenicy i pszenżyta wykonano zabiegi ochronne oraz zastosowano ostatnią dawkę nawożenia azotowego.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content