Próba wykorzystania aerostatu do monitorowania upraw w RZD IUNG-PIB Grabów n. Wisłą

W dniu 23 maja 2023 r. na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie nad Wisłą przeprowadzono testy operacyjne aerostatu (balonu) na uwięzi, wyposażonego w specjalistyczny system obrazowania wielospektralnego.

Działania prowadzono w ramach programu badawczego NCBiR, TANGO 4 pt. Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielotematycznego monitoringu powierzchni ziemi (Aero-SDT). Prace wykonywane są przez konsorcjum badawczo-wdrożeniowe, którego liderem jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a partnerami technologicznymi firmy ADAPTRONICA Sp. z o.o. i GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

Testowany aerostat helowy o długości całkowitej 12 m i średnicy 3 m pozwala zabrać na pokład ładunek o wadze do 8 kilogramów, co w zupełności wystarcza na zainstalowanie kompleksowego systemu obrazowania powierzchni ziemi.

Celem testów była weryfikacja poprawnego działania systemu na różnych pułapach, maksymalnie do wysokości 600 m i próba wykorzystania kamery wielospektralnej „MicaSense Altum” do monitorowania upraw rolniczych, zmian temperatury i wilgotności gleby oraz oceny występowania i nasilenia agrofagów.


/Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB w Puławach, Jarosław Januszewski Geosystems Polska Sp. z o.o./
Zdjęcia: ©Jarosław Januszewski, Geosystems Polska Sp. z o.o.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content